Konferans: Fransa/Türkiye : Yurttaşlığa giden yollar

SALT GALATA
09.10.2018 - 19:00

Konferans, Fransa ve Türkiye’de vatandaşlık olgusunu karşılaştırmalı bir perspektiften sorgulamayı amaçlamaktadır. Toplantının temel gayesi vatandaş aidiyetlerinin çok kültürlü bağlamlarda ortaya çıkardığı yeni meydan okumalar ve siyasal ve ulusal toplulukla zoraki ya da hür iradeyle gerçekleşen kimlikleşme süreçlerinin doğurduğu gerilimleri anlaşılır kılmaktır.

Konferans, Fransa ve Türkiye’de vatandaşlık olgusunu karşılaştırmalı bir perspektiften sorgulamayı amaçlamaktadır. Toplantının temel gayesi vatandaş aidiyetlerinin çok kültürlü bağlamlarda ortaya çıkardığı yeni meydan okumalar ve siyasal ve ulusal toplulukla zoraki ya da hür iradeyle gerçekleşen kimlikleşme süreçlerinin doğurduğu gerilimleri anlaşılır kılmaktır.  Dolayısıyla, hem devletlerin vatandaşlık  konusunda mecbur kıldığı ya da ortaya çıkarttığı kimlikleşme ve aidiyetlerin, hem de vatandaşların daha sıradan gündelik algılarının incelenmesi söz konusudur. Bu iki bağlamda milletle özdeşleşme ve vatandaşlık arası ilişkilerin doğasının analiz edilmesi gündemdedir. Toplantıda vatandaşlığın üretimi esnasında devletin ve kamusal eylemin rolünün incelenmesine özel önem verilecektir. Bu iki bağlamda devletlerin gidişatları vatandaş ve vatandaşlığın inşasını nasıl etkilemektedir? Okullarda vatandaşlığın öğrenimi ne şekilde gerçekleşmektedir? Kamusal kurumlar genç vatandaşların üretimine nasıl katkı sunmaktadır? Konferans vatandaşların uyum ve dışlanma meselesiyle de ilgilenecektir. Vatandaşların siyasal katılım düzeyleri ve ayrımcılık sorunu da tartışmalarımızın merkezinde olacaktır.

Prof. Dr. Haldun Gülalp – Tanıtım
Lisans ve mastır eğitimini ekonomi alanında Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde, doktora eğitimini Ankara Üniversitesi’nde gerçekleştiren Prof. Haldun Gülalp,   İngiltere’de Manchester Üniversitesi’nde ikinci bir mastır, Binghamton’da New York State Üniversitesi’nde ikinci bir doktora eğitimi almıştır. Türkiye ve Amerika’da  bir çok farklı kurumda (Boğaziçi, Koç ve Yıldız Teknik Üniversiteleri, Hamilton College, New York Üniversitesi, George Washington Üniversitesi vb.) ders vermiştir.
Siyasal iktisat, sosyal teori alanlarında, siyasal İslam ve laiklik, demokrasi ve vatandaşlık gibi konularda uzman araştırmacı olan Prof. Haldun Gülalp, kendi dalında çok sayıda makale ve bilimsel yayına sahiptir.

Yves Deloye – Tanıtım
Bordeaux – Siyasal Çalışmalar Enstitüsü’nde (Institut d’Etudes Politiques –Bordeaux) siyaset bilimi alanında öğretim görevlisi olan Yves Deloye, siyaset sosyolojisi tarihi, Avrupa Birliği siyasal teorisi, din ve siyaset, bilimsel bilgi sosyolojisi gibi konularda uzman araştırmacıdır. Aynı zamanda, 2016’dan beri Science Po – Bordeaux Üniversitesi’nin genel direktörlüğünü, 2009’dan beri Fransız Siyaset Bilimi Dergisi (Revue française de science politique) ve 2003’ten beri de Fransız Siyaset Bilimi Derneği’nin (Association française de science politique) başkanlığını yürümektedir.
Akademik kariyeri boyunca, Sciences Po, Paris I – Panthéon-Sorbonne, Strasbourg Siyasal Çalışmalar Enstitüsü  (Institut d’études politiques de Strasbourg-Université Robert Schuman)  gibi bir çok önemli  eğitim kurumunda ders vermiştir.