İNSANDAN KAÇAN

Sahne Pulchérie
07.04.2017 - 08:30

Perdede Tiyatro
Molière’in İnsandan Kaçan (Le Misanthrope) adlı yapıtı, Fransız tiyatro sahnesinin modası geçmeyen klasikleri arasında yer alıyor.

Perdede Tiyatro

Molière’in İnsandan Kaçan (Le Misanthrope) adlı yapıtı, Fransız tiyatro sahnesinin modası geçmeyen klasikleri arasında yer alıyor.

Clément Hervieu-Léger geçen Aralık ayından beri Comédie Française programında yer alan bu başyapıt oyunu büyük bir ustalıkla yeniden yorumluyor. İstanbul Fransız Kültür Merkezi ve Sahne Pulchérie, sizleri, XIV. Louis döneminde, iki yüzlülüğün hüküm sürdüğü yapmacık bir toplumda, saray geleneklerine yönelik bu eleştiriyi ilk defa veya yeniden keşfetmeye davet ediyor.

Bu küçük toplumsal evreni oluşturan sekiz karakter, bir salonun kapalı ortamında değil, onarımdaki bir köşkün sahanlığında, açık bir alanda devinim içerisindeler. Yönetmene göre, hareket halindeki bir yer olan dekor bir repertuvarın ne olması gerektiğinin metaforudur. « Repertuvar tamamen kendi çağında gelişir,  ancak geçmiş yüzyıllardan beslenmektedir ve şimdiden gelecek çağa dönüktür. Ben repertuar tiyatrosuna aidim ve eğer yapıtlara yeni bir bakış getirmezsek bunun repertuar tiyatrosuyla bağdaşmayacağını düşünüyorum.»

« İnsandan Kaçan oyununu sahneye koymam istendiğinde, kendi kendime neden klasik eserleri sahnelediğim sorusunu sordum.  Bu benim için neden bu kadar önemli ? Bu soruya en iyi ve özlü cevabı Antoine Vitez’in verdiğini düşünüyorum : “Çünkü toplumsal bellek üzerine çalışmak kaçınılmazdır”. » Molière için, İnsandan Kaçan oyununu yazdığı 1665 yılı bir ihanet yılıdır. Aynı yıl Racine, Molière’in Palais-Royal Tiyatrosu’nda sahnelediği ve başarısızlıkla sonuçlanan Büyük İskender trajedisini Hôtel de Bourgogne topluluğuna vermiştir. Otobiyografik yankılar, bir insandan nefret etmek için tüm dünyadan nefret etmeye karar veren  Alceste’in kara mizahını beslemiş olabilir mi? Bu sezon Marivaux’nun Le Petit-Maître corrigé adlı oyununu konuk yönetmen olarak sahneleyen Clément Hervieu-Léger,  İnsandan Kaçan ile kendinden yorulma ve kendi yalnızlığına karşı olan mücadelesini ele alıyor.

Türkçe üstyazılıdır.

Biletler (rezervasyon kabul edilmemektedir):
Öğrenci: 30 TL
Tam: 40 TL
Lamelif (Sainte Pulchérie Fransız Lisesi’nin karşısında: Çukurluçeşme Sok. No:2 Parmakkapı, Beyoğlu, Istanbul ; sadece nakit geçerlidir)
Gişe (Oyun günü saat 18.30’dan itibaren ; sadece nakit geçerlidir)