Konferans: François Georgeon – Osmanlı’dan Cumhuriyet’e İstanbul’da Ramazan

Institut français Istanbul
04.06.2018 - 07:00

Konuşmacılar : François GEORGEON, Jean-François PEROUSE

Bir ibadetin de ötesinde oruç “imanın, İslam topraklarında gözlemleyebileceğimiz en önemli kolektif tezahürüdür.”

Konuşmacılar : François GEORGEON, Jean-François PEROUSE

Bir ibadetin de ötesinde oruç “imanın, İslam topraklarında gözlemleyebileceğimiz en önemli kolektif tezahürüdür.” Ünlü Osmanlı Tarihçisi François Georgeon bu kitabında 19 ve 20. yüzyıl İstanbul’undaki siyasal reformlar ve kentsel dönüşümler çerçevesinde Ramazan yaşantısındaki değişimi ele alıyor.

İstanbul sanılanın aksine 1900’lere kadar Müslümanların çoğunluğu oluşturmadığı çok dinli bir topluma ev sahipliği yapmıştır. Ramazan pratiklerinde o dönemden bu yana nasıl bir değişim gerçekleşmiştir? Georgeon sosyalleşme biçimleri, toplumsal eğlence ve alışkanlıklar, gösteriler, gece hayatı, siyasal merasimler, gayrimüslimlerin ve kadınların ay boyunca kamusal alandaki konumları gibi çok çeşitli konular çerçevesinde Ramazanın İstanbul’daki evrimini anlatıyor.

Jean-François Pérouse ise yazdığı kapanış yazısıyla Georgeon’un cumhuriyetin başına kadar getirdiği bu tarihi günümüz İstanbul’u ile bağlantılandırıyor.

François Georgeon, Fransız tarihçi, Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti tarihi konularında CNRS’te uzman araştırmacı ve öğretim görevlisidir. Bir İmparatorluğun Ölümü, Osmanlı-Türk Modernleşmesi, Osmanlı İmparatorluğu’nda Yaşamak, Sultan Abdülhamid, Türk Milliyetçiliğinin Kökenleri isimli kitapları Türkçeye çevrilmiştir.

Jean-François Pérouse, Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü IFEA’nın eski yöneticisidir. La Turquie en marche. Les Grandes mutations depuis 1980  (La Martinière, Paris, 2004) ve yakın zamanda yayınlanan Istanbul Planète. Capitale mondiale du XXIème siècle, (La Découverte, Paris, 2017) kitaplarının yazarıdır.