Film gösterimi & Söyleşi : Beden Mimarlığı

İstanbul Fransız Kültür Merkezi
11.10.2018 - 19:15

Bu yıl ilk defa Tiyatro Medresesi’nde düzenlenen Beden mimarlığı Atölyesi, geri dönüştürülebilir malzemeler yardımıyla, esnek, hafif, bedenin ve hareketin uzantısı olarak tasarlanacak bir dizi yapı ortaya çıkarmayı amaçlamıştır.

Bu yıl ilk defa Tiyatro Medresesi’nde düzenlenen Beden mimarlığı Atölyesi, geri dönüştürülebilir malzemeler yardımıyla, esnek, hafif, bedenin ve hareketin uzantısı olarak tasarlanacak bir dizi yapı ortaya çıkarmayı amaçlamıştır. Atölye sonunda görüldüğü üzere beden mimarlığı, pratik uygulama ve teorik bilginin ortaklığı sayesinde öğrenme olanaklarını çoğaltır. Atölye üzerine hazırlanan film gösteriminin ardından, mimari tasarım ve üretim süreçleri arasındaki devamlılık ile birlikte mimarlık ve ekoloji bağlantıları tartışılacaktır.

Açık oturum Türkçe gerçekleşecek, gerekirse Fransızca çeviri yapılacaktır.

Katılımcılar :
Fulya Özsel Akipek, Öğretim üyesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Can Kadir Sucuoğlu, Öğretim üyesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Stefano Pugliese,  Öğretim üyesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Tania Feldzer,  Öğretim üyesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

Bu etkinlik, İstanbul Kültür Sanat Vakfı 4. İstanbul Tasarım Bienali’ne paralel olarak düzenlenmektedir.