Konferans: “Yedinci Kıtayı Keşfetmek II” – 16. İstanbul Bienali

M.S.Ü Fındıklı Oditorium
09.11.2019 - 13:00

Yedinci kıta” nedir ve çağdaş düşünce çalışmasının yeni bir amacı olarak ortaya çıkıyor? Antropologlar, filozoflar ve sosyologlar Antroposen hakkında yeni bakış açıları üretmek için 16. İstanbul Bienali’nden bir sanatçıyla birlikte çalışıyorlar. Yazarlar ve sanatçılar arasındaki bu diyalogları halkla yapılan bir tartışma izler.

16. İstanbul Bienali 
Konferans: “Yedinci Kıtayı Keşfetmek II” 

 

Eşzamanlı çeviri desteğiyle Türkçe ve İngilizce.

Konuşmacılar: Jeremy Narby & Suzanne Husky, Elizabeth A. Povinelli & Ursula Mayer, Umut Yıldırım & Elmas Deniz, Patrick Degeorges ve Johannes Büttner.

16.İstanbul Bienali, Yedinci Kıta ile bir “yeni dünya” imgesi öneriyor: Bu yüzergezer plastik atıklarının oluşturduğu devasa kütle yaşanabilir olmasa da artık sanatçılar, biliminsanları ve düşünürlerin keşfine açılan bir mıntıka. Sanatçı, biliminsanı ve düşünürler arasındaki diyalog ise, bienali açacak ve kapayacak iki tartışma oturumunun merkezinde. Antropologlar, felsefeciler ve sosyologlar Antroposen hakkında, çağdaş düşüncenin mutasyonlarına tanıklık eden yeni bakış açıları önermek üzere, bienale katılan sanatçılar ile ilişkilendiriliyor. Bu diyalogların temel meselesi, insan olmayanlara kadar uzanan ve feminizm, dekolonizasyon, evrenbilim ve sosyoloji arasında gezinen güncellenmiş bir antropoloji fikri öne sürmek.

16.İstanbul Bienali’nin açılış ve kapanış haftalarındaki bu konuşma oturumları, yedinci kıtanın sunduğu manzaralara eleştirel bir karşılık olarak estetik ve feminist kuram ile sosyoloji arasındaki sınırları kateden düşünürleri, insan-olmayanların antropologlarını ve bitki yaşamının felsefecilerini bir araya getirerek çağdaş kuramın yeni mıntıkalarında geziniyor. Antroposen çağdaş düşünceyi ne şekilde ve ne ölçüde dönüştürebilecek? Her bir düşünür sergiden bir sanatçıyla eşleştiriliyor ve her ikisinin kısa müdahaleleri bir tartışmayla son buluyor.

Program:

13:00 – 14:00: Jeremy Narby & Suzanne Husky
14:10 – 15:10: Elizabeth A. Povinelli & Ursula Mayer
15:10 – 15:40: Kahve arası
15:40 – 16:40: Umut Yıldırım & Elmas Deniz
16.50 – 17.50: Patrick Degeorges & Johannes Büttner

 

Buradaki tartışmaların yazarları ve konuları hakkında daha fazla bilgi.