2022 ÇEVRE PROJE ÇAĞRISI

Fransa’nın Türkiye Büyükelçiliği, çevrenin korunmasına yönelik çalışmalar yürüten Türk sivil toplum kuruluşlarını desteklemek amacıyla proje çağrısı başlatıyor. Son başvuru tarihi, 10 Haziran 2022’dır.

Fransa, Avrupa Birliği (ve özellikle de AB Yeşil Mutabakatı) taahhütleriyle de uyumlu olarak, çevre konusunu diplomatik çalışmalarının en önemli önceliklerinden biri haline getirdi. 2015 yılında COP21 zirvesinde kabul edilen Paris İklim Anlaşması, iklim değişikliğiyle mücadele konusunda çok taraflı yeni bir çerçevenin oluşturulmasını sağladı. Fransa, Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası, 2017 yılında, dönüşüm girişimlerinin ve iklim, biyoçeşitlilik ve okyanuslara dair sorunların çözümlerine sağlanacak mali kaynakların belirlenmesi ve hızlandırılması için her çevreden birçok karar vericiyi bir araya getiren bir girişim olan One Planet Summit’ı [Tek Gezegen Zirvesi, ndlr] başlattı. Bu zirvenin sonuncusu, One Ocean Summit [Tek Okyanus Zirvesi, ndlr] başlığı altında Şubat 2022’de Brest şehrinde düzenlendi. Fransa, geçtiğimiz 2021 yılında, Marsilya kentinde Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği IUCN’nin Dünya Doğa Kongresi’ne ev sahipliği yaptı. Fransız hükümeti aynı zamanda Kasım ayında Kahire’de düzenlenecek COP27 zirvesinin hazırlıkları için tam anlamıyla seferber olmuş durumdadır.

Fransa, kalkınmaya yönelik sağladığı kamu fonları çerçevesinde, aynı zamanda STK’lar, yerel yönetimler, şirketler vb. gibi yerel aktörlerin ekolojiyle ilgili girişimlerini de desteklemektedir. Ve bu bağlamda Fransa’nın Türkiye Büyükelçiliği, Türkiye’de çevre yararına çalışan STK’lara yönelik üçüncü proje çağrısını başlatıyor. Bu girişim, özellikle Ekim 2021’de Paris Anlaşması’nın onaylanmasıyla birlikte Türk Makamlarının çevre konusunda sarf ettikleri çabaların desteklenmesine yöneliktir. Proje çağrısı aşağıdaki konu başlıkları ile ilgilidir:

• Biyoçeşitliliğin korunması;
• İklim değişikliğinin azaltılması ve iklim değişikliğine uyum;
• Çevrenin korunması ve kirlilikle mücadele.

Seçilen projeler, bu konularda ve özellikle de uluslararası düzeydeki konularda kamuoyunun bilinçlendirilmesine, sivil toplum kuruluşlarının teknik kapasitelerinin güçlendirilmesine, stratejilerin belirlenmesine, koruma eylemlerinin hayata geçirilmesine ve/veya pratik uygulamaların yaygınlaştırılmasına olanak sağlayacaktır.

Bu yıl proje çağrısına tahsis edilen tutar 32.000 Avro’dur. En geç 2022 Temmuz ayının ortalarında açıklanacak olan jüri kararına göre, üç ila altı proje seçilecek ve bunlara 12.000 €’ya varan hibe sağlanacaktır.

Başvuru dosyası en geç 10 Haziran 2022 tarihine kadar teslim edilmelidir.

Adaylık başvurusu için ÇEVRE_STK’NIN ADI konu satırı ile siviltoplum@ifturquie.org adresinden iletişime geçebilirsiniz.

Yönetmeliğe buradan erişilebilir.

Seçilebilirlik ölçütleri :

• Projeler 1 Ağustos 2022’den önce başlamalı ve 1 Ağustos 2023’ten önce tamamlanmalıdır.
• Bu proje çağrısına sadece Türk dernekleri ve vakıfları başvuruda bulunabilirler.
• Talep edilen hibe tutarı 5.000 ile 12.000 Avro arasında olmalı ve toplam proje bütçesinin %80’ini geçmemelidir.
• Operasyonel masraflar (projeyle ilgili olmayan idari masraflar, kira, ofis ekipmanı) toplam bütçenin %25’ini geçmemelidir.

İstenilen belgeler :

• Bütçeli proje teklifi (proje önerisi formu)
• Yasal temsilcinin(lerin) imzasını taşıyan, proje çağrısına başvurudaki isteğin gerekçelerinin anlatıldığı ve talep edilen tutarın belirtildiği başvuru mektubu.
• Dernek içtüzüğü.
• Fransa’nın Türkiye Büyükelçiliği tarafından desteklenen son projenin sonuç raporu (sadece daha önce fon yardımı alan dernekler için geçerlidir).

2022 ÇEVRE PROJE ÇAGRISI SONUÇLANDI

Basın bülteni için tıklayınız