SERGİ: DOĞA / FORM / SÜREÇLER


14.10.2021
13.11.2021

Arkas Sanat Merkezi ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi işbirliğiyle.

SERGİ: DOĞA / FORM / SÜREÇLER

14 Ekim – 13 Kasım 2021, Institut français İzmir

Giriş Serbesttir.

 

DOĞA / FORM / SÜREÇLER atölyesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi tarafından sunulmuş olup, Arkas Sanat Merkezi ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi işbirliği ile Institut français Izmir tarafından gerçekleşmiştir. Atölye, Arkas Sanat Merkezi’nde 07 Eylül 2021 – 30 Ocak 2022 tarihleri arasında düzenlenen “Arkas Koleksiyonu’nda Doğa, Bahçeler, Düşler” sergisinden alınan ilhamla kurgulanmıştır.

Atölye, doğal olguların süreklilik arz eden ilham kaynağı olmasının gözlemine ve ayrıca sanatçılar ve tasarımcılar için türlerarası işbirliği imkanı sunmasına odaklanmaktadır. Ayrıca doğal süreçleri daha iyi anlayabilmek ve  çevremizle olan iletişimimize daha derin bir kavramaya katkıda bulunmak amacıyla,  doğa bilimlerini ve doğa ile olan ilişkimizi belirleyen var olan söylemleri ve kelime dağarcığımızı tekrardan gözden geçirme fırsatı sunmaktadır.

Bu çerçevede, doğa ve kültür ile iletişimimizde ortaya çıkan her sonuç; resim, vazo, bahçe ya da sanatsal materyalleştirmenin diğer formlarının,  doğa, form ve süreçler arasındaki ilişkiyi sorgulamada bir neden olduğuna inanıyoruz.

Atölye, biyolojik sistem ve kendiliğinden olan üretimlerinin manipülasyonunu tasarım ve sanat için yeni imkanlar sunabilmesi için incelemiştir.

Katılımcılar ipek böceği, mantar miselyumu ve bahçe gibi biyolojik sistemleri manipüle etme şansını bulmuş ve bu tecrübeler doğa ile ilham verilmiş eser koleksiyonunu materyalize etmiştir. DOĞA / FORM / SÜREÇLER doğa tarafından canlı-sistemlerin manipülasyonu ile üretilmiş bir koleksiyondur. Katılımcılar formları manipüle edecek yeni imkanlar bulma amacıyla biyolojik süreçleri analiz etmişler ve bu biyolojik birimleri elle tutulur tasarım çıktılarına ve sanat eserlerine dönüştürmeyi denemişlerdir.

Proje ortakları:

Institut français Izmir

Arkas Sanat Merkezi

İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

 

Atölye yürütücüleri:

Stefano Pugliese¹ , Mimar, öğretim görevlisi

Raul Pinto¹ , Endüstriyel tasarımcı, öğretim görevlisi

Derya Irkdaş Doğu¹, Endüstriyel tasarımcı, öğretim görevlisi

¹ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi