İşbirliği

Araştırma Programları ve Ortaklıklar

Hubert Curien Bosphore Ortaklığı (PHC)

– PHC “Bosphore” (eski  PAI : entegre eylem planı), 2004 yılında TÜBİTAK (Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Konseyi) ile bir ortaklık başlatmıştır. Türk ve Fransızların öncelikli alanlarda birlikte yürüttüğü araştırma projelerine destek söz konusudur
– Bilgi ve İletişim teknolojileri
–  Sağlık ve tarımsal gıda sektörlerinde biyoteknolojiler ve uygulamaları
– İleri malzemeler
– Çevre bilimleri
– Sismik çalışmalar
– Sosyal bilimler

Ayrıntılı bilgi için

PHC “Bosphore” destek programı 2019  sonuçları için

Tübitak web sitesi için

 

ANR –TÜBİTAK işbirliği

1963 yılında kurulan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Konseyi (TÜBİTAK ) Türkiye’de araştırma ve kalkınma politikasının tanıtımı, gelişimi, organizasyonu, idaresi ve koordinasonundan sorumlu kamu kuruluşudur.

Fransız Ulusal Araştırma Ajansı (ANR), Fransa’da proje bazlı araştırmaların finansmanını yürütmekle görevlidir. ANR ve TÜBİTAK büyük ölçekli projeleri finanse etmek amacıyla bir ortaklık gerçekleştirmişlerdir. Uluslararası standartlara uygun rekabet ortamı usulüyle seçilen projeler, bilimsel ve teknolojik gelişmelere katkıda bulunmalıdırlar.

TÜBITAK-ANR işbirliği sonuçları :

Bu iki taraflı ortaklığın ikinci yılında, TÜBITAK ve ANR iki proje seçmişlerdir: biri mühendislik diğeri sismoloji alanındaki bu projelerin sonuçları 19 Ekim 2016’da açıklanmıştır.

FBIMATRIX : “Inférence Bayésienne distribuée et parallèle pour les modèles à factorisation de tenseurs.” Prof Dr. Gaël RICHARD ve Prof. Dr. Taylan CEMGİL.

MAREGAMI2016 : “Caractérisation de la lacune sismique dans la région d’İstanbul”. Prof. Dr. Louis GELI ve Prof. Dr. Ziyadin ÇAKIR.

Yabancı finans ajansları ile iki taraflı anlaşmalar gerçekleştiren ANR Fransız araştırmacıların işbirlikleri oluşturmalarını veya derinleştirmelerini sağlar. Böylece Avrupa ve uluslararası yüksek seviyeli ekiplerin oluşmasını sağlar. Devam etmekte olan ulusal projelerden açık biçimde ayrılan, ülkelerin ekipleri arasında güçlü bir sinerji ve ortak çalışmaların gerçek entegrasyonunu gösteren iki uluslu yenilikçi projelerin finansmanı amaçlanmaktadır.

Ayrıntılı bilgi için

Türkiye’de CNRS

CNRS  (Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi) birçok yapısal proje kapsamında Türk araştırmacılarla çalışmaktadır. Her proje bilimsel işbirliği anlamında farklı olgunluk aşamasındadır. Ortak Uluslararası Laboratuar (LIA), halen Türkiye’de en fazla ilerleme kaydedilen projedir.

– Ortak Uluslararası Laboratuar (Laboratoire International Associé – LIA) : “The reception of Arabic language philosophy in the Ottoman world”  (PhaO) (2015-2018. CNRS Enstitüsü: INSHS / Ortaklar : Fransa: IFEA – USR3131, Centre Jean Pépin UMR8230 CNRS/ENS Paris, Paris-Sorbonne, Ecole Pratique des Hautes Etudes ; Türkiye : Yıldız Teknik Üniversitesi.

– Uluslararası Araştırma Gruplaşması (Un Groupement de Recherche International – GDRI) : “Marge et villes : entre exclusion ve intégration. Cas méditerranéens (MARGMED)”  (2013-2016)  CNRS Enstitüsü : INSHS / Ortaklar : CNRS (l’IFEA – USR 3131, le CEDEJ UMIFRE/USR 3123), Tours Üniversitesi, Alger Üniversitesi, Oran Üniversitesi,  Fas CNRST, Granada Üniversitesi, Cagliari Üniversitesi

 Uluslararası Bilimsel İşbirliği Projesi (Projet International  de Coopération Scientifique – PICS) : “Premiers Hommes de Turquie. Cadre géochronologique ve paléoenvironnemental. Evolution morphologique ve culturelle” – INEE (2016-2018) – Pamukkale Üniversitesi ile.

  • 2015-2016 döneminde 9 karşılıklı değişim sözleşmesi

Türkiye, 2013-2014 döneminde ortak yayın alanında CNRS’in 33. ortağıdır. Buna paralel olarak, Fransa, Türkiye’nin, ABD, Almanya, Birleşik Krallık ve İtalya’nın ardından 5. sırada gelen ortağıdır.

ENVI/MED çok yönlü programları

ENVI-MED bölgesel programı, Akdeniz ülkelerine yönelik olarak yüksek seviyeli bilimsel ve teknolojik işbirliklerinin teşvik edilmesi ve güçlendirilmesini amaçlayan Fransız diplomasisi tarafından alınmış bir inisiyatiftir. Akdeniz havzasında geniş anlamda sürüdürülebilir kalkınma ve çevre çalışmaları (antropojenik baskı ve küresel değişim) konularında bir araştırma ağı kurulmasını teşvik etmektedir.

Ayrıntılı bilgi için 

Marie Sklodowska-Curie Eylem Programı

Araştırmacı hareketliliğinin finansmanı için bir Horizon 2020 programıdır (2014-2020). Anlaşma tarafından öngörülen, temel araştırmalardan ticarileştirmeye kadar, araştırma ve inovasyonun her alanında, her yaş ve milletten tüm uzmanlık seviyeleri için geçerlidir.

Ayrıntılı bilgi için