Okuma Geceleri 2024 – Beden Hakkında Okuma Gecesi

IFT, Konrad Adenauer Cad. No 30, Yıldız
19.01.2024 - 19.30

Etkinlik dili Türkçe

Fransa Kültür ve Milli Eğitim Bakanlıkları ile Gençlik Bakanlıkları’nın düzenlediği Okuma Geceleri’nin 8’inci temasından ilham alan Ankara, Hacettepe ve Hacı Bayram Veli üniversiteleri Fransız dili ve edebiyatı öğrencileri, bedenle ilgili en sevdikleri kitaplardan bir seçki hazırladılar ve 19 Ocak Cuma günü saat 19.30‘da Institut’de paylaşacaklar.

Orta Çağ Türk ve Batı edebiyatında beden sorununa konu alacak olan Türkçe ve Sosyal Bilimler Öğretmenliği Bölümü öğretim üyesi Dr. İlteriş H. Kutlu’nun etkinliğin açılışını yapacak, sizi Türk ve Fransız edebiyatında şiir, felsefe eserleriyle tanıştıracak.

Honoré de Balzac, Simone de Beauvoir, Marguerite Duras, Adalet Ağaoğlu, Nazım Hikmet ve Cemal Süreya eşliğinde çağlara, coğrafyalara, cinsiyetlere, aşkta ya da ölümde, zamanına göre bedeni tüm yönleriyle tartışacağız.

Ayrıca, katılanlara temayla ilgili kendi (kısa) metinlerini paylaşmaya davet edilecektir.

Etkinlik Türkçe olacak ve bazı alıntılar Fransızca olarak okunacak.

Etkinlik Ankara, Başkent, Hacettepe ve Hacı Bayram Veli üniversitelerinin ortaklığıyla gerçekleştiriliyor.

Katılım ücretsizdir, kayıt zorunlu.

Dr. Halil İlteriş KUTLU

1988’de Ankara’da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamladı. 2006 yılında Başkent Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği programında lisans eğitimine başladı. 2009 ve 2010 yılında Almanya’da  Johannes Gutenberg Üniversitesi  Doğu Bilimleri Bölümünde öğrenim gördü. 2012 yılında lisans öğrenimini tamamladı ve aynı yıl Gazi Üniversitesi Eski Türk Edebiyatı ana bilim dalında yüksek lisansa başladı. 2014’ yılında Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği programına araştırma görevlisi olarak girdi. 2015 yılında Ortaçağ Batı romansları ile Doğu mesnevileri arasında karşılaştırmalı bir incelemeyi ihtiva eden “Tristan ve Isolde ile Hüsrev ü Şirin Üzerine Mukayeseli Bir İnceleme” teziyle 2015 yılında yüksek lisansını bitirdi. Aynı yıl, yine Gazi Üniversitesi, Eski Türk Edebiyatı anabilim dalında doktora eğitimine başladı ve 2023 yılında İbrahim Peygamber’in hayatını konu alan “Halilnâme Mesnevisi” üzerine hazırladığı doktora tezi ile Doktor unvanını aldı.

Başkent Üniversitesi’nde medeniyet, kültür ve düşünce tarihi üzerine dersler veren ve bu alanlarda çeşitli yayınları olan Kutlu, hâli hazırda Başkent Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Beden algısının düşünsel mâzisi üzerine kısa bir değerlendirme

Beden, modern çağlarda bütün ve tümel olarak algılanmasından önce Orta Çağ düşüncesinde parçalı ve tikel bir mefhum olarak ele alındığı görülmektedir. Bu parçalı ve tikel kavrayış hem Hristiyan medeniyetinin hem de İslam medeniyetinin estetik nazariyesinde ortak ve kolektif bir kavrayış tarzı olarak karşımıza çıkmakta ve bu ortak ve kolektif algının somut yansımalarına dair hem anlatı ürünlerinde hem de görsel sanat ürünlerinde pek çok örneği bulunmaktadır. Orta Çağ Batı ve Doğu muhayyilesinin “beden” ve “beden”e dair güzellik algısına müşahhas bir mahiyet kazandıran bu estetik malzemeler, “Beden”in, uzak ve mistik geçmişte nasıl bir düşüne tarzıyla kavrandığını göstermekte ve zihinlerde,  bu büyülü, mistik ve gizemli düşünce tarzının temelinde çok daha kadim referansların olduğu fikrini uyandırmaktadır.  Ayrıca söz konusu görsel ve metinsel ürünler, “Beden”in, gerek Batı’nın gerek Doğu’nun geleneksel düşünce karakteri üzerinde felsefi, sosyolojik ve teolojik tartışmalar yapmayı da mümkün kılmaktadır.