Hubert Curien Bosphore (PHC) Programı için başvurular başladı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Fransa Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı arasında imzalanmış olan İşbirliği Protokolü çerçevesinde 2019-2020 yıllarında ortak araştırma projeleri desteklenecektir. PHC Bosphorus Programı işbirliği projelerine yurtdışı seyahat desteğinin yanısıra Türk tarafına talep edilmesi durumunda TÜBİTAK tarafından ayrıca araştırma desteği de verilebilmektedir.

PHC “Bosphore”  burs programı kapsamında Türk ve Fransızların öncelikli alanlarda birlikte yürüttüğü araştırma projelerine destek söz konusudur. Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türk bilim insanlarının, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Fransız araştırma kuruluşlarında çalışan araştırmacı(lar) ile proje ortağı olarak kendilerinin anlaşmaları gerekmektedir.

Çağrı kapsamındaki öncelikli alanlar aşağıda yer almaktadır:

  • Güvenlik (felakete karşı dayanıklılık ve terörle mücadele konularını içeren)
  • Ulaştırma (havacılık konusunu içeren)
  • Uzay
  • Matematik
  • Bilgi ve İletişim Teknolojileri (dijital güvenliği içeren)
  • Malzeme Bilimleri (nanoteknoloji dahil)
  • Çevre Bilimleri (sismik Çalışmalar dahil)
  • Biyoteknoloji (sağlık ve tarımsal uygulamalara özel vurgu ile)
  • Enerji (yenilenebilir enerji ve nükleer enerji dahil)

Bununla beraber diğer alanlardan gelen projeler de değerlendirmeye alınabilecektir.

Türkiye’deki proje ortaklarının proje başvurularını elektronik başvuru sistemi üzerinden incelenmek üzere TÜBİTAK’a, Fransız proje ortaklarının ise Campus France’dan (https://www.campusfrance.org/fr/bosphore) temin edecekleri proje öneri formunu doldurarak anılan kuruluşa teslim etmeleri gerekmektedir. Tek taraflı başvurular kabul edilmemektedir.

TÜBİTAK ve Campus France kendilerine iletilen proje önerilerini kendi bilimsel değerlendirme kriterlerine göre değerlendirmektedir. Her iki kuruluş incelenen proje önerileri hakkındaki kararlarını birbirlerine bildirmekte, sadece iki tarafça da uygun bulunan projeler desteklenmektedir.

Projeler bilim insanı ve bilgi değişimi yoluyla uygulanmaktadır. Bu nedenle, proje kapsamında karşılıklı talep edilen araştırmacı değişimi süre ve sayısının ayrıntılı ve gerekçeli olarak belirtilmesi gerekmektedir.

Anılan işbirliği uyarınca gönderen taraf uluslararası seyahat giderlerini, kabul eden taraf ise konaklama ve yaşam giderlerini karşılayacaktır. TÜBİTAK-Fransa Dışişleri Bakanlığı Bosphorus Protokolünden yararlanan araştırmacılara ödenecek miktarlar aşağıda belirtilmektedir:

Türkiye’ye gelen Fransız araştırmacılar için;
– Üniversite misafirhanesi düzeyinde ve eşdeğerinde konaklama masrafları
– 20 EURO karşılığı Türk Lirası Gündelik

Fransa’ya giden Türk araştırmacılar için:
– Kalınan süre ile orantılı olarak, 110 EURO Gündelik (yeme-içme, lojman ve yerel ulaşım giderleri dahil)

Söz konusu işbirliği kapsamında, bir proje için yıl içinde bir yönden diğer yöne (Fransa’dan Türkiye’ye ya da Türkiye’den Fransa’ya) yapılacak bilimsel ziyaretlerin toplam süresi 60 günü geçmeyecektir.

Desteklenmesine karar verilecek projeler 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2020 tarihleri arasında 2 yıl süreyle desteklenecektir.

TÜBİTAK- Fransa Bosphorus İşbirliği Programı çerçevesinde ortak proje önermek isteyen Türk ortakların proje başvurularını elektronik olarak 2509 kodlu programa http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr adresinden en geç 18 Haziran 2018 tarihine kadar yapmaları ve ıslak imzalı basılı olarak gönderilmesi gereken evrakları ise en geç 22 Haziran 2018 tarihine kadar TÜBİTAK’ta olacak şekilde posta ile iletmeleri gerekmektedir.

Islak İmzalı Elektronik Başvuru Çıktısının İletilmesi Gereken Adres:
TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı (UİDB)
İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü
Tunus Cad. No. 80
06100 Kavaklıdere – ANKARA
Tel.: 90 312 298 1795

Fransız ortakların başvuru süreçleri için aşağıda iletişim bilgileri yer alan Büyükelçilik ve Campus France yetkilileri ile temasa geçmeleri gerekmektedir.
Dr. Béatrice DELPOUVE
Üniversitelerarası İşbirliği Ataşesi
Fransa Büyükelçiliği
E-posta: beatrice.delpouve@ifturquie.org

Başvuru için son tarih: 18 Haziran 2018

Ayrıntılı bilgi için

Tübitak web sitesi için

Adaylık çağrısı için