2022 KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ İÇİN PROJE ÇAĞRISI

Cinsiyete dayalı şiddetle mücadele, kadınların ekonomik olarak otonom olmaları, kamusal yaşama katılımları ve eğitim, cinsel sağlık ve üreme sağlığı hakları anlamında somut sonuçlar elde etmek için daha iyisini ve daha fazlasını yapmamız gerekiyor.

Hervé Magro, Fransa’nın Türkiye Büyükelçisi

Geçtiğimiz 8 Mart Dünya Kadın Hakları Günü’nün ardından, Fransa’nın Türkiye Büyükelçiliği kadın-erkek eşitliği için mücadele eden sivil toplum kuruluşlarını desteklemek üzere yeni bir proje çağrısı başlatıyor.

2021, Fransız feminist diplomasisi için önemli bir yıl oldu: Pekin Konferansı’ndan 25 sene sonra Fransa, Meksika ile birlikte ve BM Kadınları ve Sivil Toplumla ortaklaşa Eşitlik Jenerasyon Forumu’na eş-başkanlık etti. Fransa Büyükelçiliği Türkiye’de Kadın Hakları konulu ilk proje çağrısını düzenledi. Ayrıca bu sene feminist diplomasimiz, Fransa’nın özellikle Avrupa Birliği’ne cinsiyete dayalı şiddetle mücadele konusunda bir düzenleme sunmak için çalıştığı Fransa’nın Avrupa Birliği dönem Başkanlığının’da bir parçasıdır (2022’nın ilk yarısı).

Bu proje çağrısı aşağıda belirtilen konulara odaklanmaktadır:
-  Cinsiyete dayalı şiddetle mücadele
-  Ekonomik güçlenme, sosyal haklara ve eğitime evrensel erişim
-  Vücut bütünlüğü ve cinsel sağlık ile üreme haklarının tanıtılması
-  Kadınların siyasi hayata liderlik etmeleri ve katılmaları
-  Hassas toplumların (mülteci kadınlar, yoksul, engelli) katılımlarının güçlendirilmesi.

Seçilen projelerin bahse konu amaçlara ulaşabilmeleri için, kamuoyu farkındalığını ve bu konulara dair savunuculuğunu, sivil toplum örgütlerinin teknik kapasitelerinin güçlendirilmesini veya kadın-erkek eşitliliği konusundaki stratejiler üzerinde düşünmeyi hedefleyerek somut eylemler hedeflenmelidir.

Hibenin toplam miktarı 35 000 Euro’dur. En geç 2022’nin Haziran ortasında açıklanacak olan jüri kararına göre 3 ila 6 proje seçilecek ve 12 000 Euro’ya kadar hibe verilecektir.

Dosyanın son teslim tarihi 30 Nisan 2022’dir.

Başvurunuzu EŞİTLİK_(STK ismi) konulu bir e-posta ile siviltoplum@ifturquie.org adresine gönderebilirsiniz.

Proje ile ilgili mevduat ve doldurulacak form için tıklayınız.

Proje çagrısı sonuçlanmıstır. Basın bülteni için tıklayın.