KONFERANS: MAKEDONYA’LI İSKENDER’İN GELİŞİNE KADAR ANADOLU

Ankara Üniversitesi - Muzzafer Göker Salonu - SIHHİYE
09.05.2017 - 06:00

Konuşmacı: Pierre Briant

Ankara Fransız Kültür Merkezi tarih konferansları serisinin ikincisinde Antik Çağ uzmanı olan ünlü Fransız tarihçi Pierre Briant’ı ağırlıyor.

Konuşmacı: Pierre Briant

Ankara Fransız Kültür Merkezi tarih konferansları serisinin ikincisinde Antik Çağ uzmanı olan ünlü Fransız tarihçi Pierre Briant’ı ağırlıyor.

1999-2012 yılları arasında Collège de France’da  “Ahameniş Dünyası ve Iskender Imparatorluğu Uygarlığı ve Tarihi” kürsü başkanı olarak görev yapan pierre Briant 9 Mayıs 2017 tarihinde  Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Muzzafer Göker Salonu’nda “Makedonyalı  İskender’in gelişine kadar Anadolu” konulu bir konferans verecektir.

İran Kültür Bakanlığı tarafından “İranoloji Büyük Ödülü” verilen Pierre Briant “Persika” koleksiyonu kurucusu ve yöneticisidir. Pierre Briant, Antik Çağ, Büyük İskender ve Pers İmparatorluğu üzerine 12 kitap ve çok sayıda makale yayınlamıştır.

İskender’in seferini “Aleksandrou Anabasis” adlı kitabında uzunca anlatan Arrian, Granikos (Mayıs 334) ve İssos Savaşlarının detaylı açıklamaları dışında Küçük Asya ve Anadolu’da gerçekleşen savaşlara önemli bir yer vermez. Buna rağmen Makedonya ordusuna karşı satrapların örgütlenmesi, var olan Ahamenişler ve asil Farsların tepkileri hakkında önemli bilgiler toplamaktayız. Bir Fars ailesi özellikle dikkat çekmektedir, II. Philippe’in sarayına sürgün edildiğinde Makedon sarayı ile yakın ilişkiler kuran Artabaz ve Farnabaz’ın ailesidir.

Ister Hellespontos Frigyalıların mezar taşları ve sarkofajları, ister Troya depoları, veya Büyük Frigya’da Tatarlı Tümülüsü olsun, tüm epigrafik ve (özellikle Lidyalılara ait) arkeolojik belgeler, imparatorluk diasporasına ait  Farslar hakkındaki bilgilerimizi tamamlamamızı sağlıyor. Bu şekilde İskender’in hem Ahameniş mirasını nasıl üstlendiğini hem de Küçük Asya’da nasıl uzun vadede değişiklikler yaptığını inceleyebiliriz.

  • Konuşma dili Fransızcadır, Türkçe simültane çeviri sağlanacaktır
  • Katılım serbesttir