FOTOĞRAF SERGİSİ: GENÇLERİN GÖZÜNDEN İZMİR’DE DOĞAL YAŞAM

Institut français Izmir
21.05.2022
25.05.2022

Fransa Türkiye Büyükelçiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Sosyal İklim Derneği iş birliği

21 – 25 Mayıs, Institut français İzmir sergi salonu

Sosyal İklim Derneği tarafından, Fransa Türkiye Büyükelçiliği desteği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile gerçekleştirilen proje kapsamında genç iklim elçilerinin çektiği fotoğraflar Institut français Izmir’de sergilenecek.

Proje ile yerel ve ulusal düzeyde biyoçeşitlilik politikalarının ve uygulamalarının etkilemesinin, yerel sivil vatandaşların, yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının, okulların ve diğer kurumların ekosistemin çeşitliliği ve iklim eylemi konusunda bilinçlendirilmesinin, yerelde biyoçeşitlilik alanındaki çalışmalarda gençlik katılımının artırılmasının ve yerel aktörlerin bu alanda iş birliği geliştirmelerinin sağlanmasının hedeflendi  Yedi ay süren program kapsamında aşağıdaki konularda  yüz yüze ve online eğitimler yer aldı:

Biyoçeşitlilik Kavramı, İklim Krizi ve Altıncı Yok Oluş, Ekoloji Okuryazarlığı, Küresel Hedefler, COP26 ve Paris Anlaşması Kapsamında İklim Savunuculuğu ve Biyoçeşitlilik Politikaları, Biyoçeşitlilik ve İklim Krizinin İzmir Kültür Mirasına Etkileri, 2030 Fransa Biyoçeşitlilik Vizyonu, İklim Krizi Üzerine Gençlik Eylemi Simülasyonu (COP26 öncesi ve sonrası deneyim), Kentsel Ekoloji ve Biyoçeşitlilik, Uluslararası Biyoçeşitlilik Eylemi ve Nagoya Protokolü, İzmir Biyoatlas Proje Sunumu, İzmir Doğa ile Uyum Yaşam Stratejisi Projesi Sunumu, İzmir Yerel Biyoçeşitlilik İklim Vizyonu.

Ayrıca Alsancak Kültürpark’ta Doğa Fotoğraçılığı ve Kuş Gözlemciliği, Yarımada havzasında (Urla, Çeşme, Karaburun) İklim Krizinin Etkileri ve Endemik Türlerin Etkilenmesi ve Seferihisar), Ege Üniversitesi Botanik Bahçesi Ziyareti ve Flora Tanıtımı atölyeleri düzenlendi.