PANEL: KADINLARIN GÖRÜLMEYEN EMEĞİ: SAĞLIK KRİZİNDEN ÇIKARACAĞIMIZ DERS NEDİR?

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Farabi Salonu - SIHHİYE
17.03.2022 - 19.00

PANEL

YUVARLAK MASA: KADINLARIN GÖRÜLMEYEN EMEĞİ

Institut français Ankara, Dünya Kadın Hakları Günü kapsamında Kanada’nın Türkiye Büyükelçiliği ve Ankara Üniversitesi işbirliğiyle, sizi 17 Mart Perşembe günü saat 19.00’da “Kadınların Görülmeyen Emeği: Sağlık Krizinden Çıkaracağımız Ders Nedir” başlıklı yuvarlak masa toplantısına davet ediyor.

İster kısıtlama dönemlerinde evde, ister çoğunlukla meşgul oldukları sağlık mesleklerinde olsun, kadınların Covid-19’un yarattığı durumlarla başa çıkmak için ön saflarda yer aldıkları sık sık söylenmiştir. Bu yeni dönemde, kadınların evlerimizde ve iş yerlerimizde vazgeçilmez ve çoğu zaman hafife alınan rolü hakkında neyi ortaya çıkardı? Kriz, ev içi ve ebeveyn işlerinin cinsiyetçi ayrımını daha da mı artırdı yoksa zihinsel yükün artık erkekler ve kadınlar arasında daha fazla paylaşılacağını umabilir miyiz? Türk ve Fransız deneyimleri arasındaki farklar nelerdir ve pandeminin kadınların durumuna genel etkisi ne olacak? Belirli (kadın) işlerin statüsü nasıl korunur ve daha geniş anlamda bir “Önlem” politikası nasıl teşvik edilir?

Bu konuları tartışmak için konuşmacılar Türkiye, Fransa ve Kanada’dan bakışlarını ve uzmanlıklarını kesiştirecekler ve sorularınızı yanıtlayacaklar.

Konuşmacılar:

Moderatör: Sait Fehmi Ağduk

Lisans öğrenimini Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde, yüksek lisans derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde tamamladı. 2002 yılında Birleşmiş Milletler’de başladığı sivil toplum hayatına, on yıl boyunca Ulusal Demokratik Enstitü’de (NDI-National Democratic Institute) devam etti. Türkiye’nin en kapsamlı “Konuk Sanatçı Programı”nı yürüttü.  Kendisini, iki yıllık Gazete Duvar macerasından sonra şimdi T24 Haftalık’ta ifade ediyor. www.hayatevi.org adlı bloğunda ev, yol ve aile temaları üzerinden hayata dair yazılar yazıyor. 

Canan Güllü

İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanmasındaki sorunların giderilmesi için 30 ilde çalıştaylar ve toplantılar düzenlenmesine öncülük etti. Bu illerde kamu kurumları, barolar, yerel yönetimler ve STK’lar arasında işbirliğini tesis etmeyi amaçlayan Koordinasyon Kurullarının kurulmasını sağladı. Bu komiteler halen çözüm odaklıdır. 2019 yılında Kadına Yönelik Şiddete karşı yaptığı çalışmalardan dolayı Kanada’dan “Uluslararası İnsan Hakları Ödülü” aldı.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede Çevre Eğitim Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı’ndan (ÇESAV) “Altın Madalya Ödülü”, Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı’ndan (SSYV) “İyi Yönetici Ödülü” ve UKKSA’dan “Yaşam Boyu Onur Ödülü” Güllü’nün aldığı ödüller arasında yer alıyor.

Halen 1976 yılında kurulan ve 186 lokasyonda 52.500 üyesi bulunan ve ülkedeki tek çatı örgüt olan Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’nun başkanlığını yürütmektedir.

Pascal Barbier

Paris 1 Panthéon-Sorbonne üniversitesi’nde sosyoloji bölümünde doçent olan Pascal Barbier aynı zamanda Avrupa Sosyoloji ve Siyasi Bilimler Merkezi’nde araştırmacıdır.  Araştırma alanları : cinsiyet, istihdam ve çalışan kesimindeki alt fraksiyonlar (küçüklerin bakımıyla ilgili çalışanlar, ticaret alanında çalışanlar) ; özel ve profesyonel yaşam arasındaki bağ.

Zeynep Aydemir Koyuncu

Zeynep Aydemir Koyuncu, BM Kadın birimi Türkiye Ofisi’nde Program Uzmanı olarak çalışıyor ve şu anda kadın hakları ve cinsiyet eşitliğini ilerletmek için sivil toplum kuruluşlarının ve çok paydaşlı ortaklıklarının güçlendirilmesine yönelik bir portföyü yönetiyor. Daha önce BM Kadın birimi Türkiye  mülteci müdahale portföyünün yanı sıra BM Kadın birimi Ukrayna’da kadın, barış ve güvenlik portföyünü yönetti. Zeynep, 2018’de BM Kadın birimine katılmadan önce AB Türkiye Delegasyonu’nda sosyal politika, istihdam ve sosyal içerme sektör yöneticisi olarak çalıştı. Londra Ekonomi ve Siyaset Bilimi Okulu’nda AB politikası oluşturma alanında yüksek lisans ve Boğaziçi Üniversitesi’nde siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanında lisans derecesine sahiptir.

Adelle Blackett

Adelle Blackett, McGill Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Hukuk Profesörü ve Kanada Ulusötesi İş Hukuku ve Kalkınma alanında Araştırma Başkanıdır. Columbia Üniversitesi’nden hukuk doktorasına sahiptir, birçok makale yayınlamıştır ve hem 2020 Kanada Uluslararası Hukuk Konseyi’nin bilimsel kitap ödülünü, hem de 2020 Öğretimde Mükemmellik Ödülü’nü (Tam Profesör kategorisi) kazanmıştır.

Yükseköğretim sektöründe eşitlik konusunda birkaç kilit liderlik rolü üstlenmiş ve ayrıca şu görevlerde bulunmuştur: Uluslararası Çalışma Örgütünde ev işçilerine ilişkin uluslararası standart belirleme konusunda uzman, İnsan Hakları ve Gençlik Hakları Komisyonu üyesi, Federal Itiraz Mahkeme Programının İnsan Hakları Uzmanları Paneli Başkanı.

Kanada’dan çevrimiçi katılım.

Najat Vallaud Belkacem

Najat Vallaud-Belkacem (d. 4 Ekim 1977), Fas asıllı Fransız politikacı. 2012-2014 yıllarında Kadın Hakları Bakanı ve Hükûmet Sözcüsü olarak görev yapmıştır.  2011 Önseçim sürecinde Royal’in sözcüleri arasında yer alsa da önseçim sonuçlarının ardından 2012 Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerinde François Hollande’ın sözcüleri arasında yer almıştır.1. Manuel Valls Hükümeti’nde Kadın Hakları, Şehir, Gençlik ve Spor Bakanı olmuştur. 2. Manuel Valls Hükümeti ve Bernard Cazeneuve Hükümeti’nde Milli Eğitim, Yükseköğretim ve Araştırma Bakanlığı görevini üstlenmiştir.

Fransa’dan çevrimiçi katılım.