Politeknik Okulu’nun İstanbul ve Ankara Ziyareti

İkincisi düzenlenen « Fransız-Türk İnovasyon Günleri 2017 » kapsamında, Politeknik Okulu İTÜ ARI TEKNOKENT ile ODTÜ TEKNOKENT olmak üzere Türkiye’nin en büyük iki teknokentini ziyaret etti. Araştırma, öğretim ve mühendislik alanlarında Fransa’nın geldiği en ileri düzeyi temsil eden bu kurum, Araşırma ve Öğretim Birimi Başkanı, Matematik Profesörü  Dr. Frank Pacard ve İnovasyon Yönetimi Profesörü Dr. Thierry Rayna tarafından temsil edildi. Politeknik Okulu akıllı şebekeler [smart grids] ve inovasyonda kullanılmak için geliştirilen business model  üzerine yapılan çalışmaları sunma fırsatı buldu. Yapılan sunumlar inovasyon ve matematik alanlarında Türk araştırmacılar ile bağların güçlenmesini sağladı. Yapay zeka alanında projelere değinildi. Galatasaray Üniversitesi’nin, Politekniklileri matematik, fizik ve bilişim alanlarında ders vermek üzere misafir etmek üzere gösterdikleri ilgiden dolayı gelecekte Veri Bilimleri [Data Sciences] ve matematik alanlarında da işbirlikleri mümkün olabilecektir. Bu tür değişimleri hayata geçirmek üzere farklı ortaklık anlaşmaları gerçekleştirilecektir.

Politeknik Okulu hakkında daha fazla bilgi için, bkz. : http://www.polytechnique.edu/.