ANR-TÜBİTAK İlanının Lansmanı

ANR-TÜBİTAK Araştırma Projeleri ilanı

Fransız Ulusal Araştırma Ajansı (ANR) ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Konseyi (TÜBİTAK), 2018 araştırma projelerine çağrıda bulundu. Bu program, Fransız ve Türk araştırma ekipleri tarafından müşterek olarak önerilen kaliteli bilimsel projelerin yaratılmasını ve uygulanmasını kolaylaştırmayı amaçlıdır.

Başvuru için son tarih 12 Mart 2018’dir.

Hedefler

ANR-Tübitak çağrısının amacı, mevcut ulusal projelerden ortaya çıkan, her ülkenin ekipleri arasında güçlü bir sinerji sergileyen yenilikçi iki uluslu projeleri finanse etmektir. Bu program, Fransız ve Türk araştırmacılarının işbirliğini başlatmalarına veya derinleşmelerine imkan tanıyor ve böylece Avrupa ve uluslararası mükemmellik ekiplerini ortaya çıkarmayı hedefliyor.

Araştırma Alanları

Türkiye ile yapılan ikili anlaşma aşağıdaki alanları kapsamaktadır :

– Sualtı yerbilimleri
– Sismik riskler
– Sualtı ekosistemlerinin işleyişi
– Beşeri ve Sosyal Bilimler
– Bilişim ve İletişim Teknolojileri
– Enerji.

Önerilerin yapılması

Fransız ve Türk ortaklar ortak bir bilimsel proje hazırlamalıdırlar. Her ülke için, araştırma ekipleri ulusal bir bilim koordinatörü belirlemelidir. Her ajansa verilen projenin kısa adı ve tam başlığı aynı olmalıdır. Proje, finansmanı sağlayan ajansların herbirine eşzamanlı sunulmalıdır.

Daha fazla bilgi için : Plus d’informations sur: https://ufuk2020.org.tr/en/news/tubitak-french-national-research-agency-anr-joint-project-proposal-call-open

 Projelerin son teslim tarihi: 12 Mart 2018.

 Iletisim TUBITAK :

Mrs. Ayse SAYIN UKE
Scientific Programs Expert
ayse.sayin@tubitak.gov.tr
Tel.: +90 312 298 1795
International Cooperation Department
Bilateral and Multilateral Relations Division
Tunus Cad. No: 80 Kavaklidere – 06100 ANKARA TURKEY

TÜBITAK sitesi : www.tubitak.gov.tr