FİKİRLER GECESİ – Birlikte Yeniden Tasarlamak

Institut français Ankara, Konrad Adenauer Cad. No 30 - YILDIZ
25.05.2022 - 19:30

YUVARLAK MASA

YUVARLAK MASA: Gençlik İklim Hareketi, Daha Dayanıklı Bir Gezegen İnşa Etmek

Tüm dünyada Institut français’ler ağı tarafından düzenlenen ve bu yıl “Birlikte Yeniden Tasarlamak” temalı Fikirler Gecesi kapsamında, sizi “daha dayanıklı bir Gezegen inşa etmek” ile ilgili gençlerin özel görevleri üzerine yapılacak konuşmaya davet ediyoruz.

22 Mayıs Uluslararası Biyoçeşitlilik Günü ve 5 Haziran Uluslararası Çevre Günü’ne birkaç gün kala, ulusal ve uluslararası forumlarda gezegenimizin geleceği için istedikleri değişikliklerle ilgili seslerini duyuran Türk ve Fransız/Fransızca konuşan genç aktivistlerin bakış açılarını tartışacağız.

Türk, Fransız ve uluslararası bağlamında, sorunlara nasıl yaklaşılıyor ve iklim değişikliği ve çevre ile ilgili eylem önceliklerinin onlar için neler olduğunu düşünüyorlar? Fikirlerini  savunmak için nasıl örgütleniyorlar? Onlar için bir sonraki önemli tarihler nelerdir?

Tartışmanın möderatörlüğü, Birleşmiş Milletler Türkiye Kalkınma Programı iklim değişikliği ve çevre portföyünden sorumlu Sn. Nuri Özbağdatlı tarafından yapılacaktır.

  • 25 Mayıs 2022 Çarşamba, 19:30
  • Konferans dili Fransızca ve Türkçe’dir, iki dil arasında simültane çeviri sağlanacaktır

Konuşmacılar:

Nathan Méténier

1999 doğumlu Nathan Méténier, öğrenci ve iklim ve çevre aktivistidir. Sciences Po Grenoble’dan mezun olan Méténier şu anda London School of Economics’te çevre politikası ve düzenlemesi alanında yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. 2019’da genç Avrupa iklim STK’larının ilk çevre koalisyonu olan Génération Climat Europe’u kuran Méténier aynı zamanda bağımsız Avrupa genç çevre STK’ları ağı olan Youth and Environment Europe’un sözcüsüdür. Bu alandaki çalışmaları kendisine beş genç Avrupalı ile birlikte “2020 Yılının Genç Avrupalısı” adaylığını kazandırdı. Temmuz 2020’de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Gençlik İklim Danışma Grubu’nun yedi üyesinden biri olmak ve gençlerin sesinin Birleşmiş Milletler’in iklim değişikliği ile mücadele kararlarında dikkate alınmasını sağlamak üzere seçildi. 2021’de Gençlik Pre-COP 26’nın eş başkanlığını yaptı.

Félix Giroux

1997 doğumlu Félix Giroud, öğrenci ve iklim ve çevre aktivistidir. McGill Üniversitesi’nden mezun olan Giroux (Uluslararası İşletme ve Sürdürülebilirlik Yönetimi alanında lisans derecesi), şu anda London School of Economics’te çevre politikası ve düzenlemesi alanında yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Derneklere katılımı 2019 yılında”young leader” olarak Quebec Gençlik Çevre derneği bünyesinde başlar. Şu anda iklim sorunları ve biyoçeşitlilik konularında gençlerin savunuculuğu için en büyük uluslararası derneklerden biri olan Youth4Nature’ın yönetim kurulunda saymandır. Uluslararası forumlarda gençlerin sesini duyurmaya alışkın olan COP 26 öncesi gençlik toplantısında ve ardından 2021’de COP26’da genç Kanadalıları temsil eder. Kurumsal sosyal sorumluluk konularda seferber olmuş, aynı zamanda IKEA’nın Genç Liderler Konseyi ile birlikte çalışıyor.

Nuray Çaltı

1996 yılında Sivas’ta doğdu. 2014 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Coğrafya bölümüne başladı ve 2018 yılında bölüm birincisi olarak mezun oldu. 2019 yılında ise Ankara Üniversitesi’nde Beşeri ve İktisadi Coğrafya alanında yüksek lisans programına başladı. Yüksek lisansını “Kalecik Karası İklim Değişikliği Uyum Eylem Planı” adlı tez çalışması ile 2022 yılının Nisan ayında tamamladı. 2021 yılının Kasım ayında ise Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Ankara Üniversitesi iklim elçisi oldu. Üniversitesinin Türkiye’de ilk iklim Şurasında bakanlığın resmi iklim elçisi sıfatı ile temsil etti. UNICEF’in 2022 yılı Dünya Kadınlar Gününde resmi iklim elçisi olarak iklim değişikliğine yönelik bir konuşma gerçekleştirdi. 2 sene boyunca İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneğinde İklim Değişikliği üzerine çalışmalar yaptı. Yakın bir zamanda ise Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Basın ve Halkla İlişkiler biriminde çalışmaya başladı. 2017 yılından beri İklim Değişikliği üzerine çalışmalar yapıyor. Şimdiye kadar iklim değişikliği hakkında 3 uluslararası sempozyum bildirisi, 3 dergi yazısı ve Avrupa kuruluşlarından destekli 2 projenin rapor yazarlığını yaptı.

Onat Sarıtaş

1998 yılında Van’da doğan Onat Sarıtaş, 2017 yılında Başkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü tam burslu olarak kazandı. Şu anda son sınıf olarak çalışmalarına devam etmekte ve dört yıldır başkanlığını yürüttüğü Başkent Üniversitesi Çevre Topluluğu’nun kurucusu ve de Başkent Üniversitesi’nin Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na İklim Elçisidir. Kendisi ve Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden İklim Elçisi arkadaşları, Türkiye’de kararlı bir iklim eyleminin önemine dikkat çeken ve karar alıcıları hareket etmeye çağıran detaylı bir gençlik bildirisi hazırladı ve Şubat 2022’de gerçekleşen İklim Şurası’na sundular. Üniversite hayatı süresince çeşitli panellerde ve etkinliklerde yer alarak iklim değişikliği konusunda farkındalık yaratma faaliyetlerini sürdüren Onat Sarıtaş, buna ek olarak, 30 Haziran 2020’den bu yana yerel, bölgesel ve küresel sorunları ele almak için birlikte çalışan 30 yaşın altındaki genç liderlerden oluşan küresel bir ağ olan Global Shapers Community’nin (Bir Dünya Ekonomik Forumu İnisiyatifi) aktif bir üyesidir. Şubat 2022’de Global Shapers Community- Ankara Hub’ın Yardımcı Küratörü olarak seçilen Onat Sarıtaş, Temmuz 2022 itibariyle görevine başlayacak.

Nuri Özbağdatlı (moderatör)

Nuri Özbağdatlı, 1999 yılında kuş gözlemcisi olarak başlayan kariyerine doğa koruma, iklim değişikliği ve program yönetimi konularında devam etmiştir. Kırsal kalkınma politikaları, yerel-ulusal-uluslararası STK kapasite geliştirme, su ve tarım politikaları, AB müktesebatı, biyoçeşitlilik, sürdürülebilir orman yönetimi, enerji ve iklim değişikliği konularında projeler yürütmüştür. AB Kuş ve Habitat Direktiflerinin Düzenleyici Etki Değerlendirilmesi ve iklim değişikliğinin sürdürülebilir kalkınma ile ilişkisi konularında çalışmalarda bulunmuştur. Kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve akademiyle işbirliği halinde bir çok çalışmayı yürüten Nuri Özbağdatlı, UNDP Türkiye’nin iklim değişikliği ve çevre portföyünü yönetiyor. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Ofisi’nin doğal kaynaklar ve biyoçeşitlilik, kimyasallar ve atik, afet risk azaltımı ve iklim değişikliği konularındaki programları koordine ediyor.