Söyleşi: Maryam Madjidi

Yapı Kredi Kültür Sanat Merkezi
06.05.2018 - 06:00

İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali (İTEF) programı kapsamında yazar Maryam Madjidi  ile bir söyleşi gerçekleştirilecektir.

İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali (İTEF) programı kapsamında yazar Maryam Madjidi  ile bir söyleşi gerçekleştirilecektir.

İlk romanı Marx ve Oyuncak Bebek ile geçtiğimiz yıl Goncourt İlk Roma Ödülü’ne layık görülen Maryam Madjidi, kitabının Türkiye’de yayımlanmasının ardından ilk kez Türkiye’deki okurlarıyla buluşuyor!

İnsanın yeryüzü serüveninde dilin oynadığı roller üzerine düşünüp üreten iki yazar, Maryam Madjidi ve Tarık Tufan, “Aidiyet ve Yabancılaşma Sarkacı Olarak Dil” başlıklı konuşmada bir araya geliyor.

Dilin bireyde kimlik, aidiyet oluşturabilme biçimleri üzerine deneyim ve görüşlerini dinleyicilerle paylaşacaklar. İnsanın kendisiyle yüzleşip buluşabilmesi, kendisini gerçekleştirebilmesi, dünyada ve evrendeki yerini belirleyebilmesi gibi meselelerde dilin etkisi ve gücünün üzerinde durulacak. Yaşayan bir organizma olan dilin evriminde insan anadiline yabancılaşabilir mi? İçinde soluk aldığı topluma yabancılaştığında dil de insanı terk eder mi (ya da böyle bir durumda kişi dilden de vazgeçer mi?) Dil, yersiz yurtsuz insan için hangi anlama gelir? Maryam Madjidi ve Tarık Tufan, Barış Tut’un moderatörlüğünde, tüm bu soruların yanıtlarını seslendirmeye çalışacaklar.