Fikirler gecesi “Hayalin gücü iktidara!”

Salt Galata
25.01.2018 - 07:00

İstanbul Fransız Kültür Merkezi, « Hayalin gücü iktidara! » teması etrafında düzenlenecek olan 2018 yılı « Fikirler Gecesi » etkinliği içerisinde yer alıyor. Bu gece vesilesiyle, tanınmış uzman konuşmacılar basit ve ulaşılabilir biçimde fikirlerini dinleyicilerle paylaşacaklar. İki bölümden oluşacak konferans, Nuit des idées etkinliği için işbirliği yaptığımız Salt Galata’da gerçekleştirilecektir. Bu buluşmalara, film gösterimlerinin yanı sıra Ali Borovalı’nın aynı temayı işleyen fotoğraf sergisi eşlik edecek.

İstanbul Fransız Kültür Merkezi, « Hayalin gücü iktidara! » teması etrafında düzenlenecek olan 2018 yılı « Fikirler Gecesi » etkinliği içerisinde yer alıyor. Bu gece vesilesiyle, tanınmış uzman konuşmacılar basit ve ulaşılabilir biçimde fikirlerini dinleyicilerle paylaşacaklar. İki bölümden oluşacak konferans, Nuit des idées etkinliği için işbirliği yaptığımız Salt Galata’da gerçekleştirilecektir. Bu buluşmalara, film gösterimlerinin yanı sıra Ali Borovalı’nın aynı temayı işleyen fotoğraf sergisi eşlik edecek.

Simültane çeviri (Fransızca-Türkçe/Türkçe Fransızca)

 19:00-21:00 – « Hayal gücü ve İktidar »

Konuşmacılar: Bay Régis DEBRAY ve Bay Olivier ABEL

Moderatör: Bay Ali AKAY

1968 baharı iktidara hayal gücünü getirmeyi istiyordu. 68 Mayısının 10. yıldönümü vesilesiyle yayınlanan ünlü bir bildiride Régis Debray, bu şekilde önü açılan hayali kuralsızlaşma ile birlikte özellikle piyasanın iktidara taşınmış olduğunu vurgulamaktaydı. Yaratıcı veya yeniden yaratıcı olduğu söylenen hayal gücü bugün aslında tasarım, şehircilik, Kültür  ve turizm endüstrilerini ve hatta, Paul Ricœur’ün söylediği gibi, gelenekselliği ve yaratıcılığı açısından tüm kültürlerin ahlaki-efsanevi çekirdeğini oluşturan dini bile yönetmektedir.

Dijital endüstri tarafından altüst edilen dünyada kurguya nasıl bir yer verilmelidir? Kurgu her yerdedir ; kurgunun gerçekliklerimizi eleştirme, araştırma ve biçim verme gücü onun yanıltma, yanılsama yaratma, gerçekten uzaklaştırma – ya da kimliklere aşırı vurgu yapma – kapasitesine denktir. Bugünkü politikanın kalbinde işte bu soru yatmaktadır. Böylece 68 baharı sorusuna geliyoruz : politika ve hayal gücü arasındaki, gerçekten hayal eden bir kurumla kurumsallaşmayı kabul eden hayal gücü arasındaki eklemlenmeyi nasıl düşünmeliyiz?

Fransız aydınlarının resmi tarih eleştirisiyle birlikte toplumda ivme kazanan sekülarizasyon, eleştiri gücünü özgürleştirdiyse de genel toplumsal umuda sekte vurdu. Her türlü imgesel yapı veya inançtan mahrum edilmiş bir politikadan geriye ne kalabilir ? Bugün, mevcut Fransız hükümetinin ekonomik gerçekçilik çağrısını kabul ettirmek için ulusal sembollere (Jeanne d’Arc, Louvre, de Gaulle gibi) başvurmak zorunda kalması, önemli bir soruyu da gündeme getiriyor. Bu soru temelde Batı mitolojisinin çoraklaşması ile ilgilidir.

Régis DEBRAY

Régis Debray Fransız yazar, filozof ve üst düzey devlet memurudur. 1960’lı yıllarda Che Guavera’nın saflarında  mücadele eden Debray, Güney Amerika’da hapis yatmıştır. Daha sonra çok üretken bir yazar olmuştur. Bilgi bilimleri alanında medyoloji teorisini yaratmış ve geliştirmiştir. Médium dergisini kuran Régis Debray, 2011-2015 yılları arasında Goncourt Akademisi üyesiydi.

Olivier ABEL

Michel Henry, Emmanuel Levinas ve Paul Ricœur’ün öğrencisi olan Olivier Abel, 1984-2014 yılları arasında İstanbul ve Paris’de ders verdikten sonra Montpellier’deki Protestan İlahiyat Enstitüsü’nde etik felsefesi profesörü olarak görev yapmaktadır. Ricœur Fonları’nı oluşturmuştur. Yayınlanan eserleri arasında  Paul Ricœur, Vaat ve Kural (Paris, Michalon, 1996), Konuşma,(Paris, Gallimard, 2006), ve Pierre Bayle, Politik Çelişkiler (Paris, Michalon, 2017) bulunmaktadır.

Ali AKAY

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde sosyoloji dersleri veren Ali Akay, Toplumbilim ve Plato dergilerinin kurucusudur. Sosyoloji, felsefe ve çağdaş sanat üzerine birçok eseri bulunan Akay, Gilles Deleuze ve Félix Guattari’yi Türkçe’ye çevirmiştir. İstanbul Modern ve Akbank Sanat gibi kurumlar için bağımsız sergi küratörü de olan Ali Akay’ın birçok dilde makalesi bulunmaktadır. Seza Paker, Refleksif Akışkanlıklar kitabı İngilizceye çevrilmiştir.

Akşam yemeği arası : 21:00 – 22:00

22:00 – 24:00 « Türkiye’deki bakış açısıyla Mayıs 68 mirası »  

Konuşmacılar : Bayan Meltem AHISKA,  Bay Ufuk URAS ve Bay Murat BELGE  

Moderatör : Bayan Ayşen UYSAL 

68 Mayısı yirminci yüzyıl tarihinin ikinci yarısının belli başlı olaylarından biridir. Bununla birlikte 1789 ya da 1917 gibi dünyanın akışını değiştirmemiş, ancak etkilerini yeraltından devam ettirerek derin sosyal değişimlerin yolunu açmıştır. Bir yandan, antimilitarizm, ırkçılığa karşı ve cinsel eşitlik mücadelesini desteklerken, diğer yandan ve daha genel anlamda, özellikle siyasi ve toplumsal kararlarda halkın etkisini güçlendirerek demokratik alanın genişlemesine yol açmıştır.

Peki neden Mayıs 68 hareketi siyasi alana hakim olmayı başaramadı? Bu hareket sadece belirli bir döneme, nesile, tarihe ve bir yere mi bağlıydı? Veya tam tersine, Mayıs 68’in mirası, Türkiye’de ve başka yerlerde, özgürlük mücadelesi veren çağdaş hareketler için hâlâ bir ilham kaynağı olabilir mi? Ataerkil toplumun baskın modelini sorgulamamıza yardımcı olabilir mi? Bu hareketin rüzgarını yeniden nasıl  sahiplenebiliriz?

Türkiye’de 1968 Mayıs’ının mirasını daha iyi anlamak için, ikinci söyleşide konuşmacılar, ulusal kültürel kodlamaların şemalarına dayalı yeni bir tarihsel okuma yapacaklar. Aynı zamanda hayallerin ütopik gücünü sorgulayacaklar. 1968 Mayısının hayallerinden geriye ne kaldı? Bu düşler, genç nesiller için yeni dayanışma biçimlerine ilham verebilir mi?

Meltem AHISKA

Meltem Ahıska, Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesidir. Garbiyatçılık, toplumsal hafıza, toplumsal cinsiyet ve feminizm konularındaki çalışmaları Türkiye’de ve dünyada çeşitli kitap ve dergilerde yayımlanmıştır. Akıntıya Karşı, Defter, ve Pazartesi dergilerinin yayın kolektiflerinde yer almış, şiir ve şarkı sözü yazmış, sergi küratörlüğü yapmıştır. Red Thread e-derginin yayın kurulu üyesidir.

Ufuk URAS

Siyasetçi ve yazar Ufuk Uras, İktisatçılar Cemiyeti (IFMC), Öğretim Elemanları Sendikası (ÖES) ve ÖDP başkanlığı yapmıştır. 2007-20011 yılları arasında 23. dönem İstanbul milletvekili ve Yeşil Sol Parti (2012) kurucusudur. Siyaset bilimi öğretim görevlisi Uras, 10 kitabın yazarıdır.

 

Murat BELGE

Yazar, çevirmen ve akademisyen Murat Belge Halkın Dostları, Yeni Gündem ve Birikim dergilerinin kurucuları arasındadır. Bir dönem İletişim yayınlarının genel yayın yönetmenliğini yapmıştır. Halen İstanbul Bilgi Üniversite’inde Karşılaştırmalı Edebiyat bölüm başkanıdır ve öğretim görevlisidir. Helsinki Yurttaşlar Derneği’nin aktif üyelerindendir, T24 ve Birikim dergisinde düzenli olarak yazmaya devam etmektedir.

Ayşen UYSAL

Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim üyesi Ayşen UYSAL, “Bu Suça Ortak Olmayacağız” bildirisini imzaladığı gerekçesiyle 28 Haziran 2017 tarihinde açığa alındı. CRESPPA-CSU (Centre de Recherches Sociologiques et Politiques de Paris – Cultures et Sociétés Urbaines) ve CETOBAC’a (Centre d’Études Turques, Ottomanes, Balkaniques et Centrasiatiques) bağlı araştırmacıdır. Toplumsal hareketler, siyasal aktivizm, polis ve siyasal partiler konularındaki çalışmaları çok sayıda dilde yayınlandı. Bu konularda bir çok eserin yazarıdır.