FrancÉducation Etiketli Okullar

Türkiye’de çift dilli frankofon eğitim kurumlarının sayısı, İstanbul’da sekiz, Ankara’da bir ve İzmir’de dört olmak üzere toplam onüçtür. Bu kurumlar, Fransız kültürü ve dilinin öğretiminin kalitesini değerlendiren “FrancÉducation” mükemmellik etiketine sahiptirler.

Bu kurumların bir bölümü “Yabancı Özel Okullar” yönetmeliği çerçevesinde Türk kanunlarına tabi olarak Fransızca eğitim veren kurumlardır. Türk Milli Eğitimi’nin resmi programlarına uygun olarak çift dilde genel eğitim veren bu özel liselerde, çift kültürlü bir pedagojik proje içerisinde Türk ve Fransız dil ve kültürleri birlikte yer alır.

FrancÉducation etiketi
Tüm dünyada çift dilde eğitim veren en başarılı okullara verilen bu ünvan, söz konusu okulların Fransız dili ve kültürü eğitimi alanında özel mükemmel karakterlerinin resmi olarak tanınmasını sağlar. Bu mükemmellik etiketi Dışişleri Bakanlığı tarafından bir danışma kurulunun onayı üzerine verilmektedir. Bu kurul, Milli Eğitim Bakanlığı, Yurtdışı Fransız Eğitim Ajansı (AEFE) ve Fransız Laik Misyonu’ndan oluşmaktadır.

59 ülkede 150 bin öğrenciye eğitim veren Label FrancÉducation’a sahip okullar hakkında daha fazla bilgi için : http://labelfranceducation.fr/

İstanbul

Lise İletişim Web sitesi
Notre Dame de Sion (0212) 219 16 97 www.nds.k12.tr
Saint Benoît (0212) 244 10 26 www.sb.k12.tr
Saint-Joseph (0216) 336 17 28 www.sj.k12.tr
Saint Michel (0212) 248 17 03 www.saintmichel.k12.tr
Sainte Pulchérie (0212) 244 25 36 www.sp.k12.tr
Galatasaray Lisesi (0212) 249 11 00 www.gsl.gsu.edu.tr
Küçük Prens Okulları (0216) 622 65 10 www.kp.k12.tr
Yeni Nesil 2000 (0212) 263 78 46 www.yeninesil.k12.tr

 

İzmir

Lise İletişim Web Sitesi
İzmir Saint-Joseph (0232) 463 46 27 www.izmirsj.k12.tr
İzmir Tevfik Fikret (0232) 463 45 92 www.izmir.tfo.k12.tr
Karşıyaka Piri Reis (0232) 362 47 48 www.karsiyaka.pirireis.k12.tr/
Güzelbahçe Piri Reis (0232) 236 77 41 www.guzelbahce.pirireis.k12.tr//

Ankara

Lise İletişim Web Sitesi
Ankara Tevfik Fikret (0312) 219 62 22 http://ankara.tfo.k12.tr/tr

Öğretim programı

“Hazırlık sınıfı” olarak adlandırılan ilk yılda esas olarak Fransızca’nın temelleri öğretilir. Bu bir yıl süresince yoğun bir Fransızca eğitimi verilir (öğrenimin %75’i Fransızca dilindedir). Hazırlık sınıfı sonrasında dört yıl boyunca eğitimin %50’si Fransızca yapılır ve öğrenciler Yabancı Dil Fransızca (FLE) eğitimi ile yavaş yavaş edebiyat konularını işlemeye başlarlar. Bilimsel dersler (DNL) ise Fransızca yapılır: matematik, bilgisayar, fizik, kimya ve biyoloji. İngilizce öğrenimi zorunludur.
Fransızca yalnızca iletişim dili olarak değil, aynı zamanda kültür, mantık, eleştirel düşünce, görsel sanatlar ve tiyatro alanlarına nüfuz etme ve evrensel değerlerin benimsenmesi için bir araç olarak da öğretilmektedir.
Öğrenciler, Türkiye Fransız Kültür Merkezi tarafından sunulan DELF/DALF diplomaları sınavlarına girerler. Bu liseler, 1963 yılı Mart ayında yayınlanan Resmi Gazete kararına göre, eğitimlerini tamamlayan öğrencilerine Fransız bakaloryasına denk olan bir diploma verirler.

Öğrenciler

İlköğretimden sonra öğrenciler Türk Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan çok seçici ulusal bir sınavda aldıkları sonuçlara göre bu liselere kabul edilirler. Bu okullarda eğitim gören öğrenciler (birkaç istisna dışında) Türk vatandaşıdırlar. 14 yaşında hazırlık sınıfına başlayan öğrenciler 19 yaşında Fransa’da “Terminale” sınıfının dengi olan lise 4. sınıfı okurlar