Öğretmen ve Araştırmacılar

Fransızca Eğitim Veren Öğretmenlerin Sürekli Formasyonu

Fransa’nın Türkiye Büyükelçiliği İşbirliği ve Kültür Etkinlikler Servisi (SCAC), Türkiye’deki Yabancı Dil Fransızca öğretmenlerine deneyimli dil öğretim merkezlerinde iki haftalık staj olanağı sunmaktadır. Bu pedagojik ve dil stajları, öğretmenlerin Fransız sosyal ve kültürel gerçeklikleriyle iletişimini teşvik ederek pedagojik donanımlarını güncellemek ve bilgilerini tazelemek amacıyla gerçekleştirilmektedir. Her yıl 40 öğretmen bu stajlardan faydalanmaktadır. Ankara, İstanbul ve İzmir bölgelerinde öğretmenlik yapan burs adaylarının, bölgelerindeki Fransızca öğretmenleri derneği üyesi olmaları gerekir. Başka bölgelerde olup üyeliği bulunmayan öğretmenler adaylıklarını doğrudan SCAC’a sunabilirler. SCAC’ın Fransa’da işbirliği yaptığı eğitici kuruluşlar :  Centre de linguistique appliquée de Besançon et Cavilam de Vichy

Frankofoni ve eğitim başlığı altında bulunan formasyon sayfalarını inceleyiniz.

Jean Monnet Bursları

Türkiye Cumhuriyeti’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefi çerçevesinde Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Jean Monnet burs programı, Avrupa Birliği müktesebatı ile ilgili konularda uzmanlaşmış personel ihtiyacını karşılayarak, müktesebatın etkin şekilde uygulanabilmesi için gerekli idari kapasitenin oluşturulmasını amaçlamaktadır.

Bilgi için : http://www.jeanmonnet.org.tr/tr/