« Make Our Planet Great Again » burs başvuruları açıldı

Fransa « Make Our Planet Great Again » adıyla başlattığı yeni burs programıyla çevre konusunda çalışan bilim insanları ve öğrencilere finansal destek ve bilim alanında çalışma ortamı sunuyor. Burs için adaylık başvuruları 6 Nisan 2018 tarihine kadar yapılabilecek.
« Make Our Planet Great Again » inisiyatifi uluslararası öğrenci ve bilim insanlarını Fransa’da bir araya getirerek onlara çevre konusunda üst seviyede bilimsel araştırma olanağı sunmak amacını taşıyor. 2018 yılı için toplamda 130’dan fazla yabancı bilim insanına iklim dengesizliğine karşı savaşmaları için 4 ayrı burs programı sunulacak.
Adaylık başvuruları 6 Nisan tarihine kadar yapılabilecek.
Öncelik verilen üç konunun gezegen bilimleri, iklim değişikliği bilimleri ve sürdürülebilir enerji dönüşümü olarak belirlenen burs programlarında destek olunacak alanların tam listesine şu linkten ulaşabilirsiniz: https://www.campusfrance.org/en/priority-research-topics

Açıklanan 4 burs programı ise şunlar :

Master mükemmellik bursu

Bu burs programına Fransa’da 1 yıl Master 2 ya da 2 sene master yapmak isteyen adaylar başvurabilir. Programa katılabilmek için adayların dosyalarına Fransa’daki bir kurumun master programına kabul edildiklerini gösteren mektup eklenmelidir.
Detaylı bilgi için : https://www.campusfrance.org/en/master-s-excellence-grants

Doktora sonrası için sözleşme ortak finansman programı

Bu program 30 Haziran 2018’den önce doktoralarını tamamlayacak ya da zaten tamamlamış yabancı araştırmacılara yöneliktir. Bir Fransız araştırma kurumunun adayın araştırma çalışmalarını ortak finanse etmek istediğine dair mektubun adaylık dosyasına eklenmesi gerekmektedir. Bursiyerler 12 ila 24 ay boyunca aylık 2083€ tutarında bilimsel proje desteğinden yararlanacaktır.
Detaylı bilgi için : https://www.campusfrance.org/en/co-financing-of-12-to-24-month-postdoctoral-research-contracts

Yabancı araştırmacılar için kısa (14 gün ila 5 ay boyunca) araştırma hareketliliği finansman bursu

Bu program 14 gün ila 5 ay boyunca bir Fransız araştırma kurumunda çalışma yapmak isteyen yabancı bilim insanlarına yöneliktir. Adaylık dosyasına bir Fransız araştırma kurumundan gönderilen davet mektubu eklenmelidir. Doktora adayı bursiyerler günde 65€, doktora sahibi bursiyerler ise günde 120€ destekten faydalanırken seyahat ve sağlık sigortası masrafları da program tarafından karşılanacaktır.
Detaylı bilgi için : https://www.campusfrance.org/en/short-stays-14-days-to-5-months-for-foreign-researchers

Doktora programı ortak finansman bursu

Programa katılacak Fransız eğitim kurumlarının seçimi 4 Haziran tarihine kadar tamamlanarak ilan edileceği ve yabancı doktora adaylarının 4 haziran 2018’den itibaren başvurabileceği bu program doktora sözleşmesinin kurum ve program tarafından ortak finansmanını sağlar.
Detaylı bilgi için : https://www.campusfrance.org/en/co-financing-of-3-year-doctoral-contracts

Takvim

12 Mart 2018 : Adaylık başvurularının açılması
6 Nisan 2018 24:00 Başvuruların kapanması
18 Haziran 2018 haftası: Sonuçların açıklanması
Eylül – Aralık 2018 : Bursiyerlerin kurumlara yerleşmesi