ADANA’DA SERGİ: TUR ABDİN, KULLARIN DAĞI

Adana Büyükşehir Belediyesi Fuayesi, Reşatbey, Atatürk Cad., 01120 Seyhan/Adana
23.03.2022 - 14.00
15.04.2022

ADANA

TUR ABDİN, KULLARIN DAĞI

Ankara’nın ardından, 10’ncu Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında, fotoğrafçı Saima Altunkaya’nın sergisi 23.03 – 15.04.2022 tarihleri ​​arasında Adana’da.

Alliance française Adana etkinliği, Adana Büyükşehir Belediyesi ve Institut français Türkiye/Ankara ile işbirliği.

  • Yer: Adana Büyükşehir Belediyesi Fuayesi, Reşatbey, Atatürk Cad., 01120 Seyhan/Adana
  • Sergi açılışı 23.03 Çarşamba, sergi 15.04.2022 tarihine kadar ziyarete açıktır 
  • Giriş ücretsizdir

Doğu’nun Athos Dağı
Tur Abdin, Suriye sınırıyla Dicle Nehri’nden pek de uzak olmayan bir yerde, eski Roma Dünyası’nın en doğu ucunda bulunuyor. İç Anadolu’dan başlayıp eski Bereketli Hilal’in geniş düzlüklerine; daha doğuda ise Hakkâri Dağları’ndan günümüz Irak sınırlarına dek uzanan orta yükseklikte – sekiz yüz ile bin metre arası – kalker bir yayladır. İçinden pek az ırmağın geçtiği, binlerce yılda oyulmuş derin vadilerle çevrili, kendine özgü bir doğal yapı; bu görünüm sıra sıra tepeler, teraslar biçiminde ekilip biçilen tarlalar, eski otlakları kuşatan duvarlar ve Hristiyanlığın başlangıcından kalma, ufka damga vuran anıtlar biçiminde seriliyor ziyaretçinin gözleri önüne.

Burada yazlar çok sıcak ve kurak, kışlar pek çetin, baharlarsa çiçek yüklüdür. Yörenin büyük kentleri Diyarbakır ve Mardin, küçük başkent Midyat, sonra Cizre ve Dicle’nin doğusundaki Siirt’tir. En güneydeki Mezopotamya’ya – “İki Irmak Arası”na – doğru, Urfa’yı – antik çağların Edessa’sını – Antakya, Halep ve Musul’a bağlayan eski ticaret yolları uzanır… (Sébastien de Courtois)

Saima Altunkaya, biyografi

Saima Altunkaya Paris’te yaşayan ve çalışan Alman-Süryani bir fotoğraf sanatçısıdır. Kariyerinin başlangıcında, moda dergileri ve reklam kampanyaları için fotoğrafçı olarak kendi tanıtır. 2014 yılında Cannes’da gerçekleşen Uluslararası Moda Fotoğrafçılığı Festivali’nde ödül alır. Iş seyahati sebebiyle sanatçı 2013 yılında, ailesinin doğdu topraklar olan Türkiye’nin güneydoğusundaki Dicle nehrinin üst kısımlarındaki kireçtaşı sıradağlarıTur Abdin’e  gider. Hala az sayıda Süryaniye, eski bir halkın mirasçılarına ve Hıristiyanlığı benimseyen ilk halklardan birine ev sahipliği yapıyor.

Bu yolculuk hayatını değiştiren manevi bir uyanıştır. Kökenleri ve aile geçmişiyle ilgili yoğun bir yüzleşme süreci başlatır. Kimliğini yeniden keşfetmiş ve kabul etmiş olması, onu moda fotoğrafının güzel görünümünden Tur Abdin’in fotoğraf belgelerine götürdü. Figaro, Revue 21, Codex Magazine ve daha pek çok gazete ve dergide tanınmış gazetecilerle bölge hakkında haber yapmaya başladı. Amacı Tur Abdin bölgesinin kalan kültürel mirasını sakinleriyle birlikte fotoğraflamaktır. Yıllarca süren terk ve yıkımdan sonra geriye kalanları fotoğraflarıyla görmek ve korumak istiyor.

 

www.turabdin.eu