Sergi: Paris’te Bir Padişah, İstanbul’da Bir İmparatoriçe, 1867-1869

Notre Dame de Sion Fransız Lisesi
19.02.2020
14.03.2020

Notre Dame de Sion tarafından düzenlen ve Institut français’nin desteklediği “Paris’te Bir Sultan, İstanbul’da Bir İmparator sergisi, bizi bir yandan yolculukları boyunca sultan ve imparatoriçeye eşlik etmeye; diğer yandan da onların izlerini sürerken iki imparatorluk başkenti Paris ve İstanbul’un ihtişamını keşfetmeye davet ediyor.

Paris’te Bir Padişah, İstanbul’da Bir İmparatoriçe, 1867-1869

 

Institut français’nin desteğiyle Notre Dame de Sion Fransız Lisesi tarafından düzenlenen sergi.

« Paris’te Bir Padişah, İstanbul’da Bir İmparatoriçe » Sergisi, ziyaret ve iade-i ziyaret çerçevesinde şekillenen iki farklı ancak birbirini tamamlayan ana eksen etrafında kurgulanıyor.

1861’de tahta geçen, I. Abdülmecit’in (1823-1861) kardeşi Sultan Abdülaziz (1830-1876), Avrupa’ya ve imparatorluk dışına seyahat eden ilk Osmanlı padişahı oldu. II. Mahmut’un (1785-1839) tahta geçişine dek, padişahlar sadece askerî seferler ve av partileri için Osmanlı başkentinden ayrılırlardı. Sultan Abdülaziz’in 21 Hazirandan 7 Ağustos 1867 tarihine dek Fransa, İngiltere, Belçika, Prusya ve Avusturya-Macaristan’ı ziyaret etmek için giriştiği ve 1863’teki Mısır seyahatini takip eden bu yolculuğu, Avrupai kurum ve gelişmelerden ilham alarak Osmanlı’nın reform projesini pekiştirmeyi hedefliyordu. Serginin ilk bölümü, daha ziyade Sultan Abdülaziz’in Paris seyahatine odaklanarak, bu yolculukla örtüşen dönemin sanatsal, iktisadi ve siyasi bağlamı ile 1 Nisanda İkinci İmparatorluk başkentinde kapılarını açan 1867 Evrensel Sergisi’ne ve ona yansıyan Osmanlı-Mısır ilişkilerine dikkat çekiyor. Diğer Avrupa hükümdarları gibi, Sultan Abdülaziz de bu sergiye III. Napolyon’un daveti üzerine katılıyor.  Ayrıca bu uluslararası sergide Osmanlı da diğer uluslar gibi yer alıyor; evrensel kültür ve « medeniyetler » buluşmasına katılıyordu.

Serginin ikinci ekseni, Fransız İmparatoru III. Napolyon’un eşi İmparatoriçe Eugénie’nin 11-19 Ekim 1869 tarihleri arasında Osmanlı başkentinde geçirdiği bir haftaya odaklanıyor. Süveyş Kanalı’nın açılması, Sultan Abdülaziz ile Osmanlı’ya bağlı Mısır Hidivi İsmail Paşa’yı karşı karşıya getiren rekabet ve geri planda İngiliz-Fransız çekişmesi gibi bir siyasi bağlamın içine oturan bu ziyaret, Osmanlı İmparatorluğu için de yeni unsurlar taşımaktadır. İlk kez taç sahibi bir şahsiyet ve üstelik de bir kadın Osmanlı padişahına ziyarete geliyordu. Bir hafta boyunca, resepsiyonlar, şenlik ve galalar bu ziyaret vesilesiyle birbirini izler. Padişahın bu görkemli karşılaması birkaç hafta sonra Süveyş Kanalı’nın açılışının ihtişamıyla gölgelense de, Eugénie, Boğaziçi kıyılarında geçirdiği bu yolculuğun çarpıcı bir anısını, otuzdan fazla yıl sonra tahtan düşmüş bir imparatoriçe olarak içinde taşıyacak ve padişahlar kentine iki ayrı seyahat daha gerçekleştirecektir.  

Sergiyi tamamlayan dönemin tablo, gravür, fotoğraf, gazete kupür ve arşiv belgeleri, bizi bir yandan yolculukları boyunca padişah ve imparatoriçeye eşlik etmeye; diğer yandan da onların izlerini sürerken iki imparatorluk başkenti Paris ve İstanbul’un ihtişamını keşfetmeye davet ediyor.

 

Sergi komiserleri: Aylin Koçunyan ve Sinan Kuneralp.
Sergi açılışı: 18 Şubat.
Sergi, 19 Şubat-14 Mart 2020 tarihleri arasında ziyarete açık olacaktır.