İSTANBUL’UN KUTSAL NAĞMELERİ – KUDSİ ERGÜNER VE TOPLULUĞU

Cemal Reşit Rey konser salonu
14.10.2021 - 20.00

Institut français işbirliğiyle İstanbul’un Kutsal Nağmeleri – Kudsi Ergüner ve Topluluğu Cemal Reşit Rey konser salonunda.

Institut français işbirliğiyle İstanbul’un Kutsal Nağmeleri – Kudsi Ergüner ve Topluluğu Cemal Reşit Rey konser salonunda.
14 Ekim Perşembe saat 20.00’de

“İstanbul’un Kutsal Nağmeleri” projesinin ilk amacı, Batı müziğinde olduğu gibi, değişik inançların zengin repertuarlarını da salt birer sanat eseri olarak dinleyiciye sunmak. Bunun yanı sıra, İstanbul’da asırlar boyudur süregelen dini ve kültürel etkileşimin altını çizmek, paylaşılan ruhani zevkin dil, din gibi farklılıklarının ötesinde olduğunu göstermek, Müslüman, Rum, Yahudi ve Ermenilerin farklı dillerde de olsa, aynı makamlarla eserler bestelediklerini hatırlatmak.

Bu konser Institut français işbirliğiyle gerçeklesiyor.