Jean-Paul Sartre, Varoluşçu Felsefe ve Sanat

İzmir Fransız Kültür Merkezi
01.11.2019 - 18:00

Panel.
18:00 – 21:00 arasında

Jean-Paul Sartre, Varoluşçu Felsefe ve Sanat

Sartre fenomenolojik ontoloji, hümanist ateist varoluşçuluk ve sorumluluk edebiyatı teorilerini  kurduğu felsefe yapıtları, romanları, tiyatro oyunları, sinema filmi için senaryoları ve biyografik yazılarıyla bir sanatçı filozof olarak çağımızın en popüler filozofudur. İki oturum halinde toplam altı ayrı konuşmadan oluşan paneli Sartre’ın düşüncelerini kapsamlı olarak tanıtmayı ve tartışmaya açmayı amaçlamaktadır. Panelist konuşmacıların her biri araştırmacı ve akademik çalışmalarını sürdüren felsefecilerdir.

  1. OTURUM 18:00-19:30

Gülsu ÇİVRİL Sartre’ın Fenomenolojisinde Ben Olmak Ne demektir?

Alican TURAL Sartre’a Göre İmgelem

Metin BAL Varlık ve Hiçlik’te Sartre’ın Varoluşçu Felsefesi

 

  1. OTURUM 19:45 – 21:00

Merve SUNAY Bir Aydın Olarak Sartre’la Aydınlar Üzerine

Nermin URGANCI Sanat Yapıtlarıyla Sartre’ın Estetik Teorisi

Bulut YAVUZ Sartre’ın Bağlı Sanat Teorisi Üzerine