2018 Bosphore PHC (Partenariat Hubert Curien) Programı Sonuçları

Bosphore PHC (Partenariat Hubert Curien) Fransız-Türk ikili komitesi 27 Kasım 2017 tarihinde Paris’te toplandı. 2018 yılı başvuruları, programın işlevi ve Fransa ile Türkiye arasındaki ikili işbirliğinin öneminin anlaşılmasını bir kez daha sağladı. Fransız-Türk araştırma ekiplerince hazırlanıp sunulan 47 porojeden 8 tanesi seçildi.

Bosphore PHC

2003 yılından bu yana her yıl düzenli olarak ilan edilen Bosphore PHC yeni işbirliklerini öncelleyerek iki ülkenin araştırma birimleri arasındaki ileri düzeyde bilimsel ve teknolojik etkileşimleri geliştirmeyi hedeflemektedir.

Program, bu kapsamda projeleri iki yıllık bir süre için desteklemektedir. PHC programlarının öngördüğü biçimde, Fransız tarafı yalnız Fransa Türkiye arasındaki seyahat hareketliliğini desteklemektedir. Türk tarafı olarak, TÜBİTAK programın tamamını finanse eder.

Ortak proje adaylık dosyalarının son başvuru tarihinin 22 Mayıs 2017 biçiminde belirtildiği, 2018 proje çağrıları eş zamanlı olarak Campus France ve TÜBİTAK tarafından 20 Mart tarihinde yapıldı.

2018 yılı için başvurusu yapılan 47 proje

Beşeri ve Sosyal Bilimlerin de dahil olduğu tüm alanlar bu programın kapsamına girmektedir.

Bilişim ve İletişim Teknolojileri Bilimleri (11 proje başvurusu) ile “Biyoloji, Tıp, Sağlık” alanlarında (10 proje) oldukça yüksek temsiliyet dikkat çekmektedir. Daha önceki yıllara nazaran, Kimya (8), Matematik (7) ve Fizik (3) alanlarında da yüksek sayıda başvuru göze çarpmakta. Mühendislik Bilimlerinden 5 “Yer ve Uzay Bilimlerinden” ise 2 dosya ile başvurulmuştur. Beşeri ve Sosyal Bilimler ise çok düşük kalmıştır (1 başvuru).

– Ankara : 8
– Antalya : 1
– Eskişehir : 2
– Gaziantep : 1
– Gebze : 2
– İstanbul : 19
– İzmir : 8
– Konya : 2
– Malatya : 1
– Mersin : 1
– Sakarya : 1
– Tunceli : 1

Sonuçlar

Bosphore PHC’nin değerlendirme kriterleri, projenin ve araştırma ekibinin bilimsel kalitesine, bilim alanında yapılacak ikili işbirliğinin önemine ve Fransız ve yabancı araştırma ekiplerinin birbirini tamamlayıcılığına bağlıdır. Aktif katılım ile genç araştırmacıların, doktora öğrencilerinin ve doktora sonrası araştırmacıların seyahat hareketliliği de başlıca değerlendirme kriterleri arasında yer almaktadır.

Fransız tarafı dosyaları şu şekilde değerlendirmiştir: (5 tanesi A+ olmak üzere ) 28 A, 16 B, 2 C, 1 D. Türk tarafında, değerlendirme prosedürü 15 projenin önseçim aşamasında elenmesini gerektirmiştir. Geriye kalan 32 dosyadan, 15’i bilimsel değerlendirme sırasında reddedilmiş; dolayısıyla dosyaların 17 tanesi değerlendirme sonrasında kabul edilebilir olanlardan oluşmuştur.

Her iki tarafın oluşturduğu listelerin karşılaştırılmasıyla ortaya finanse edilecek olan 8 projelik liste çıkmıştır.

Seçilen projelerin bilim alanlarına göre dağılımı başvuru dağılımını yansıtmaktadır.

– 1 biyoloji
– 2 kimya
– 2 matematik
– 1 fizik
– 2 Bilişim ve İletişim Teknolojileri Bilimleri.

Seçilen projelerin şehirsel dağılımı değerlendirildiğinde Ankara’nın (3 proje) en iyi temsil (başvurulan dosya sayıları bakımından) edildiği görülmektedir. Diğer projeler İstanbul (3), İzmir (1) ve Gebze (1) arasında dağılmaktadır.

Alan Başlık Fransız laboratuvarı Fransa’daki şehir Türkiye’deki şehir
Matematik ve etkileşimleri Duration of Maximum Drawdown under Levy and Diffusion Models for Asset Prices Laboratoire de mathématiques et de leurs applications de Pau Pau Ankara
Matematik ve etkileşimleri Sagace Institut de recherche mathématiques de Rennes Rennes Istanbul
Fizik Investigation of irregular eutectic growth dynamics with metallic and organic systems Institut des Nanosciences de Paris Paris Istanbul
Kimya PHTHASENS Institut de Chimie Moléculaire de l’Université de Bourgogne Dijon Gebze
Kimya New High Performance Photo Initiators For Soft Irradiation Conditions Institut de Science des Matériaux de Mulhouse Mulhouse Istanbul
Biyoloji, tıp, sağlık Characterizing new biomarkers for diagnosis and treatment monitoring in lung cancer using blood based, ultra-sensitive analysis of circulating tumor DNA and RNA Institut pour l’Avancée des Biosciences La Tronche Izmir
Bilişim ve İletişim Teknolojileri Bilimleri Implementation of a monolithic digital SQUID by using standard foundry processes Laboratoire Hyperfréquences et caractérisation Le Bourget du Lac Ankara
Bilişim ve İletişim Teknolojileri Bilimleri Advanced Signaling Techniques for Massive MIMO Systems IMT Atlantique Bretagne Pays de la Loire Brest Ankara