Konferans: Edhem Eldem

Ankara Üniversitesi, Farabi Salonu, Sıhhiye / Ankara
15.05.2018 - 07:00

Osmanlı arkeolojisinin ilk dönemlerine eleştirel bir bakış (1840-1880)

Osmanlı arkeolojisinin ilk dönemlerine eleştirel bir bakış (1840-1880)

Prof. Dr. Edhem Eldem, Collège de France’da Uluslararası Türk ve Osmanlı Tarihi Kürsüsü’ne seçildi.

Arkeoloji temalı konferanslarımızın çerçevesinde.

Konferans dili Türkçe, fransızca simültane çeviri yapılacaktır.

Osmanlı arkeolojisinin tarihi, bir taraftan hakim Batı anlatımının ilgisizliği, diğer taraftan ise Türk tarih yazımının milliyetçi söylemi arasında sıkışıp kalmış, bir türlü hak ettiği derinlemesine ve eleştirel bir incelemenin konusu olmamıştır.

Bu durum özellikle Osman Hamdi Bey’in müdür olarak atandığı 1881 yılından önceki dönem için geçerlidir.

Oysa yaklaşık kırk yıllık bu döneme yakından bakılacak olursa, hem ciddi bilgi eksikliklerini gidermek, hem de Osmanlı ve Türk arkeolojisinin bazı yapısal sorunlarını ele almak mümkün olacaktır.

konferansa katılmak için : murat.celik@ifturquie.org