Bilimsel İşbirliği

Neden Fransa’yı Seçmeli?

Kaliteli Eğitim Garantisi

Fransa, gayrisafi milli hasılasının %5,6’sını yükseköğretime ayırır. Bu finansman, verilen diplomaların ve eğitimin kaliteli ve güvenilir olmasını sağlamaktadır. Kamuya ait kurumlarda devlet her öğrencinin eğitiminin reel maliyetinin çok önemli bir bölümünü doğrudan üstlenir (öğrenci başına yıllık 13.000 Avro). Bu ulusal aygıt sayesinde, bir yandan kayıt masrafl arı dünya ölçeğine göre asgari düzeyde tutulurken, diğer yandan verilen diplomaların kalitesi de güvence altına alınır.
Yabancı öğrencilerle Fransız öğrenciler arasında hiçbir ayrım yapılmamaktadır:  Öğrencilerin uyrukları her ne olursa olsun, giriş için aranan şartlar, verilen diplomalar ve kayıt masrafları aynıdır.
2016 yılında toplam 309.000 yabancı öğrencinin tercih ettiği Fransa, yabancı öğrenci kabulünde dünya genelinde 4. sırada, İngilizce konuşulmayan ülkeler arasında ise 1. sırada yer alıyor.

Frankofoni, dünyaya açılan bir pencere

Dünyada 274 milyon insan tarafından konuşulan Fransızca beş kıtaya yayılmış 32 devletin resmi dilidir.  Avrupa Birliği’nin üç başkentinde, Brüksel, Lüksemburg ve Strazburg’da Fransızca konuşulur. Avrupa Birliği kurumlarının çalışma dilleri ise İngilizce ve Almanca’nın yanı sıra Fransızca’dır.Fransızca ayrıca, Birleşmiş Milletler Örgütü’nün 6 çalışma dilinden biri, Uluslararası Olimpiyat  Komitesi’nin iki resmi dilinden biri, Afrika Birliği Örgütü’nün resmi dillerinden biridir.

Avrupa’nın ortasında, Fransa’da Yaşamanın Avantajları

 

Öğrenci yaşam kalitesi

Günlük hayatın her alanında öğrencilere özgü yardımlar ve indirimler yapılır, bu da onlara iyi bir yaşam kalitesi sunar: Modern bir sağlık sistemi, iyi çalışan bir toplu taşıma ağı, konut yardımları, üniversite restoranları (RU), kültür ve spor kurumlarına ayrıcalıklı giriş hakları…

Şehir dışına çıkıldığında ise, deniz kıyılarından dağlara uzanan ve benzerine az rastlanan zenginlikte bir coğrafya her türlü etkinliği mümkün kılar.

Kültürel dinamizm

Edebiyat, sinemalar, müzeler, tiyatrolar, operalar, kafeler, gastronomi ve moda günlük yaşamın her anında mevcut olup bunlar Fransa’nın kültürel alandaki öncülüğünü teyid eder.

Tüm yıl boyunca, özellikle de yaz aylarında gerçekleştirilen çok sayıdaki festival bu dinamizmin ve Fransa’nın dünya kültürlerine açıklığının kanıtıdır.

http://www.francefestivals.com

Avrupa kavşağında

Çevresini kuşatan dokuz ülkeyle birlikte Fransa Avrupa’yı keşfetmek için ideal konumdadır.  Amsterdam, Londra, Berlin, Brüksel, Barselona, Münih ve Milano gibi şehirlere yakın oluşu Avrupa’yı bir hafta sonu veya daha uzun ziyaretlerle keşfetmek için pek çok fırsat sunar. Fransa politik,  ekonomik ve sosyal olarak Avrupa’ya tamamamıyla entegre olduğundan, ülkedeki eğitim kurumlarının çoğu, programlarına bir Avrupa perspektifi de eklemiştir. Avrupa’daki eğitim  programlarında alınan dersler veya bir Avrupa şirketinde yapılan stajlar ile öğrenciler Fransa deneyimlerini bir Avrupa tecrübesiyle zenginleştirebilmektedir.

Araştırma Programları ve Ortaklıklar

Hubert Curien Bosphore Ortaklığı (PHC)

PHC « Bosphore »  programı 2004 yılında TÜBİTAK ile işbirliği içinde başlamıştır. Programın içeriği bilgi ve iletişim teknolojileri, sağlık ve gıda tarımı uygulamaları ve bioteknoloji, ileri materyal, çevre bilimleri, sismik çalışmalar ve sosyal bilimler alanlarında Türk ve Fransız bilim insanları tarafından yürütülen araştırma projelerini desteklemektir. 

Programın hedefi iki ülkenin araştırma loboratuvarları ve ve araştırma ekipleri arasında üst düzey bilimsel alışverişi yeni işbirlikleri yaratarak ve projelerinin Avrupa işbirliği programlarına entegrasyonunu sağlayarak geliştirmektir.

Başlangıcından bu yana 100’e yakın projeyi destekleyen programa başvuru tarihi : 13 Haziran 2023

Detaylı ilan

TÜBITAK

Vous êtes chercheurs français et souhaitez trouver un partenaire turc? Veuillez consulter la liste des projets en recherche de partenaires 

ENVI/MED çok yönlü programları

ENVI-MED bölgesel programı, Akdeniz ülkelerine yönelik olarak yüksek seviyeli bilimsel ve teknolojik işbirliklerinin teşvik edilmesi ve güçlendirilmesini amaçlayan Fransız diplomasisi tarafından alınmış bir inisiyatiftir. Akdeniz havzasında geniş anlamda sürüdürülebilir kalkınma ve çevre çalışmaları (antropojenik baskı ve küresel değişim) konularında bir araştırma ağı kurulmasını teşvik etmektedir.

Ayrıntılı bilgi için 

Marie Sklodowska-Curie Eylem Programı

Araştırmacı hareketliliğinin finansmanı için bir Horizon 2020 programıdır (2014-2020). Anlaşma tarafından öngörülen, temel araştırmalardan ticarileştirmeye kadar, araştırma ve inovasyonun her alanında, her yaş ve milletten tüm uzmanlık seviyeleri için geçerlidir.

Ayrıntılı bilgi için

Türkiye’de CNRS

CNRS  (Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi) birçok yapısal proje kapsamında Türk araştırmacılarla çalışmaktadır. Her proje bilimsel işbirliği anlamında farklı olgunluk aşamasındadır. Ortak Uluslararası Laboratuar (LIA), halen Türkiye’de en fazla ilerleme kaydedilen projedir.

– Ortak Uluslararası Laboratuar (Laboratoire International Associé – LIA) : “The reception of Arabic language philosophy in the Ottoman world”  (PhaO) (2015-2018. CNRS Enstitüsü: INSHS / Ortaklar : Fransa: IFEA – USR3131, Centre Jean Pépin UMR8230 CNRS/ENS Paris, Paris-Sorbonne, Ecole Pratique des Hautes Etudes ; Türkiye : Yıldız Teknik Üniversitesi.

– Uluslararası Araştırma Gruplaşması (Un Groupement de Recherche International – GDRI) : “Marge et villes : entre exclusion ve intégration. Cas méditerranéens (MARGMED)”  (2013-2016)  CNRS Enstitüsü : INSHS / Ortaklar : CNRS (l’IFEA – USR 3131, le CEDEJ UMIFRE/USR 3123), Tours Üniversitesi, Alger Üniversitesi, Oran Üniversitesi,  Fas CNRST, Granada Üniversitesi, Cagliari Üniversitesi

 Uluslararası Bilimsel İşbirliği Projesi (Projet International  de Coopération Scientifique – PICS) : “Premiers Hommes de Turquie. Cadre géochronologique ve paléoenvironnemental. Evolution morphologique ve culturelle” – INEE (2016-2018) – Pamukkale Üniversitesi ile.

  • 2015-2016 döneminde 9 karşılıklı değişim sözleşmesi

Türkiye, 2013-2014 döneminde ortak yayın alanında CNRS’in 33. ortağıdır. Buna paralel olarak, Fransa, Türkiye’nin, ABD, Almanya, Birleşik Krallık ve İtalya’nın ardından 5. sırada gelen ortağıdır.

1200px-CNRS.svg