Film : Zafere Kadar Devrim

İzmir Fransız Kültür Merkezi
03.05.2017 - 03:00

Zafere Kadar Devrim
2015, 52”
Yönetmen Mohanad Yaqubi

Belgesel “Orta Doğu’da militan sinemanın tarihi ve gelişimini anlatır, militan sinemanın hazırlayıcılarını araştırdığı gibi, 1982’de dramatik bir biçimde yok oluşunu da sorgular.

Zafere Kadar Devrim
2015, 52”
Yönetmen Mohanad Yaqubi

Belgesel “Orta Doğu’da militan sinemanın tarihi ve gelişimini anlatır, militan sinemanın hazırlayıcılarını araştırdığı gibi, 1982’de dramatik bir biçimde yok oluşunu da sorgular. Film, unutulmuş direniş belleği ile birlikte çerçevenin içindekileri de yeniden canlandırır ve çerçevenin dışından eleştirel bir bakış da sunar.