SERGİ: ECHOUSTICS

Institut français Ankara
22.10.2018 - 10.00
28.10.2018 - 18.00

SERGİ: ECHOUSTICS
22 – 28 Ekim arası

ECHOUSTICS

Creative Lab

Nedir?

‘Echoustics’ – ‘Ekoustik’ kelimesi ; kaynağından ayrılarak imgesel-ilişkisel bir özellik kazanan ve mekana göre biçimlenerek anlatım olanakları sunan, bir medya olarak ses anlamına gelmektedir. Eko (echo): yankı, yansıma, yansıtmak, tekrar etme anlamlarına gelen ses terimi ile Akustik (acoustics): ses fiziğinin bir alanı ve sesin mekan içindeki ilişkisel varlığı anlamlarına gelen iki kelimenin birleşiminden oluşmaktadır.

Kimdir?

‘Ekoustik Kreatif Laboratuvarı’ (Echoustics Creative Lab) çevresini ses ve görüntü ile deneyimleyen iki (audiophile) odyofil Engin Esen ve Fırat Güner’in on yıllık çalışmaları üzerine 2018 yılında hayata geçirdikleri kolektif bir sanat üretimi platformudur. Bu platform sanat üretiminde tekil bir yaratım anlayışı yerine, çoğul bir katılımı benimser. Bu bağlamıyla ‘Ekoustik’ bir isim altında toplanan birden çok aklı temsil eden bir kimliktir.

Ne Yapar?

Ekoustik, sanatsal bir üretim mecrası olarak sesi; imge-mekan-çevre kavramları çerçevesinde, yeni medya olanakları dahilinde araştıran ve bu araştırmalar üzerinden üretim yapmaya odaklanan bir oluşumdur.

Öğrenim Durumu:
Lisans: Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü, 2006
Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Resim Anasanat Dalı, 2010
Tez Konusu ve Danışmanı: Sinestetik İmgeler Prof. İsmail Ateş
Sanatta Yeterlik: Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Resim Anasanat Dalı 2016
Tez Konusu ve Danışmanı: Sesin İmgeyle İlişkisi Prof. Hüsnü Dokak

Seçili Karma Etkinlikler:
Uluslararası: “Baskı Sahası” Arte Sanat Galerisi / Ankara, Aralık 2017
“EUtopia” Bridewell Studios / Liverpool – UK, Temmuz 2016
“Old New Anatolia” Varşova Güzel Sanatlar Akademisi / Warşova-Poland Kasım 2015
“War & Peace” Gold Coast Arts Centre / Gold Coast Avustralya, Mart 2015
“EEA Remix” Gerrit Rietveld Academy, Amsterdam-Hollanda, Kasım 2014
“Mein Haus Ist Uberall” Galerie Kandinsky / Viyana-Avusturya, Ekim 2014

Öğrenim Durumu:
Lisans: Hacettepe Üniversitesi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü, 2002-2005
Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü, 2005-2010
Universidad Politecnica de Valencia Bellas Artes de San Carlos, 2007-2008
Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Resim Anasanat Dalı, 2013
Tez Konusu ve Danışmanı: Kalabalıklar Temasının Parça Bütün Açısından Çözümlenmesi Yrd. Doc. Dr. Birsen Giderer

Seçili Karma Etkinlikler:
Uluslararası: “Belleğin İzleri” Queens Theatre / Corona, NYC ABD, 2017
“Here and There I” Linda Farrell Galery / Paris-Fransa, 2017
“Sıfır/Zero (Ankara Genç Sanat Bienali)” / Cer Modern, Ankara, 2017

“3. Uluslararası Bodrum Bienali” / Şevket Sabancı Kültür Merkezi, Bodrum- Muğla, 2017
“ICAS, Uluslararası Çağdaş Sanat Sergileri” / İzmir Türk Amerikan Derneği, İzmir, 2017
“EUtopia” Bridwell Studios / Liverpool – İngiltere, 2016
“Insert Title” / Manchester School of Arts, Manchester – İngiltere, 2015
“Old New Anatolia” / Varşova Güzel Sanatlar Akademisi / Warşova-Polonya, 2015
“EEA Remix” / Gerrit Rietveld Academy, Amsterdam-Hollanda, 2014