KONFERANS: “TÜRKİYE’DE MÜZECİLİK”


22.03.2017 - 07:00

Frankofoni 2017 etkinlikler kapsamında.

TÜRKİYE’DE  GELİŞEN MÜZECİLİK
“TÜRKİYE’DE MÜZECİLİK: BİLANÇO VE PERSPEKTİF”

Frankofoni 2017 etkinlikler kapsamında.

TÜRKİYE’DE  GELİŞEN MÜZECİLİK

“TÜRKİYE’DE MÜZECİLİK: BİLANÇO VE PERSPEKTİF”

Türkiye’de  son yıllarda  değişik alanlarda yeni müzelerin kurulması hız kazanmış, gelişen ve yaygınlaşan teknolojik yöntemlerin  kullanılması ile de  daha önce kurulmuş  müzelerde de yeni sergileme yöntemlerine gidilmiştir.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı devlet müzeleri ile Bakanlığın denetimindeki özel şahıs müzeleri yanı sıra, Belediyeler tarafından kurulan müzeler de giderek ön plana çıkmaktadır.

Ayrıca, arkeoloji ve sanat müzeleri yanı sıra insanların farklı malzemelerden oluşturdukları koleksiyonlar, tarımsal üretimlerin sergilenmesi, yaşayan müzeler, sanal müzeler, giderek çok çeşitli ve birbirinden farklı bilgi birikimlerinin sergilenmesine olanak sağlamaktadır.

Bu gelişime koşut olarak müzecilik eğitimi, müzecilik çalışmaları, konservasyon ve restorasyon alanlarının da gelişmesi, bu konularda yayın yapılması, koleksiyon oluşturmanın öneminin artırılması gibi konularda müzecilik kapsamında ele alınması gereken alanlardır.

  • 22.02.2017 Çarşamba
  • 19.00
  • Fransızca, Türkçe simültane çeviri
  • Konferans ardından kokteyl
  • katılım serbesttir

Prof. Dr. Filiz  Çalışlar Yenişehirlioğlu

fyenisehirlioglu (2)

Biyografi

1968 yılında Arnavutköy Amerikan Kız Kolejini bitirdikten sonra  Paris-Sorbonne Üniversitesinde  Sanat Tarihi alanında Lisans, Yüksek Lisans ve  Devlet Doktorası yapmıştır.

1976-2003 yılları arasında  Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünde Sanat Tarihi ve özellikle İslam ve Osmanlı Sanatı  konularında  lisans ve yüksek lisans düzeyinde dersler vermiştir.

2003-2008 yılları arasında Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesinin  Kurucu  Dekanlığı, Görsel Sanatlar ve Tasarım Bölümü Başkanlığı ile Başkent Üniversitesi Kültür Araştırma ve Uygulama Merkezinin Müdürlüğünü sürdürmüştür.

2014 yılından beri Koç Üniversitesi Ankara Vehbi Koç Ankara Araştırmaları ve Uygulamaları Merkezi Direktörüdür.

Aynı Üniversitenin Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümünde de öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Yurt içi ve yurt dışı proje  yöneticiliği ve yayınları yanı sıra, İtalya’dan mesleğinde başarılı kadınlara verilen Adelaide Ristori ödülü ile Fransız Kültür Bakanlığı tarafından  verilen Sanat ve Edebiyat alanında Şövalye payesi bulunmaktadır.

çankaya logo yeni son

Francophonie_logo