YUVARLAK MASA: Kültür ve Bölgeler, İzmir’in Kültür Başkenti adaylığına dair perspektifler

Institut français Izmir
24.11.2022
24.11.2022

AVİTEM (Akdeniz Sürdürülebilir Kent ve Bölgeleri Ajansı) ve İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle.

24 Kasım Perşembe 19.00

Simültane tercüme yapılacaktır. Giriş serbesttir.

İzmir’in Avrupa Kültür Başkenti adaylığı perspektifinde, kültür ve yerel yönetimler bağlamında küresellik, metropol şehirler, şehir ve kırsal alanlar konuları tartışılacaktır. 

24 Kasım Perşembe 2022 Saat 19.00

İzmir Fransız Kültür Merkezi

 

Akdeniz, İzmir’in Avrupa Kültür Başkenti adaylığı için harekete geçiyor!

24 Kasım Perşembe günü saat 19.00’da Fransız Kültür Merkezi’nde düzenlenecek bir yuvarlak masa etkinliğinde, kültür ve bölgeler arasındaki ilişki sorgulanacak. Akdeniz’in farklı bölgelerinden konuşmacılar, üç tema etrafında fikir alışverişinde bulunacak: Entegrasyon ve özgürleşme unsurları olarak kültür, sürdürülebilir kalkınmanın itici gücü olarak kültür ve son olarak, bölgesel uyumun kaynakları olarak metropol kültürleri.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, “döngüsel kültür” etrafında bir Akdeniz ittifakı önerme niyetini taşıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen Akdeniz’de kentsel ve bölgesel iş birliği çalışmaları yürüten Akdeniz Sürdürülebilir Kent ve Bölgeleri Ajansı’nın (AVİTEM) uluslararası semineri ve ziyaretler kapsamında, Fransız Kültür Merkezi’ndeki yuvarlak masa toplantısında İzmir’in kültür başkenti adaylığı üzerine konuşulacak.

Konuşmacılar:

Onur Eryüce İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı

Ferhat Kentel Sosyolog, BAYETAV (Bir Arada Yaşarız Eğitim ve Toplumsal Araştırmalar Vakfı) koordinatörü.

Jean-François Chougnet MUCEM (Avrupa ve Akdeniz Uygarlıkları Müzesi) eski başkanı, Marsilya Provans Avrupa Kültür Başkenti projesi yürütücüsü

Amine Benaissa Mimar, şehir plancısı, Alger şehri stratejik plan sorumlusu, Sorbonne Üniversitesi

Christian Schnell Institut français Istanbul Müdürü, Metz şehri eski kültür işleri müdürü

Kapanış konuşması : Philippe Meunier AVITEM Genel Müdürü, Hırvatistan eski büyükelçisi

Moderatör : Marie Baduel AVITEM strateji müdürü, şehir plancısı-ekonomist