fbpx

Burslar

Öğretmen ve Araştırmacılar

Fransızca Eğitim Veren Öğretmenlerin Sürekli Formasyonu

Fransa’nın Türkiye Büyükelçiliği İşbirliği ve Kültür Etkinlikler Servisi (SCAC), Türkiye’deki Yabancı Dil Fransızca öğretmenlerine deneyimli dil öğretim merkezlerinde iki haftalık staj olanağı sunmaktadır. Bu pedagojik ve dil stajları, öğretmenlerin Fransız sosyal ve kültürel gerçeklikleriyle iletişimini teşvik ederek pedagojik donanımlarını güncellemek ve bilgilerini tazelemek amacıyla gerçekleştirilmektedir. Her yıl 40 öğretmen bu stajlardan faydalanmaktadır. Ankara, İstanbul ve İzmir bölgelerinde öğretmenlik yapan burs adaylarının, bölgelerindeki Fransızca öğretmenleri derneği üyesi olmaları gerekir. Başka bölgelerde olup üyeliği bulunmayan öğretmenler adaylıklarını doğrudan SCAC’a sunabilirler. SCAC’ın Fransa’da işbirliği yaptığı eğitici kuruluşlar : Centre international d’études pédagogiques (Ciep-Belc), Centre de linguistique appliquée de Besançon, Cavilam de Vichy, Alliance Française de Paris

Frankofoni ve eğitim başlığı altında bulunan formasyon sayfalarını inceleyiniz.

Büyükelçilik 2020 Araştırma Bursları

Fransa’nın Türkiye Büyükelçiliği 2020 araştırma bursları için adaylık başvurusu ilanlarına başlamıştır.

(Doktor Adayları, Doktora Sonrası ve Araştırmacılar)

Bu program farklı üç finansmanı öngörmektedir :

  • Doktora öğrencileri için hareketlilik bursu
  • Genç araştırmacılar için hareketlilik bursu (doktora tezinin tamamlanmasını takip eden 3 yıl süresince başvurulabilmektedir).
  • Davetli öğretim üyeleri için hareketlilik bursu.

Hareketlilik bursları Türk araştırmacılar için akademik kariylerlerinin farklı aşamalarında Fransız araştırma ekipleri ile etkileşim içinde bulunmalarına olanak sağlamaktadır. İleri düzeyde araştırma bursu olan bu program Fransa ve Türkiye arasında yeni bilimsel işbirliklerinin doğmasının başlangıcı olmayı hedeflemektedir.

Adaylık için son başvuru tarihi : 30 Kasım 2019 tarihine uzatılmıştır.

Ayrıntılı ilan

Adaylık formu

Jean Monnet Bursları

Türkiye Cumhuriyeti’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefi çerçevesinde Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Jean Monnet burs programı, Avrupa Birliği müktesebatı ile ilgili konularda uzmanlaşmış personel ihtiyacını karşılayarak, müktesebatın etkin şekilde uygulanabilmesi için gerekli idari kapasitenin oluşturulmasını amaçlamaktadır.

Bilgi için : http://www.jeanmonnet.org.tr/tr/