KONFERANS / RAMAZAN: TOPLUM VE POLİTİKA

FKM - Konrad Adenauer Cad. No 30 - YILDIZ
13.06.2018 - 07:00

KONFERANS / RAMAZAN: TOPLUM VE POLİTİKA
Konuşmacı: François Georgeon

KONFERANS / RAMAZAN: TOPLUM VE POLİTİKA

Konuşmacı: François Georgeon

  • Konuşma dili fransızca, türkçe simültane çeviri yapılacaktır.
  • Giriş için rezervasyon: murat.celik@ifturquie.org

RAMAZAN, TOPLUM VE POLİTİKA

Amacım, çok önemli ibadet olan Ramazan’ı, tarihsel bir yaklaşım ile tanıtmak. Osmanlı İmparatorluğu ve daha sonra Kemalist Cumhuriyet’in modernleşme, Batılılaşma ve sekülarizm konularında gerçekleştirdikleri köklü reformlar İslam’ın kutsal ayına nasıl yansıdı ? Bu soruya cevap vermeye çalışacağım. Hakkında bol ve çeşitli belge ve kaynak bulunabilen Istanbul’da Ramazan ayının  18. ve 20. yüzyıllar arasında sosyal ve politik boyutlarını vurguladım. Kentsel sosyalleşme açısından önemli bir dönemde, farklı eğlence ve kültürel aktivitelerle geçen, Hükümet tarafından hem beklenen hem korkulan Ramazan ayı 1860 – 1910 yılların arasında bir çeşit « Altın Çağ »’ını yaşamaktadır ve sonraki onyıllar boyunca aşamalı olarak marjinalleşmeye devam edecek ve kamusal alandaki yerini ve görünürlüğünü kaybetme noktasına gelecektir.

François Georgeon

1970 Yılların sonunda 3 yıl Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü’nde konuk olan François Georgeon, Paris Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi’nde  araştırmalarına devam ederek Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti konularında uzmanlık kazanmıştır. Abdülhamid’in biyografisi de dahil olmak üzere (Sultan Abdülhamid, İletişim, 2012)  kitaplarının bir çoğu, Türkçe’ye çevirilmiştir. Türkiye İş Bankası Yayınları tarafından yayımlanan son kitabı 18. Ve 20. yy arasında İstanbul’da Ramazan’ı konu alır.