Konferans: Türkiye – Fransa Yurttaşlığın Yolu

Ankara Fransız Kültür Merkezi
08.10.2018 - 19:00

TÜRKİYE-FRANSA YURTTAŞLIĞIN YOLU
Konferans

TÜRKİYE-FRANSA YURTTAŞLIĞIN YOLU

Konferans

IFEA İşbirliği ile (Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü)

Konuşmacılar: Prof. Yves Déloye (Öğretim Üyesi, Sciences Po Bordeaux Müdürü) ve Prof. Cengiz Çağla (Yıldız Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü Öğretim Üyesi).

Konferans Özeti

Konferans, Fransa ve Türkiye’de vatandaşlık olgusunu karşılaştırmalı bir perspektiften sorgulamayı amaçlamaktadır. Toplantının temel gayesi vatandaş aidiyetlerinin çok kültürlü bağlamlarda ortaya çıkardığı yeni meydan okumalar ve siyasal ve ulusal toplulukla zoraki ya da hür iradeyle gerçekleşen kimlikleşme süreçlerinin doğurduğu gerilimleri anlaşılır kılmaktır.  Dolayısıyla, hem devletlerin vatandaşlık  konusunda mecbur kıldığı ya da ortaya çıkarttığı kimlikleşme ve aidiyetlerin, hem de vatandaşların daha sıradan gündelik algılarının incelenmesi söz konusudur. Bu iki bağlamda milletle özdeşleşme ve vatandaşlık arası ilişkilerin doğasının analiz edilmesi gündemdedir. Toplantıda vatandaşlığın üretimi esnasında devletin ve kamusal eylemin rolünün incelenmesine özel önem verilecektir. Bu iki bağlamda devletlerin gidişatları vatandaş ve vatandaşlığın inşasını nasıl etkilemektedir? Okullarda vatandaşlığın öğrenimi ne şekilde gerçekleşmektedir? Kamusal kurumlar genç vatandaşların üretimine nasıl katkı sunmaktadır? Konferans vatandaşların uyum ve dışlanma meselesiyle de ilgilenecektir. Vatandaşların siyasal katılım düzeyleri ve ayrımcılık sorunu da tartışmalarımızın merkezinde olacaktır.

Prof. Yves Déloye 

Institut d’Etudes Politiques –Bordeaux (Siyasal Çalışmalar Enstitüsü) kurumunda siyaset bilimi alanında öğretim görevlisi olan Yves Deloye, siyaset sosyolojisi tarihi, Avrupa Birliği siyasi teorisi, din ve siyaset, bilimsel bilgi sosyolojisi gibi konularında uzman araştırmacıdır. Aynı zamanda 2016’dan beri Science Po – Bordeaux rektörü, 2009’dan beri Fransız Siyaset Bilimi Dergisi (Revue française de science politique) ve 2003’ten beri de Fransız Siyaset Bilimi Derneği (Association française de science politique) Başkanı olan Yves Deloye  akademik kariyerinde Paris I Panthéon-Sorbonne, Institut d’études politiques de Strasbourg, Institut d’Etudes Politiques de Paris
 gibi bir çok önemli  eğitim kurumunda ders vermiştir.

Yves Deloye kendi alanında çok sayıda makale ve bilimsel yayına sahiptir. Son yayınları şu  şekildedir : (Nonna Mayer ile birlikte) (dir.) Analyses électorales, (Seçim analizleri) (2017) ;  (Florence Haegel ile birlikte) « Politisation : temporalités et échelles », (Politikleşme : zamanlama ve sıralama) Sociologie plurielle des comportements politiques. Je vote, tu contestes, elle cherche, (2017); (avec Olivier Ihl) « La sociologie historique du vote » (Oy vermenin tarihsel sosyolojisi), Analyses électorales, (2017); « Historical Political Sociology », (Tarihsel siyaset sosyolojisi) The Sage Handbook of Political Sociology, (2018).

Prof. Dr. Cengiz Çağla

Prof. Dr Cengiz Çağla Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesi ve siyaset teorisi, siyasi düşünce tarihi ve Güney Kafkasya bölgesi konularında uzman araştırmacıdır.

Cengiz Çağla lisans  eğitimini Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında Boğaziçi Üniversitesi’nde, yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi’nde, doktora eğitimini yine siyaset bilimi alanında Boğaziçi Üniversitesi’nde yapmıştır. Doktora çalışmasını cedidçi hareket ve Azerbeycan’da ulus-devletin inşası konusunda yazan Cengiz Çağla, sonrasında Fransa ve İtalya’da Paris 8, Science Po, Université de Rome- La Sapienza kurumlarında doktora sonrası araştırmalar yapmıştır. Fransız düşünür ve siyasetçi Tocqueville’ün özgürlük kavramı, “Guiseppe Mazzini’nin Vatan Kavramsallaştırması”, Fransa’da yaşayan Türklerin siyasal katılımı gibi konu başlıklarında çalışmalar gerçekleştirmiş olan Prof Cengiz Çağla kendi alanında bir çok makale ve bilimsel yayın ortaya koymuştur.

Kitaplarının bazıları: Azerbaycan’da Politika ve Milliyetçilik (2002), Tocqueville ve Özgürlük (2007), The Caucasian Challenge: Interests, Conflicts, Identities (2008), Semih Vaner Anısına: Avrupa Birliği, Demokrasi ve Laiklik (2010).