Araştırmacılar

Jean Monnet Bursları

Türkiye Cumhuriyeti’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefi çerçevesinde Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Jean Monnet burs programı, Avrupa Birliği müktesebatı ile ilgili konularda uzmanlaşmış personel ihtiyacını karşılayarak, müktesebatın etkin şekilde uygulanabilmesi için gerekli idari kapasitenin oluşturulmasını amaçlamaktadır.

Bilgi için : http://www.jeanmonnet.org.tr/tr/