İşbirliği

Neden Fransa’yı Seçmeli?

Kaliteli Eğitim Garantisi

Fransa, gayrisafi milli hasılasının %5,6’sını yükseköğretime ayırır. Bu finansman, verilen diplomaların ve eğitimin kaliteli ve güvenilir olmasını sağlamaktadır. Kamuya ait kurumlarda devlet her öğrencinin eğitiminin reel maliyetinin çok önemli bir bölümünü doğrudan üstlenir (öğrenci başına yıllık 13.000 Avro). Bu ulusal aygıt sayesinde, bir yandan kayıt masrafl arı dünya ölçeğine göre asgari düzeyde tutulurken, diğer yandan verilen diplomaların kalitesi de güvence altına alınır.
Yabancı öğrencilerle Fransız öğrenciler arasında hiçbir ayrım yapılmamaktadır:  Öğrencilerin uyrukları her ne olursa olsun, giriş için aranan şartlar, verilen diplomalar ve kayıt masrafları aynıdır.

2016 yılında toplam 309.000 yabancı öğrencinin tercih ettiği Fransa, yabancı öğrenci kabulünde dünya genelinde 4. sırada, İngilizce konuşulmayan ülkeler arasında ise 1. sırada yer alıyor.
Frankofoni, dünyaya açılan bir pencere

Dünyada 274 milyon insan tarafından konuşulan Fransızca beş kıtaya yayılmış 32 devletin resmi dilidir.  Avrupa Birliği’nin üç başkentinde, Brüksel, Lüksemburg ve Strazburg’da Fransızca konuşulur. Avrupa Birliği kurumlarının çalışma dilleri ise İngilizce ve Almanca’nın yanı sıra Fransızca’dır.Fransızca ayrıca, Birleşmiş Milletler Örgütü’nün 6 çalışma dilinden biri, Uluslararası Olimpiyat  Komitesi’nin iki resmi dilinden biri, Afrika Birliği Örgütü’nün resmi dillerinden biridir.

Avrupa’nın ortasında,
Fransa’da Yaşamanın Avantajları

Öğrenci yaşam kalitesi

Günlük hayatın her alanında öğrencilere özgü yardımlar ve indirimler yapılır, bu da onlara iyi bir yaşam kalitesi sunar: Modern bir sağlık sistemi, iyi çalışan bir toplu taşıma ağı, konut yardımları, üniversite restoranları (RU), kültür ve spor kurumlarına ayrıcalıklı giriş hakları… Şehir dışına çıkıldığında ise, deniz kıyılarından dağlara uzanan ve benzerine az rastlanan zenginlikte bir coğrafya her türlü etkinliği mümkün kılar.

Kültürel dinamizm

Edebiyat, sinemalar, müzeler, tiyatrolar, operalar, kafeler, gastronomi ve moda günlük yaşamın her anında mevcut olup bunlar Fransa’nın kültürel alandaki öncülüğünü teyid eder. Tüm yıl boyunca, özellikle de yaz aylarında gerçekleştirilen çok sayıdaki festival bu dinamizmin ve Fransa’nın dünya kültürlerine açıklığının kanıtıdır. 

http://www.francefestivals.com

Avrupa kavşağında

Çevresini kuşatan dokuz ülkeyle birlikte Fransa Avrupa’yı keşfetmek için ideal konumdadır.  Amsterdam, Londra, Berlin, Brüksel, Barselona, Münih ve Milano gibi şehirlere yakın oluşu Avrupa’yı bir hafta sonu veya daha uzun ziyaretlerle keşfetmek için pek çok fırsat sunar. Fransa politik,  ekonomik ve sosyal olarak Avrupa’ya tamamamıyla entegre olduğundan, ülkedeki eğitim kurumlarının çoğu, programlarına bir Avrupa perspektifi de eklemiştir. Avrupa’daki eğitim  programlarında alınan dersler veya bir Avrupa şirketinde yapılan stajlar ile öğrenciler Fransa deneyimlerini bir Avrupa tecrübesiyle zenginleştirebilmektedir.