Konferans: “Felsefe ve edebiyat arasında yepyeni bir Spinoza”, Maxime Rovere

SALT Galata
15.02.2020 - 15:00
16:15

Felsefeci Maxime Rovere ENS’de (Lyon, Fransa) ve PUC’da (Rio de Janeiro, Brezilya) ders vermiştir. Buenos Aires, Princeton ve Montreal üniversitelerinde düzenli olarak konferanslar veren Rovere, Spinoza üzerine uzmandır. Spinoza’nın yazışmalarını çevirmiş ve “Le clan Spinoza” kitabında düşünürün hayatını anlatmıştır.

“Felsefe ve edebiyat arasında yepyeni bir Spinoza”

Edebiyat aracılığıyla tarihte yeni keşifler nasıl yapılır?

Konuşmacı: Maxime Rovere
Moderatör: Cemal Bali Akal

Spinoza ile ilgili üç şeyin bilindiği düşünülür: fikirlerinin onu Yahudi toplumunun dışına ittiği; mercek temizleyicisi olduğu; normların dışında bir felsefe sistemi geliştirdiği. Yakın tarihli araştırmalara göre, bu resmi tarihyazımı, akademik araştırmanın edebi biçimlerine bağlı nedenlerden dolayı belgeleri değişikliğe uğratmıştır. Maxime Rovere bu konuşmasında, tarihi anlatma biçimlerine göre kaynakların nasıl tamamen farklı anlamlar kazanabildiği konusunu ele almayı, edebi sorunsallardan yola çıkarak yeni bir çerçeve tasarlamayı amaçlıyor.


Maxime Rovere

Felsefe alanında çalışmalarını sürdüren çevirmen, yazar, akademisyen Maxime Rovere, École normale supérieure’de (Paris, Lyon) ve PUC’te (Rio de Janeiro, Brezilya) dersler vermiştir. Halen Buenos Aires, Princeton ve Montréal üniversitelerinde düzenli olarak konuşmalar gerçekleştirmektedir. Spinoza üzerine çalışmalarıyla tanınan Rovere, Spinoza’nın mektuplarını çevirmiş, filozofun yaşamı ve fikirleri etrafında örülmüş kurmaca eseri Spinoza Tayfası’nı kaleme almıştır.

 

 

Moderatör:

Cemal Bali Akal

Cemal Bali Akal İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi. Hukuk ve siyaset kuramı alanlarında çalışıyor. Spinoza üstüne yazdığı ve derlediği çok sayıda çalışması bulunmaktadır.

 

Etkinlik dili Türkçe ve Fransızca olup simultane çeviri yapılacaktır.