IFT ARKEOLOJİ: GİZEMLİ KAPADOKYA

FKM - Konrad Adenauer Cad. No 30 - YILDIZ
06.12.2018 - 19.00

“Gizemli Kapadokya”

GİZEMLİ DİYARIN PEŞİNDE: GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KAPADOKYA İMGESİ

Arkeoloji temalı konferanslarımızın çerçevesinde (Ankara ve Bilkent Üniversitelerin işbirliği ile).

  • Konferans dili fransızca
  • Türkçe simültane çeviri yapılacaktır
  • Giriş için rezervasyon yaptırınız: murat.celik@ifturquie.org 

GİZEMLİ DİYARIN PEŞİNDE: GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KAPADOKYA İMGESİ

Kapadokya, 18. Yüzyılın başındaki seyyahlar tarafından « keşfinden » günümüzün balon turlarına kadar, ziyaretçilerin ilgisini uyandırmayı hiç bir zaman ara vermedi. Bunula beraber, Kapadokya’nın geçtiğimiz üç yüz yıl boyunca insanlar üzerinde yarattığı görsel algı durağan değildir. İlk seyyahların çoğu zaman kişisel ve sezgisel bakışı heyecan verici doğal çevre, yer şekilleri ve Orta Çağ Hıristiyanlığının izleriyle yoğrulmuş kaya anıtlar tarafından biçimlendirilmiş gibi görünmektedir. Orta Çağ dönemi Kapadokya imgesi, bu bölgedeki araştırmaların uzmanlaşmış bilimsel bir alan olarak kendini kabul ettirmesi sonrasında bile gizemini korumuştur. Bunun en önemli nedenlerinden biri Bizans İmparatorluğunun bu uzak eyaletinin bölgesel özelliklerini ilk elden aktaran tarihi kaynakların eksikliğidir. Oysaki, burada günümüze kadar varlığını sürdürmüş arkeolojik kalıntıların zenginliğinin Akdeniz havzasında benzeri yoktur. Kapadokya’nın kaya yerleşimleri, anıtları ve bunlarla ilintili sanat üretimi, içinde bulundukları kültürel ve sosyal bağlam hakkında eşsiz bir bilgi kaynağı oluşturmaktadır. Özellikle son yirmi yıldır bilimsel yaklaşım ve metodolojilerdeki evrim ve araştırma konularının çeşitlenmesi « gizemli bir diyar hakkında yaratılmış müşterek imge’nin » üzerindeki sis perdesinin aralanmasına giden yolu açmıştır. Bu konuşmanın amacı da Bizans Dönemi Kapadokya’sının tarihi ve tarihyazıcılığını söz konusu güncel bilimsel araştırmalar ve bu araştırmalardan elde edilen sonuçların ışığında yeniden değerlendirmektir.

Kısa biyografi: Doç Dr. B. Tolga Uyar

Doktora derecesini Paris 1, Panthéon-Sorbonne Üniversitesi’nden almış olan Tolga Uyar, başta Kapadokya’daki Bizans anıtsal resmi olmak üzere, Bizans sanatı, mimarisi ve arkeolojisi alanlarında uzmanlaşmıştır.

1997 yılından itibaren Kapadokya ve Türkiye’nin farklı bölgelerinde yüzey araştırması ve arkeolojik kazı/projelere katılmakta, Bizans sanatı ve kültür varlıkları üzerine araştırma ve yayınlar yapmaktadır.

Sanat Tarihine kuramsal ve metodolojik yaklaşımlar, Ortaçağ Akdeniz’inde, yazılı, sözlü, görsel ve maddi kültürlerin kesişimi, dinler ve halk inançları arasındaki etkileşim ve sanat üretimine bağlı olarak «kimlik» sorunsalı, ilgi alanları arasındadır.

2011 yılından beri Koç Üniversitesi’nin “Byzantine Cappadocia in Context” adlı yüksek lisans ve doktora düzeyindeki yaz okulu kapsamında dersler veren Tolga Uyar, 2015 yılından itibaren de Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünde görev yapmaktadır.