TRİSTAN MATTELART

Fransız Kültür Merkezi
21.03.2017 - 06:30

Dijital çağda bilginin uluslararası dolaşımı

İnternetin gelişimi sayesinde, eskiden dış dünya ile ilgili haberlerin üretimi ve yayılmasını sınırlayan engellerden bağımsız  bir bilgi ekonomisinin ortaya çıktığı öne sürülmektedir.

Dijital çağda bilginin uluslararası dolaşımı

İnternetin gelişimi sayesinde, eskiden dış dünya ile ilgili haberlerin üretimi ve yayılmasını sınırlayan engellerden bağımsız  bir bilgi ekonomisinin ortaya çıktığı öne sürülmektedir. Tristan Mattelart, bu tip inançların  dış dünya ile ilgili haber piyasasını düzenlemeye devam eden maddi, ekonomik ve sosyal engelleri unutturmak pahasına nasıl kendini kabul ettirdiğini göstererek bu iddiayı çürüten bir sav sunmaktadır. Tristan Mattelart, haberlerin uluslararası dolaşımını bu şekilde biçimlendirmeye devam eden eşitsizlik nedenlerini ele alarak çözümleyecektir.

Paris II Üniversitesi Fransız Basın Enstitüsü’nde (I.F.P.) profesör olan Tristan Mattelart, medya alanında disiplinlerarası çözümleme ve araştırma Merkezi’nde (Carism) araştırmacıdır. Medya ve iletişim teknolojilerinin uluslararasılaşmasıyla ortaya çıkan sosyal, kültürel, politik, jeopolitik ve ekonomik sonuçlar üzerine çalışmalar yürüten Mattelart’ın « Uluslararası Haber Televizyonlarının Jeopolitiği » adlı son yapıtı, Olivier Koch ortak yönetiminde, Mare et Marti yayınevi tarafından 2016 yılında yayınlanmıştır.

Fransızca, Türkçe simültane çeviri
Giriş serbesttir

 

Galatasaray Üniversitesi katkılarıyla