Proje Çağrısı : Çevre koruma

Fransa’nın Türkiye Büyükelçiliği, Dünya Günü vesilesiyle çevrenin korunmasına dahil olan sivil toplum kuruluşlarını desteklemek için 22 Nisan’da ikinci proje çağrısını başlatıyor.

 • Fransa, biyoçeşitliliğin korunmasını diplomatik gündeminin önceliklerinden biri olarak belirlemiştir ve özellikle 2021’de IUCN Dünya Koruma Kongresi’ne ev sahipliği yaparak, COP 15’te bir anlaşmanın kabulüne ulaşmak için çok sayıda çabaya öncülük etmektedir. Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (CBD) 2021’de yapılacak.
 • Kaynakların, çevremizin, sağlığımızın korunması, bölgelerin ekonomik ve endüstriyel kalkınmasına izin verir, israfı ve atığı azaltır: döngüsel ekonomi, bu zorlukların üstesinden gelmeyi amaçlayan ekonomik bir modeldir. Avrupa Komisyonu tarafından sunulan Avrupa Yeşil Paktı, bu nedenle, Mart 2020’de yayınlanan döngüsel ekonomi için yeni bir eylem planı öngörmüştür. Fransa, farklı düzlemlerde özellikle kaliteli suya erişimi iyileştirmek, hava, su ve toprak kirliliğini azaltmak, su ve sanitasyon hizmetleri, kimyasalların ve tehlikeli atıkların yönetimi ile plastik ve mikroplastik kirliliğinin azaltılması için uluslararası bir çerçeve benimsenmesi konusunda kararlıdır.
 • İnsan yaşamı üzerindeki etkileri halihazırda görülebilen ve yakın gelecekte daha da belirgin olacak olan iklim değişikliğinin antropojenik kökeni konusunda bilimsel fikir birliği açıktır. Bu zorluğun üstesinden gelmek için, 2015 yılında COP21’de Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) kapsamında uygulanan Paris İklim Anlaşması büyük bir çoğunlukla ülkeler tarafından kabul edildi. Halen yürürlükte olan Paris Anlaşması tam olarak uygulanmalıdır. Bu bağlamda, uluslararası seferberliğin bir sonraki aşaması, Kasım 2021’de Glasgow’da yapılacak olan COP26’da gerçekleşecek.

Bu çağrı altında seçilen projeler bu temalara cevap vermeyi amaçlayacaktır. Özellikle uluslararası meseleler konusunda halkın farkındalığını artırmaya, sivil toplum kuruluşlarının teknik kapasitelerini güçlendirmeye, stratejileri belirlemeye, koruma eylemlerini uygulamaya ve / veya iyi çevre uygulamalarını yaymaya yardımcı olacaklar.

Sübvansiyon miktarı toplam 30.000 Avro’dur. 3 ile 5 arasında proje seçilecektir. Liste Haziran ayı ortasında duyurulacaktır.

Seçilebilirlik kriterleri :

Proje sunan tüzel kişiliğe haiz kurumun :

 • Yıllık geliri 500 000 Avro’dan düşük olmalıdır.
 • Kuruluş tarihinin üstünden en az 1 yıl geçmiş olmalıdır.
 • Proje en geç 15 Ağustos 2021 tarihinde başlamalı ve 15 Ağustos 2022 tarihinden önce sona ermelidir. Bir finansal ve faaliyet raporu bu tarihte teslim edilecektir.
 • Proje çevre koruma alanındaki tüm konular hakkında olabilir.
 • Proje gelişmenin geleneksel kriterlerini taşımalıdır : Projenin sürdürülebilirliği, innovasyon, tekrarlanabilirlik, yararlanıcıların katılımı, sonuç endikatörleri (kısa ve uzun vadede sonuçların ölçülebilirliği).
 • Daha büyük projeler üzerinde kaldıraç etkisi olacak projeler değerlendirilecektir. Cinsiyet eşitliği ve engelliliğin dikkate alınması gibi kesişen faktörlerin dikkate alınması da değerlendirilecektir. Mümkün olduğunca, proje diğer yerel ortakları da kapsamalıdır.
 • Gönüllülerin seferber edilmesi veya ayni bağışlar proje bütçelerinde değerlendirilmelidir. Proje, CO2 emisyonlarının mümkün olduğunca azaltılmasını sağlamalıdır.
 • Projeler, uygun iletişim ve şeffaflık eylemleri sağlamalıdır.

Adaylık dosyaları siviltoplum@ifturquie.org e-posta adresine, konu satırına ENV_(kurum adı) yazılarak 23 Mayıs 2021 saat 23.59’a kadar gönderilmelidir.

Gerekli belgeler :

 • Proje önerisi ve bütçesi
 • Projeyi tanıtan ve talep edilen miktarı gösteren, yasal temsilci (ler) tarafından imzalanmış motivasyon mektubu.
 • Tarihli ve imzalı, IBAN içeren banka hesap belgesi.
 • Kurumun son mali tablosu.

Detaylı bilgi ve başvuru için:

Sonuçlar :

Fransa Büyükelçiliği’nin 22 Nisan Uluslararası Dünya Günü’nde açıkladığı “Çevre” konulu proje çağrısı sonuçlandı. Sunulan 45 değerli dosya arasından seçilen 5 proje toplam 30 bin Avro tutarındaki desteği paylaşacak.
 
Kazanan projeler:
– «İlaç atıklarıyla mücadele» – Çekoop derneği
Farmasötik atıkların çevresel etkileri konusunda kamuoyunu bilinçlendirmeyi ve atık yönetimi konusunda eczacı ve öğrencilere farkındalık kazandırmak için çevrimiçi bir öğrenme platformu oluşturmayı amaçlıyor.
– «Atıktan gübreye» – Ekolojik Tarım Organizasyonu (ETO) Derneği
Okullar, üniversiteler ve evler için organik atık yönetimi için bir pilot sistem geliştirmeyi amaçlıyor.
– «Atıklarınızı geri dönüştürün, dünyayı değiştirin» – Hemşin Yaşam Derneği
Hemşin vadisinde (Rize ili) iyi atık yönetimi konusunda farkındalık kampanyası yürütmeyi ve evsel organik atıkların kompostlaştırılması konusunda atölyeler düzenlemeyi amaçlıyor.
– «Validebağ korusunda sosyal ve ekolojik hafızayı koruma» – Kozalak Derneği
İstanbul’daki Validebağ korusunun biyolojik çeşitliliğini korumayı, ekolojik ve tarihi zenginliği konusunda halkı bilinçlendirmeyi amaçlıyor.
– «Sürdürülebilir ekonomiler için retro-yenilikçi bir bakış açısı: mobil pastoralizm» – Yolda İnisiyatifi
Türkiye’de mobil pastoralizmi ve döngüsel ekonomi, biyolojik çeşitliliğin korunması ve iklim değişikliğinin azaltılması ve adaptasyonu gibi sürdürülebilir uygulamaların desteklenmesini amaçlıyor.
 
Tüm adaylara çeşitli ve kaliteli projeleri için teşekkürler ve kazanan adayları tebrik ederiz!