« Make our planet great again » İnsiyatifinin Lansmanı

Sayın Donald Trump’ın Paris Anlaşması’ndan çekilme kararının ardından, Fransa Cumhuriyeti Başkanı Emmanuel Macron, 1 Haziran 2017 tarihinde araştırmacılara, öğretim üyelerine, girişimcilere, derneklere, STK’lara ve tüm sivil topluma, çevre ve doğanın korunması için harekete geçme ve Fransa’ya katılma çağrısında bulundu.

Bu çağrı « Make Our Planet Great Again » adlı internet platformunun lansmanı ile somutlaştırıldı. Bu platform, gezegenin korunması konuları üzerine yapılan projelere katılmak, araştırmalar yapmak, girişimlerde bulunmak, finansman bulmak ve bu amaçla Fransa’ya yerleşmek isteyen farklı çevrelerden aktörlerin harekete geçmesini amaçlıyor.

Ekolojik Geçiş ve Dayanışma, Avrupa ve Dışişleri, Ekonomi, Yüksek Öğretim, Araştırma ve İnovasyon Bakanlıklarınca koordine edilen bu inisiyatif Business France tarafından yürütülmektedir. İnternet sitesi İngilizce ve Fransızcadır.

İnisiyatife katılmak için, lütfen bkz.: www.makeourplanetgreatagain.fr