Fikirler gecesi: Sol, neoliberalizm ve popülist strateji

SALT Galata
31.01.2019 - 19:00

İstanbul Fransız Kültür Merkezi, «Günümüzle Yüz yüze» teması etrafında düzenlenecek olan «Fikirler Gecesi» etkinliğine «Sol, neo-liberalizm ve popülist strateji» konulu konferans ve bunu takiben «Popülizm: Avrupa tehlikede» isimli gösterim ile yer alacak.

Bu yıl yine Fransa ve dünyada, eş zamanlı olarak düzenlenecek Fikirler Gecesi, Tokyo’dan Los Angeles’a, kültür merkezleri, kütüphaneler, üniversiteler ve yüksek okullar, müzeler ve sanat merkezleri, sinemalar, hastaneler, dernekler « Günümüzle Yüz yüze » temasıyla, izleyicilerini bir araya getirecek.  

İstanbul Fransız Kültür Merkezi, « Günümüzle Yüz yüze » teması etrafında düzenlenecek olan « Fikirler Gecesi » etkinliğine « Sol, neo-liberalizm ve popülist strateji »konulu konferans ve bunu takiben «Popülizm: Avrupa tehlikede» isimli gösterim ile yer alacak.

Söyleşi « Sol, neo-liberalizm ve popülist strateji »

Podemos veya Boyun Eğmeyen Fransa örneklerinde olduğu gibi sol, neoliberalizme karşı mücadele etmek için popülizme yönelmeli mi ? Brexit’in yanı sıra Macaristan’dan İtalya’ya kadar yabancı düşmanı partilerin yükselişiyle « popülist bir anı » yaşamaktayız.  Öte yandan Thatcher ve Reagan’dan bu yana popülizm daha ziyade neoliberalizmin aracı olmuştur : Wall Street Trump’ı alkışlamaktadır. Neoliberal Avrupa’ya gelince, bu aynı zamanda « Avrupa Kalesi » anlamına gelir : Macron bir Salvini karşıtı değildir.
Popülizm, neoliberalizme karşı çare olmaktan öte onun bir belirtisidir. Aşırı sağ seçmenler, acılarına kulak vermemiz gereken kurbanlar değildirler. Onların hıncı bir ayaklanmaya dönüşmeyecek. Bu nedenle sol için popülist strateji aldatıcıdır. Neofaşizmin uyarı çanları karşısında pes etmeyi reddedenlere, yani çekimser kalanlara hitap etmek daha iyi bir yoldur. Seçim sosyolojisi burada politik bir teoriye yol açıyor. Demokrasinin kırılgan olduğu bu dönemde, bir halkı inşa etmeden önce, Solu tekrardan inşa etme aciliyeti vardır.

Paris 8 Vincennes – Saint-Denis Üniversitesi’nde (Cinsiyet Araştırmaları Bölümü ve Siyaset Bilimi Bölümü) öğretim görevlisi olan sosyolog Éric FASSIN LEGS’de (Cinsiyet ve Cinsellik Araştırmaları Laboratuarı) araştırmacıdır. Angaje bir sosyolog olarak özellikle cinsellik ve ırk konularının politikleşmesi ve bunların çapraz ilişkileri üzerine çalışmalar yürütmektedir.  Yayınladığı kitaplar arasında « Démocratie précaire. Chroniques de la déraison d’État » (La Découverte, 2012), « Gauche : l’avenir d’une désillusion (Textuel, 2014) » yer almaktadır. « Populisme : le grand ressentiment » (Textuel, 2017) adlı çalışması Türkçe’ye «  Popülizm : Büyük Hınç » (Heretik, 2018) başlığıyla çevrilmiştir. « Le genre français » (La Découverte, 2019) kitabının baskıya hazırlık çalışmaları devam etmektedir.

İstanbul Boğaziçi Üniversitesi’nde siyaset teorisi profesörü olan Zeynep GAMBETTI doktorasını 1999 yılında Paris VII Üniversitesi’nde Miguel Abensour yönetiminde yapmıştır. Kamu alanı, kolektif eylem ve yapısal şiddet teorileri üzerine çalışmalar yürütmektedir. Türkiye’deki siyasi hareketler üzerine çok sayıda makalesi bulunan Gambetti’nin basılı çalışmaları arasında  Judith Butler ve Leticia Sabsay’ın ortak editörlüğünde hazırlanan « Vulnerability in Resistance: Politics, Feminism, Theory » kolektif kitabı da yer almaktadır. Halen neoliberalizm ve otoritarizmin yeniden canlanması arasındaki ilişki üzerinde çalışmaktadır.   

Ayşen UYSAL, Dokuz Eylül Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yaparken, “Bu Suça Ortak Olmayacağız”bildirisini imzaladığı gerekçesiyle 8 Temmuz 2018 tarihinde 701 sayılı KHK ile görevinden ihraç edildi. CRESPPA-CSU (Centre de Recherches Sociologiques et Politiques de Paris- Cultures et Sociétés Urbaines), CETOBAC’a (Centre d’Études Turques, Ottomanes, Balkaniques et Centrasiatiques) ve IFEA (Fransız Anadolu Araştırmaları) Enstitüsüne bağlı araştırmacıdır. Sokakta siyaset, toplumsal hareketler, siyasal aktivizm, polis ve siyasal partiler konularındaki çalışmaları çok sayıda dilde yayınlandı. Bu alanlarda çok sayıda eserin yazarıdır. 

 

ARA 20:30 – 21:00

 

Film Gösterimi : Popülizm : Avrupa Tehlikede – Yönetmen : Antoine Vitkine, France | 2014 | 53’

Popülist hareketler, kriz karşısında artan hoşnutsuzluk nedeniyle 2014 yılı Avrupa seçimlerinden zaferle çıkmayı umuyor. Gerçekten iktidara mı yürüyorlar?  Gelişen aşırı uç hareketlerin çalışma mekanizmaları üzerine bir araştırma.

Bu hareketler, beklentilerini ustaca benimsedikleri halkın adına konuştuklarını iddia ediyorlar. Göçü, Avrupa’yı ve elitleri yuhalayarak her sorun karşısında sürekli aynı cevabı veriyorlar… Fransa’da Marine Le Pen, Hollanda’da Geert Wilders, İtalya’da Beppe Grillo … : Bu hareketlerin saygın bir imaj oluşturmayı başarmış liderleri birçok şok formülün ve basitleştirilmiş söylemin yardımıyla giderek artan sayıda yurtdaşın desteğini alıyor. 

Avrupa ölçeğinde ise, bu hareketlerden bazıları artık Parlamento’da çoğunluğu ele geçirmek için ittifak içerisine giriyor. Mayıs 2014 seçimlerinden zaferle çıkmayı uman Fransa’daki Ulusal Cephe ve Hollanda’daki aşırı sağ liderlerinin ittifak örneğinde olduğu gibi. Bu oluşumların  atan başarılarını nasıl açıklamak gerekiyor ? İktidara mı yürüyorlar ?

Antoine Vitkine, Eski Kıta’nın dört bucağında yürüttüğü araştırmada, Avrupa seçimlerini yürüten baş aktörleri ve popülist liderlerin seçmenlerini insan ölçeğinde filme aldı.  Hepsi, az rastlanan bir ifade özgürlüğüyle görüşlerini paylaştı. Antoine Vitkine bu oluşumların söylem ve metodlarını analiz ederken bu hareketlerin üzerinde yükseldiği kızgınlıklar, korkular ve tatminsizlikleri  araştırdı.  Avrupa’da daha önce görülmemiş bir tehdit oluşturan bu yeni aşırı uç hareketin çarkları üzerine vurucu bir belgesel.

Serbest giriş. Konferans dili Fransızca’dır. Türkçe simültane çeviri yapılacaktır.

Ev sahipliğinde