2024 SPOR VE KAYNAŞMA PROJE ÇAĞRISI

Paris 2024 Olimpiyat ve Paralimpik Yaz Oyunları 26 Temmuz’da başlıyor.  Spor, insanları bir araya getirmenin ve kültürel, sosyal ve fiziksel engelleri aşmanın bir aracıdır. Bu etkinlik öncesinde Fransa’nın Türkiye Büyükelçiliği “Spor ve Kaynaşma” projeleri için bir çağrı başlatıyor. Amaç, Oyunların uluslararası ruhunu, sporun çeşitlilik ve kucaklayıcı değerlerini ve Fransız diplomasisinin ayrımcılıkla mücadele konusundaki kararlılığını somutlaştıran projeleri teşvik etmektir.

Fransa’nın Türkiye Büyükelçiliği her yıl Türk sivil toplumunun proje ve girişimlerini desteklemektedir. Bu projeler, Fransız ve Türk sivil toplumları arasında ortak değerlere dayalı bağlar kurmayı ve bu bağları güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Bu düşünceyle, burada vurgulanan projeler, sporu bir eşitlik ve kapsayıcılık aracı ve aynı zamanda farklı topluluklar arasında bir diyalog vektörü olarak teşvik etmeyi amaçlayan yenilikçi ve orijinal çözümler sunan projeler olacaktır.

Türkiye’de spor ve Paris 2024 Oyunları etrafında anlamlı bir miras yaratmaya yönelik projelerinizi duymak için sabırsızlanıyoruz.

Jüri, teklifleri seçerken aşağıdaki kriterlere özellikle dikkat edecektir:

 • Fransızca konuşulan dünyaya bir selam;
 • Kapsayıcılık: azınlıkların (yaş, cinsiyet, köken, engellilik) spora katılımının güçlendirilmesi ve teşvik edilmesi;
 • Savunuculuk bileşeni ile somut eylemler;
 • Fransız-Türk dostluğunun ve işbirliğinin güçlendirilmesi;
 • Sivil toplum kuruluşlarının teknik kapasitelerinin güçlendirilmesi;
 • Günümüzde spor dünyasının karşı karşıya olduğu bazı önemli sorunlara yenilikçi çözümler;
 • 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen bölgelerdeki paydaşların katılımı.

Son başvuru tarihi: 01/05/2024

Proje çağrısı kapsamında iki ila dört proje seçilecek ve jürinin en geç 31/05/2024 tarihine kadar açıklanacak olan kararına bağlı olarak her biri 10.000 Avro’ya kadar hibe alacaktır.

Başvurunuzu siviltoplum@ifturquie.org adresine SPOR_(STK’nın adı) konu başlığı ile iletmeniz gerekmektedir.

Kurallar ve proje teklif formu için tıklayınız.

Uygunluk kriterleri :

 • Projeler en geç 15 Haziran 2024 tarihinde başlamalı ve 30 Kasım 2024 tarihine kadar tamamlanmalıdır;
 • Talep edilen hibe 5.000 ila 10.000 Avro arasında olmalı ve toplam proje bütçesinin %80’ini aşmamalıdır;
 • Operasyonel maliyetler (proje ile ilgili olmayan idari maliyetler, kira, ofis ekipmanı) toplam bütçenin %20’sini aşmamalıdır.

Sağlanması gereken belgeler:

 • Bütçeli proje teklifi (buradan indirin)
 • Yasal temsilci(ler) tarafından imzalanmış, projenin sunulma nedenlerini ve talep edilen miktarı belirten başvuru mektubu.
 • Kuruluşun ana sözleşmesi