ETKİNLİK TAKVİMİ


Konferans “Sol, Neoliberalizm ve popülist strateji” Eric Fassin

Izmir fransız Kültür Merkezi
Izmir fransız Kültür Merkezi
01.02.2019 - 19:00
01.02.2019 - 19:00
Sol, Neoliberalizm ve popülist strateji Eric Fassin; Paris 8 Üniversitesi Moderatör; Prof. Dr. Ayşen Uysal Podemos veya Boyun Eğmeyen Fransa örneklerinde olduğu gibi sol, neoliberalizme karşı mücadele etmek için popülizme yönelmeli mi ? Brexit’in yanı sıra Macaristan’dan İtalya’ya kadar yabancı düşmanı partilerin yükselişiyle “popülist bir anı” yaşamaktayız.  Öte yandan Thatcher ve Reagan’dan bu yana popülizm daha [...]

Sol, Neoliberalizm ve popülist strateji

Eric Fassin; Paris 8 Üniversitesi

Moderatör; Prof. Dr. Ayşen Uysal

Podemos veya Boyun Eğmeyen Fransa örneklerinde olduğu gibi sol, neoliberalizme karşı mücadele etmek için popülizme yönelmeli mi ? Brexit’in yanı sıra Macaristan’dan İtalya’ya kadar yabancı düşmanı partilerin yükselişiyle “popülist bir anı” yaşamaktayız.  Öte yandan Thatcher ve Reagan’dan bu yana popülizm daha ziyade neoliberalizmin aracı olmuştur : Wall Street Trump’ı alkışlamaktadır. Neoliberal Avrupa’ya gelince, bu aynı zamanda “Avrupa Kalesi ” anlamına gelir : Macron bir Salvini karşıtı değildir.
Popülizm, neoliberalizme karşı çare olmaktan öte onun bir belirtisidir. Aşırı sağ seçmenler, acılarına kulak vermemiz gereken kurbanlar değildirler. Onların hıncı bir ayaklanmaya dönüşmeyecek. Bu nedenle sol için popülist strateji aldatıcıdır. Neofaşizmin uyarı çanları karşısında pes etmeyi reddedenlere, yani çekimser kalanlara hitap etmek daha iyi bir yoldur. Seçim sosyolojisi burada politik bir teoriye yol açıyor. Demokrasinin kırılgan olduğu bu dönemde, bir halkı inşa etmeden önce, Solu tekrardan inşa etme aciliyeti vardır.

(Simültane çeviri sisteminde kask kullanmak için yanınızda kimlik kartı bulundurunuz.)