KONFERANS: SPİNOZA TAYFASI

IFT : Konrad Adenauer Cad. No 30 - YILDIZ
24.02.2020 - 19:00

KONFERANS

KONFERANS: SPİNOZA TAYFASI

Konuşmacı: Maxime ROVÈRE

Felsefe ve edebiyatın kesişim noktasında Spinoza.

Spinoza’ya yepyeni bir bakış açısı: Edebiyatın yöntemlerinden yararlanarak tarih alanında keşifler yapmak ne ölçüde mümkündür?

Tarihçiler Spinoza’nın yaşamına dair üç şeyi öne çıkarırlar: Yahudi cemaatinden dışlanması, mercek ustası olması, normların dışında bir felsefe sistemi geliştirmesi. En güncel çalışmalarsa, bu resmi tarihyazımının akademik araştırmalara özgü edebi biçimlerle bu bilgilerin edinildiği belgeleri saptırmaya çalıştıklarını gösteriyor. Maxime Rovere edebi sorunsalları temel alarak yeni bir bakış açısı sunmayı amaçladığı bu konuşmasında, başvurulan kaynakların tarihin anlatılış biçimlerine göre nasıl farklı anlamlar kazanabildiklerini masaya yatıracaktır.

Maxime ROVÈRE

Felsefe alanında çalışmalarını sürdüren çevirmen, yazar, akademisyen Maxime Rovère, École normale supérieure’de (Paris, Lyon) ve PUC’te (Rio de Janeiro, Brezilya) dersler vermiştir. Halen Buenos Aires, Princeton ve Montréal üniversitelerinde düzenli olarak konuşmalar gerçekleştirmektedir. Spinoza üzerine çalışmalarıyla tanınan Rovere, Spinoza’nın mektuplarını çevirmiş, filozofun yaşamı ve fikirleri etrafında örülmüş kurmaca eseri Spinoza Tayfası’nı (Kolektif Kitap, Ocak 2020) kaleme almıştır.