SÖYLEŞİ: Yeni Çağ’dan günümüze Türk-İran coğrafyasına bakış

İzmir Fransız Kültür Merkezi
15.04.2019 - 19.00
15.04.2019 - 19.00

Denis Hermann IFRI-İran Fransız Araştırma Enstitüsü Müdürü, Tahran
Bayram Balcı IFEA-Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü Müdürü, İstanbul

Denis Hermann IFRI-İran Fransız Araştırma Enstitüsü Müdürü, Tahran
Bayram Balcı IFEA-Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü Müdürü, İstanbul
Türkçe’ye simültane çeviri yapılacaktır. (Çevirmenler, Yiğit Bener, Burcu Balcı)

 

Yakın ve Ortadoğu coğrafyası, dönemin tarihçilerinin notlarında kendine çok yer bulmasa da, modern çağda ve günümüzde, gerçek bir Türk-İran alanı kavramından söz etmek mümkündür.

Birbirlerinden farklı alanlarda eğitim almış ve farklı dönemler üzerine çalışmalar yapan iki uzman, bazı temel konular ve önemli tarihsel gelişmelerden hareketle, Türk-İran coğrafyasını karşılıklı diyalog şeklinde tartışacaklar. Safevi Devleti, Kaçar Hanedanlığı ve Osmanlı arasındaki ilişkilerin gelişimi, bu geniş topraklarda 19. yüzyılda gerçekleşen toplumsal ve siyasal reform, Fars ve Osmanlı imparatorluklarında anayasa hareketlerinin başlangıcı, meşruiyetin yeniden düzenlenmesi ve 20’li yıllarda oluşan yeni elit kesimler, bu sohbetin konularını oluşturacak.

 

Denis Hermann: Tarihçi. Paris Ulusal Bilimsel Araştırmalar Merkezi’nde (CNRS) araştırmacı olmasının yanı sıra Tahran’da bulunan Fransız Araştırma Enstitüsü’nün (IFRI) müdürüdür. Temel çalışma alanları Kaçar Hanedanlığı döneminde toplumsal ve entelektüel yapı, özellikle de İmam Şiiliği ve 1906-1911 İran Anayasa devrimidir.

Eserlerinden bazıları: Kaçar Hanedanlığında Şeyhlik. (2017) ; Kirmānī Shaykhism and the ijtihād: A Study of Abū al-Qāsim Khān Ibrāhīmī’s Ijtihād wa taqlīd (Ergon Verlag, Würzburg, 2015) ; Muslim Cultures in the Indo-Iranian world during the Early-Modern and Modern Periods [éd. avec F. Speziale], Klaus Schwarz Verlag/IFRI, Berlin, 2010 ; Shiʻi Trends and Dynamics in the Modern Times (XVIIIth-XXth centuries), [éd. avec S.Mervin], Orient-Institut Beirut/IFRI, Beirut, 2010 ; Shiʿi – Sufi Relations : Past and Present.Historical Relations and Confreric Developments, [éd. avec M. Terrier], IIS & I.B. Tauris [Shi‘i Heritage series], Londres, 2019.

Bayram Balcı: Grenoble Siyaset Bilimi Enstitüsü’nde doktorasını yapan Bayram Balcı, Paris Siyaset Bilimi Enstitüsü’nde araştırma yöneticisidir.  Siyaset bilimci, Türkiye, Kafkaslar ve Sovyet sonrası Orta Asya bölgelerinde siyasi ve dini konularda uzmandır. CNRS/CERI-Siyasal Bilimler’de araştırmacıdır. 2006-2010 yılları arasında Taşkent’teki Fransız Orta Asya Araştırmaları Enstitüsü’nün (IFEAC) yöneticiliğini yaptı 2011-2014 yılları arasında Carnegie Üniversitesi’ne Ortadoğu Programı’nda misafir araştırmacı olarak davet edilmiştir. 2017 Ekim ayından bu yana İstanbul’da bulunan Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü’nün müdürüdür

Eserlerinden bazıları: Orta Asya ve Kafkaslar’da Yeni İslam, Paris, CNRS Yayınları (2017). Sovyet Birliği’nin çöküşünün ardından Orta Asya ve Kafkaslar’da İslam (2018). Türkiye’de 15 Temmuz Darbesi, Neden ve Nasıl  Oldu? Hakan Yavuz’la birlikte., Utah Üniversitesi Yayınları (2018).

Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü (IFEA)

İstanbul’da bulunan IFEA, CNRS ve Fransa Dışişleri ve Avrupa Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren bir kurumdur. Türkiye üzerine çalışan araştırmacıları ve öğrencileri ağırlar, beşeri ve sosyal bilimler alanlarında araştırma programları sunar..

 

İran Fransız Araştırma Enstitüsü (IFRI)

Tahran’da bulunan IFRI, Fransa Dışişleri ve Avrupa Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren bir kurumdur. Dünya üzerindeki 27 Fransız Araştırma Enstitüsü’nden biridir. Arkeoloji, beşeri ve sosyal bilimler alanlarında araştırmalara öncülük eder.