Mardin Bienali: Aysel Alver “Mulaj”

Mardin: Şar Mahallesi, 239 Bademci sokak NO:14 Merkez/, Artuklu/Mardin
05.05.2018 - 10:00

AYSEL ALVER “MULAJ”
Ankara Fransız Kültür Merkezi, 4. Mardin Bienal paralel etkinlikleri kapsamında sunulacak olan sanatçı Aysel Alver’in “Mulaj” adlı sergisiyle desteklemektedir.

AYSEL ALVER “MULAJ”

Ankara Fransız Kültür Merkezi, 4. Mardin Bienal paralel etkinlikleri kapsamında sunulacak olan sanatçı Aysel Alver’in “Mulaj” adlı sergisiyle desteklemektedir.

  • Sergi Mekanı: Şar Mahallesi, 239 Bademci sokak NO:14 Merkez/Artuklu/Mardin:
  • 05.05 – 06.06. 2018 arası

Aysel Alver, ‘Mulaj’,  05.05-06.06. 2018

Aysel Alver, ‘Mulaj’ adını verdiği yedinci kişisel sergisini 5 Mayıs ile 6 Haziran 2018 tarihleri arasında Mardin’de tarihi bir evde gerçekleştiriyor. Sergi, Alver’in, Ankara Fransız Kültür Enstitüsü’nün desteğiyle, 2016 yılında katılmaya hak kazandığı, Cité International des Arts sanatçı programı kapsamında hazırladığı ‘Eve Dönüş’ başlıklı projesinin devamı niteliğindedir.

Heykel sanatında kullanılan teknik bir terim olan ve bir şeyin bal mumu veya alçı gibi maddelerle kalıbını çıkarmak için yapılan işlemler bütününe ve bu tekniğin kendisine verilen Fransızca kökenli bir kelime olan ^mulaj’ı sanatçı, sergisinin kavramsal çerçevesini oluşturmak üzere ele almaktadır.

Projesini Mardin ve Paris arasında bir ‘‘geri dönüş’’ kurgusu olarak tasarlayan Alver, yaşamakta olduğu kentin gündelik yaşam pratiğine yansıyan sosyo-politik ve tarihsel bağlamdan yola çıkmaktadır. Sanatçı, göçler sonucu boşalan, sosyal ve kültürel bağlamı değişen mekânlar üzerinden projesini kurgulamaktadır.

Göç etmiş bir ailenin ‘ev’e ait yaşam pratiğini, kavramsal bir bağlamla geri taşımayı amaçlayan Alver, bu türden bir geri dönüş ile yaşanabilecek aidiyet duygusunu, tretuvar kavramı çerçevesinde, iki türlü mekânsallık (göç alan ve göç veren) üzerinden irdelemektedir. Bu bağlamda,  Paris’te bulunduğu süre boyunca Türkiye’den farklı zamanlarda ve farklı sebeplerden ötürü göç etmiş bazı ailelerle görüşen sanatçı, bu görüşmeleri içerisinden, kendini ‘‘Asuri’’ olarak niteleyen ve kendisinin yaşamakta olduğu bölgeden göç etmiş bir aile ile çalışmasını sürdürmüştür.

Alver, zihinsel anlamda ve kavramsal düzeyde gerçekleştirdiği bir tür modelleme ile taşıdığı şeyin, esasında birçok bileşenin oluşturduğu  duyusal düzlemde şekillenen, yaşanılan yere ait mekânsal pratiğin kendisi olduğuna dikkat çekmektedir.

Sergide farklı kültürel süreçlere ait iki ayrı mekânın duyusal pratiklerine özgü kimi referanslarla inşa edilen bir geri dönüş mekanı kurgulanmaktadır. Kendisinin de birebir deneyimlediği  bu her iki mekâsnsallığı sanatçı, masalsı bir dille yorumlamaktadır.

Aysel Alver özgeçmişi:

www.ayselalver.com

1983 Sivas doğumlu Aysel Alver Mardin’de yaşıyor ve çalışıyor. 2008 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümünde lisans eğitimini tamamladı. 2011 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Heykel Ana Sanat dalında ‘Sanat ve Şeyleş(tiril)me Süreçleri’ konulu tezi ile Yüksek Lisans Programını bitirdi. 2013 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde başladığı Sanatta Yeterlik Doktora programına ‘Oyun Alanı Olarak Sanat’ konulu tez çalışmasıyla devam etmektedir.

Yurtiçi ve yurt dışında birçok kişisel ve karma sergi ve etkinlikte yer almıştır.

 

http://www.mardinbienali.org/