Eğitsel ve dilbilimsel çift yönlü işbirliği

Mayıs 2019’da, Türk devlet okullarındaki eğitim sisteminde Fransız eğitiminin modernleşmesine destek olmak amacıyla Fransız Büyükelçiliği işbirliği ve kültür etkinlikleri servisi, Türkiye Fransız Kültür merkezi, Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği protokolü imzaladı. Bu etkinlik, MEB’in “Vizyon 2023” projesinin yanı sıra, Diplomasi Pozisyonunun 2020-2024 eğitim stratejik planının bir parçasıdır.

Bu planın amacı, Türkiye’deki öğretmenlerin yetkinliklerini Avrupa standartlarıyla uyumlu hale getirmek ve kamu kurumlarında FLE öğretmen topluluğunu desteklemekle birlikte yeniden canlandırmaktır.

I – Pedagojik boyut

 • Ulusal boyutta eğitmen/ pedagojik danışmanlardan oluşan bir ekip oluşturmak doğrultusunda 24 Türk öğretmeninin yetkinliklerinin gelişimi desteklenmesi.
 • Türkiye’de devlet okullarından öğretmenlere yönelik 5 günlük / 30 saatlik çeşitli eğitimlerin düzenlenmesi.
 • 2021’de yedi pedagojik webinarın gerçekleşmesi.
 • Eğitmenler ve öğretmenler ağının desteklenmesi ve canlandırılması.
 • Öğretmenlerin yaz üniversitesine ve çeşitli çevrimiçi eğitim arzına katılması.
 • Devlet okullarından öğretmenlerin Frankofon projelere katılması (yarışmalar, etkinlikler, Frankofoni vb.).

II – Dilsel boyut

 • Öğretmenlerin dili tekrar iyi bir düzeye taşımak için sertifikalar (DELF ve DALF) ile onaylanmış eğitim.
 • Fransa’da pedagojik yaz stajı bursları.
 • Türkiye’de devlet okullarını çeşitli Fransız kurumlarıyla bağlantı kurmasının sağlanması.
 • Etwinning ve ERASMUS+ programları çerçevesinde proje montajları.
 • Frankofonlar tarafından teklif edilen öğretmenler için kahve sohbeti.

 

Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili başlatılan bu diyalog, Türkiye’de öğretmen, öğrenci ve daha geniş anlamda eğitim yararına uzun vadeli ve geniş çaplı bir işbirliğinin gerçekleştirilmesine olanak sağlamaktadır.

24132049_Milli_EYitim_BakanlYYY_Arma_Logo

Yeni Foça’da bulunan MEB eğitim merkezi’nde 5 – 9 Eylül tarihleri arasında kamu kurumlarından FLE (Fransızca) öğretmenlerine yönelik eğitime ilk bakış.

Bir devlet okulunda öğretmen olup, bu farklı tekliflerle ilgileniyorsanız, bu kişilerle iletişime geçebilirsiniz :

– M. Vincent Brousse, Fransız dili işbirliği Ataşesi : vincent.brousse@ifturquie.org