Türkiye’de Eğitim

Türkiye’deki Frankofon Eğitim Ağı

İstanbul Galatasaray Üniversitesi: Fransızca ve Türkçe lisans ve master programları : İletişim, Hukuk, Mühendislik, İktiadi ve İdari Bilimler, Fen ve Edebiyat. www.gsu.edu.tr

İstanbul Marmara Üniversitesi: Siyasi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü, Fransa’daki Politik Bilimler Enstitüsü örnek alınarak oluşturulmuştur. Öğretim Dili Fransızca ve Türkçedir. www.marmara.edu.tr

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi: Turizm İşletmesi Bölümü., Türkçe, Fransızca ve İngilizce 4 yıllık eğitim programı. www.deu.edu.tr

Ankara Bilkent Üniversitesi: Uygulamalı Yabancı Diller Yüksek Okulu, İngilizce, Fransızca ve Türkçe 4 yıllık öğretim programı. www.bilkent.edu.tr

Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü (IFEA), Türkiye üzerine çalışan Fransız ve Avrupalı genç araştırmacıları ağırlamakta ve yerel araştırmacılarla işbirliğini sağlamaktadır. İstanbul’da bulunan enstitü, Fransa Dışişleri Bakanlığı’na bağlıdır. www.ifea-istanbul.net

Eğitimlerin düzenlenmesine ilişkin daha fazla bilgi için

Türk üniversitelerinin Urap sıralamasını öğrenin. URAP, Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nin (ODTÜ) bağımsız araştırma laboratuarıdır. Bu gözlem merkezi, üniversitelerin dünya sıralamasını ve üniversite ve alanlara göre Türk üniversitelerinin performanslarını takip eder.
Devlet Üniversiteleri
Fransa’nın Türkiye Büyükelçiliği’nin Curie Belgesi
YÖK’ün “Türkiye’de yükseköğretim sistemi” broşürü
Avrupa Birliği Bakanlığı’nın hazırladığı “Türkiye-Fransa Akademik İşbirliği Semineri, 19 Mayıs 2014, Türk Yüksek Öğretim Kurumları Kitapçığı”

İlk Seneye Kabul

Türk vatandaşları için

Yükseköğretim, lise diploması veya denk bir diplomaya sahip tüm Türk vatandaşlarına açıktır ancak üniversiteye kabul seçme sınavına tabidir.  Bu seçme, kontenjan sayısı, adayların aldıkları puanlar ve yabancı diller, spor ve sanat gibi bazı programlar için yapılan özel sınavlara dayanmaktadır. Adayların başarıları, ortaokul başarı notları ve yükseköğretime geçisi sağlayan Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) puanlarına göre hesaplanmaktadır. 2 ila 4 yıllık meslek yüksek okullarına giriş ise, eğer öğrencinin teknik veya meslek lisesinde gördüğü eğitim seçtiği üniversite programıyla uyumluysa, LYS olmadan da yapılabilir. Lise diplomasına sahip olanlar YGS ve LYS’ye girdikten sonra eğer kontenjanda yer varsa üniversiteye girebilirler. Adayları seçme ve farklı programlara yerleştirme süreci YÖK’e bağlı ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından yapılmaktadır. www.osym.gov.tr

Yabancı adaylar için

1- Türk vatandaşlığına sahip olmamak.

2- Lise son sınıfta olmak veya başarıyla bitirmiş olmak. Bu eğitimlerin Türk liselerinin öğretim programıyla denkliğinin onaylanması  gerekmektedir.

3- Başvurulan kurumun talep ettiği özelliklere sahip olmak.

ÖNEMLİ:  Her disiplin için yabancı öğrenci kontenjanı vardır.

Bu adaylar, geldikleri ülkeye ve hedefledikleri üniversiteye göre diplomalarının geçerliliğini teyid ettirmelidirler.

Yabancı öğrencilerin Türkiye’deki yüksek öğretim kurumlarına kabulü için YÖS’e denk kabul edilen asgari not değerlendirmeleri için: studyinturkey.net

Fransız bakaloryası genel olarak tanınmaktadır ancak çoğu zaman 20 üzerinden 12 ve, bazı üniversitelerde, 20 üzerinden 14 notu istenmektedir. Bu durumda başvuru doğrudan seçilen üniversiteye  yapılmalı ve adaylık için son başvuru tarihlerine dikkat edilmelidir.

ÖNEMLİ: Bazı üniversiteler bir iç sınav düzenlemeye devam etmektedir. Bu sınav seçilen üniversitenin bünyesinde ilkbaharda gerçekleştirilir. Bu nedenle her kurum nezdinde doğrudan bilgi alınmalıdır. Türkiye’nin Fransa Büyükelçiliği eğitim bürosu da bilgilendirme yapmaktadır.

ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi)

Adres: Üniversiteler Mahallesi İhsan Doğramacı Bulvarı No: 1 06800 Bilkent / ANKARA

(0312) 444 6796

İnternet sitesi: www.osym.gov.tr

– Yurtdışında yaşayan ve eğitim gören Türk vatandaşları ya da çift vatandaşlıkları olanlar

Bu öğrenciler için özel bir sınav bulunmaktadır. YÇS olarak adlandırılan bu sınavı ÖSYM düzenler. Fransa’da yaşayan adaylar bakalorya diplomasına sahip olmalıdır. Bu öğrencilere açık olan bölümler, dil ve edebiyat (Türk, Alman, Fransız ve İngiliz), tarih, coğrafya, turizm, gazetecilik, halkla ilişkiler, sinema-radyo-televizyon, ve öğretmenlik eğitimleridir. Bu sınav, yeteri kadar aday olması halinde Paris’de, olmaması halinde ise Köln’de (Almanya) Haziran sonu Temmuz başı  yapılır.

Nasıl yapılır?

Mayıs ayında adresinize en yakın Türk konsolosluğundan üniversitelerdeki açık programları ve üniversitelerin talep ettiği puanları içeren açıklayıcı broşürü temin edebilirsiniz. Konsolosluk ayrıca diploma çevirilerini aslına uygun olarak onaylayabilir. (Burada söz konusu olan bakalorya diplomasıdır.)

Diğer yandan, Türk üniversitelerinin büyük bir bölümü Türk göçmen ailelerinin çocukları için özel kontenjanlara sahiptir. Bunun için özel bir seçme yapılır. Bu konudaki bilgilere Yükseköğretim Kurulu’nun sitesinden Türkçe olarak ulaşılabilir :  www.yok.gov.tr

Eğitimin sürdürülmesi (transfer)

Diğer üniversitelerden gelen öğrenciler için giriş sınavı yoktur. Tercih edilen üniversiteye doğrudan başvurmak gerekir. 2 yıllık meslek yüksek okulu öğrencileri, ÖSYM tarafından düzenlenen özel merkezi bir sınavla lisans öğretim programına geçebilirler.

Türkiye ile Erasmus değişimleri

Fransız yüksek okul ve üniversitelerine kayıtlı olan öğrenciler Türkiye ile Erasmus+ değişim programından faydalanabilirler. 100’ün üzerinde Fransız kurumunun değişim anlaşmaları bulunmaktadır.

2015-2016 döneminde, Fransa’dan 865 öğrenci Erasmus+ programıyla (eğitim veya staj amaçlı olarak) Türkiye’ye gelmiştir. Birçok üniversite çift diploma anlaşması imzalamıştır. Kendi eğitim kurumunuzun Uluslararası İlişkiler servisinden daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Değişim programlarıyla ilgili ayrıntılı bilgi için

YÖK : http://www.yok.gov.tr/web/guest/yurt-disindan-kabul-edilecek-ogrenci-kontenjanlari

Türkiye Ulusal Ajansı : www.ua.gov.tr

Study in Turkey : http://www.studyinturkey.gov.tr/pages/exchange

Sosyal Güvenlik ve Sigortalar

Öğrenciler üniversitelerin medikososyal merkezlerinden sağlık hizmeti alabilirler.

Yolculuk öncesinde, ülkeye geri dönüş, hastalık, kaza vb. durumları kapsayan yurtdışı öğrenci sigortası yapılması özellikle tavsiye edilir. Kendi sağlık sigortanızdan bilgi alabilirsiniz:

www.ameli.fr/assures/droits-et-demarches/index.php

Barınma

Üniversite kampüslerindeki yurtlar öncelikle burslu öğrencilere tahsis edilir ancak uluslararası öğrenciler de üniversiteye kayıt olduktan sonra yurt başvurusunda bulunabilirler. Yurt ücretleri, bulunulan semt ve sağlanan olanaklara göre yılda 25 ila 250 Euro arasında değişmektedir. Şehirde bir oda veya ev kiralama olanağı da vardır.

www.apartments.com.tr veya www.istanbulsweethome.com sitelerinden ya da Facebook’daki expat grupları aracılığıyla ilanlara ulaşabilirsiniz. Otelde veya bir gençlik yurdunda konaklamak da mümkündür.

Mali Konular

Eğitim maliyeti
Yüksek öğretim kurumlarına eğitim harcı yatırılmaktadır. Yabancı öğrenciler daha yüksek harçlar ödemektedirler. Örneğin, Ankara Üniversitesi’nde harçlar eğitim alanına göre 380$ ila 1000$ arasındadır. Bu rakam Türk öğrenci harçlarından üç kat fazladır.Özel üniversite statüsüne sahip İngilizce eğitim veren Bilkent Üniversitesi’nin yıllık ücreti ise yaklaşık 14.000 $ tutarındadır.
Türk göçmen ailelerin çocukları Türk vatandaşları ile aynı harç tutarını öderler.

Bütçe
Aylık 300 ila 400 Euro’luk bir bütçe öngörülmelidir. Tahmini günlük giderleri görmek için :

http://www.studyinturkey.com/content/sub/living_costs.aspx

Öğrencilere yönelik işler
Türk vatandaşı olmayan öğrencilere verilen öğrenci vizesi çalışma izni sağlamamaktadır.

Mali yardım

Dernekler, özel kişiler veya Devlet, maddi zorluk yaşayan öğrencilere destek olmaktadırlar. Yurt dışında yaşayan Türk gençleri de, kaynakların müsaitliğine göre, bu burstan faydalanabilirler. Burs başvurusu Ağustos ayında kabul sonuçları belli olunca YÖK nezdinde yapılır : www.yok.gov.tr
Türkiye’ye Erasmus değişimi çerçevesinde Erasmus bursu veya bölgesel mobilite bursuyla gitmek de mümkündür. Mevcut kaydınızın bulunduğu veya kayıt olacağınız kurumun Uluslararası İlişkiler servisinden bilgi alabilirsiniz.
Türk hükümeti lisans, master ve doktora düzeyinde, bireysel veya kolektif olarak, Türkiye üzerine tarih, politika, uluslararası ilişkiler konularında araştırma yürütmek isteyen yabancı öğrencilere burs olanakları sunmaktadır. Bu burslarla ilgili bilgiler İngilizce olarak YÖK’ün sitesinde yer almaktadır : www.yok.gov.tr

Fransız üniversiteleri ayrıca, öğrencilerine mali kaynak sağlamak için, Erasmus programına benzer prosedürlere sahip Mevlana programı çerçevesinde bir işbirliği anlaşması imzalayabilirler.
Bazı üniversiteler, öğrencilerin bir önceki öğretim yılındaki not ortalamasına göre ikinci yıldan itibaren kayıt ücretlerinde indirim yapmaktadır.

Bu bölüm sadece Fransızca’dır, lütfen dil değiştiriniz.

2016 Temmuz’unda yaşanan darbe teşebbüsü sonrasında ilan edilen ve yakın tarihte yürürlükten kaldırılan olağanüstü hal nedeniyle kampüslerde güvenlik önlemleri artırılmış olup diğer yandan, Erasmus+ personeli ve öğrencilerinin karşılanma şartlarında bir değişiklik olmamıştır.

Karşılama, idari çerçeveye alma, barınma, eğitim programları ve pedagojik takip konularında Erasmus+ Avrupa Şartı’na riayet edilmektedir. Erasmus + stajyerlerinin şirketlerde ağırlanması da mümkündür.

Genel tavsiyeler

1- Ariane üzerinden bireysel kayıt : www.diplomatie.gouv.fr/ariane

Ariane portalı, yurtdışındaki yolcuların kalış süreleri boyunca olası riskler konusunda Kriz ve Destek Merkezi tarafından (E-posta veya SMS yoluyla) bilgilendirilmesini sağlar.

2-Konsolosluğa kayıt olmak (6 aydan uzun kalış için):

İletişim: admin-francais.ankara-amba@diplomatie.gouv.fr (Ankara) ve mail@consulfrance-istanbul.org (İstanbul)

3- Türkiye’deki yerel gündemi düzenli takip etmek.

4- Türkiye ile ilgili “Yolculara tavsiyeler” (FCV) belgesi:

www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/turquie/

Özellikle güvenlik durumuna ilişin bölümlere dikkat ediniz. FCV belgesi ve risk seviyesinin sürekli güncellendiğini de unutmayınız.

5- Türk ve Fransız yetkililerin güvenlik uyarılarına sıkı biçimde uymak.

– Özellikle turistik semtlerde ve kalabalık yerlerde çok dikkatli olunmalıdır. (Bazı durumlarda işlevsel açıdan küçük gruplar halinde hareket edilmelidir.)

– Hangi nitelikte olursa olsun (politik, sosyal veya dini) her tür kalabalık ve gösteriden uzak durulmalıdır.

– Öncelikli hedef olabilecek polis ve jandarma merkezleri ve resmi binalardan uzak durulmalıdır.

– Kişisel bilgiler paylaşırken ihtiyatlı davranılmalıdır. (Uyruğunuzu açıkça ilan etmekten, yolculuğunuzun ayrıntılarını internet veya sosyal medyada paylaşmaktan kaçınınız.)

– Yoğun alanlarda ve havaalanı ve gar gibi ulaşım noktalarında park süresi asgari olmalıdır.

6- Kamuya açık ifadeler ve sosyal ağlar :

Darbe girişimi sonrası ülke genelindeki gerginlikler nedeniyle, toplum içerisinde konuşurken ifadelerinize özellikle özen gösterin (Cumhurbaşkanına hakaretlere cezaî takip yapıldığını hatırlatalım).

Sosyal medyada kullanılan ifadelerin de cezaî takibe yol açabileceğini unutmamak gerekir. Bu nedenle, Facebook, Twitter veya başka platformlar üzerinden Türkiye ile ilgili her türlü kişisel veya politik görüşü yayınlamaktan kaçınılması önemle tavsiye edilir.

7- Faydalı telefonların kaydedilmesi :

Sadece acil durumlarda kullanılmak üzere, FCV’de yer alan Büyükelçiliğin (+90 533 391 86 88) ve Konsolosluğun (+90 212 393 38 50) telefon numaralarını cep telefonlarınıza önceden kaydedin.

8- “Turuncu” ve “kırmızı” alanlara yolculuk etmeyin. (FCV’ye bakınız)