DÜNDEN BUGÜNE GÖÇLER

Hacettepe Sıhhiye
11.04.2017 - 10:00

DÜNDEN BUGÜNE GÖÇLER
Kaygı ve aciliyetin ötesinde: Türkiye’ye doğru yaşanan güncel göç hareketlerinin tarihsel ve toplumsal çerçevede yeniden değerlendirilmesi.

DÜNDEN BUGÜNE GÖÇLER

Kaygı ve aciliyetin ötesinde: Türkiye’ye doğru yaşanan güncel göç hareketlerinin tarihsel ve toplumsal çerçevede yeniden değerlendirilmesi.

10-11-12-14 Nisan Ankara, İstanbul

Sunum

Paris Fransız Enstitüsü d’Alembert Fonu, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği-Türkiye (BMMYK/UNHCR) ve Fransa Ulusal Araştırma Ajansı (ANR)  “Lajeh, Ortadoğu’da göç ve çatışmalar” araştırma programı desteği ile, Fransa Göç Tarihi Millî Müzesi ve Lille 3 Üniversitesi ile iş birliği içerisinde, Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü Göçler ve Mekânsal Hareketlilik Araştırma Birimi (IFEA-AMiMo), Ankara Fransız Kültür Merkezi, Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi-HUGO, Galatasaray Üniversitesi ve HUGO Öğrenci Topluluğu Nisan 2017’de Ankara ve İstanbul’da, Türkiye’yi ilgilendiren güncel göç hareketleri konulu bir dizi bilimsel ve kültürel etkinlik gerçekleştirecektir.

10 Nisan 2017 tarihinde Hacettepe Üniversitesi’nde, Türkiye’deki göç hareketleri üzerine çalışan doktora öğrencileri tarafından bir atölye düzenlenecektir. 11 Nisan 2017 tarihinde, kamuya açık bir konferans-söyleşi, sosyal bilimler araştırma görevlilerinin ve göçmen politikalarına dair faaliyet gösterenleri de katılacağı bir yuvarlak masa toplantısı ve fotoğraf, arşiv belgeleri ve çizgi romanlardan oluşan toplam beş adet sergi de aynı şekilde Hacettepe Üniversitesi’nde gerçekleştirilecektir. IFEA-İstanbul tarafından, 12 Nisan 2017 tarihinde, göç araştırmaları yöntembilimi üzerine bir yuvarlak masa toplantısı düzenlenecektir. Bu beş serginin, 12 Nisan’dan itibaren gezilebileceği Ankara Fransız Enstitüsü’nde 14 Nisan tarihinde, tüm bu etkinlik silsilesinin kapanışı olarak, Avrupa’da göç konulu bir belgesel gösterimi yapılacaktır.

Düzenleyici kurul

 • Dr. Jean-François PÉROUSE (IFEA, Fransız Anadolu Araştırma Enstitüsü), Toulouse-II Üniversitesi Coğrafya Bölümü öğretim üyesi ve IFEA Müdürü
 • Elif AKSAZ (IFEA, Fransız Anadolu Araştırma Enstitüsü), IFEA Göçler ve Mekânsal Hareketlilik Araştırma Birimi (AMiMo) koordinatörü, Avrupa ve Sosyoloji Merkezi üyesi (CESSP-CSE, Paris 1 Üniversitesi-CNRS-EHESS)
 • Doç. Dr. M. Murat ERDOĞAN (Hacettepe Üniversitesi), Hacettepe Üniversitesi Siyasi Bilimler Fakültesi öğretim üyesi, Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi-HUGO Müdürü
 • François-Xavier ADAM (Ankara Fransız Kültür Merkezi), Ankara Fransız Kültür Merkezi (IFT) Direktörü

Amaç

Sergiler ve film gösterimi ile, gerek Fransa gerek Türkiye’nin kendilerine mahsus göç deneyimlerinin sosyal ve tarihsel yönlerine eğilerek, göç meselesi üzerine var olan toplumsal duyarlılığı arttırma amaçlanmaktadır.

Konferans-söyleşi ve yuvarlak masa toplantıları ise, trajik boyutlarını göz ardı etmeden, göçleri, tarihsel bir perspektifle ve karşılaştırmalı bir yöntemle yeniden ele almayı amaçlamaktadır. Ayrıca bu sayede, sosyal bilimler alanında göç ile ilgili yürütülen çalışmaların çeşitliliğini gözler önüne sererken, yaptıkları işler itibariyle benzer veya birbirini tamamlar nitelikteki kurum ve kuruluşları bir araya getirme ve aralarındaki iletişimi sağlama amaçlanmaktadır. Ayrıca, etkinlikler boyunca güncel gelişmeler ve güncellenen bilgiler sayesinde göçleri merkeze alan tarih ve diğer sosyal bilimler alanındaki araştırmalara yeni bir gözle bakma şansı verilmesi hedeflenmektedir.

Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü’nde düzenlenecek yuvarlak masa toplantısında göç araştırma yöntemleri irdelenecektir. Doktora öğrencilerini bir araya getiren atölye çalışmasında ise Türkiye’de yapılan birbirinden farklı göç araştırmaları ve aynı zamanda başka sahalarda yürütülen çalışmalar arasında bağlantı ve ilişkiler kurulması amaçlanmaktadır.

Program ve katılanlar listesi

1/ 10 Nisan 2017, Pazartesi

DOKTORA ÖĞRENCİLERİNİN ATÖLYE ÇALIŞMASI

14:00-18:00 – Hacettepe Üniversitesi (Beytepe Kampüsü)

“Türkiye’deki göçler üzerine yapılan çalışmaların çeşitliliği ve bunların birbirleriyle eklemlenmesi” (Atölyede yapılacak sunum ve tartışmaların dili İngilizcedir. Her bir katılımcı çalıştıkları konu hakkında 5 dakikalık bir sunum yapacaktır. Ardından 10 dakikalık tartışma olacaktır.)

Moderatörler:

 • Dr. Catherine WIHTOL DE WENDEN (Siyaset Bilimci, CNRS Araştırma Direktörü, Fransa Göç Tarihi Millî Müzesi’nin Oryantasyon Komisyonu üyesi, Müze’nin SINIRLAR sergisinin bilim danışmanı.
 • Doç. Dr. Murat ERDOĞAN (Siyaset Bilimci. Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi-HUGO Müdürü)

Konuşmacılar:

 • Adélie CHEVÉE (Doktora öğrencisi, Siyasi Bilimler ve Uluslararası İlişkiler, Doğu ve Afrika Araştırmaları Okulu/SOAS, Londra Üniversitesi: “Suriye devriminin Türkiye ve Lübnan’daki tanınan aydınları’’
 • Çiğdem ÜÇÜNCÜ (Fotoğraf sanatçısı, Bağımsız Türk fotoğrafçıları kolektifiNar Photos): “Bir fotoğrafçının Suriyeliler ile yolculuğu: yaklaşım ve çalışma yöntemleri
 • Filiz YILMAZ (Yüksek Lisans (Mart 2017 Mezunu), Avrupa Çalışmaları, Ortadoğu Teknik Üniversitesi/ODTÜ): “Avrupa Birliği’nin sığınma politikalarının dışsallaştırılması: Suriyeli mülteci koruma krizinde Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki mülteci yük paylaşımı
 • Marine DORI (Yüksek Lisans, Sosyal ve Beşerî bilimler, Erasmus Mundus MITRA programı-Kültürlerarası arabuluculuk: kimlikler, yer değiştirmeler ve çatışmalar- Lille 3 Üniversitesi): ‘‘Midilli’nin sınırlaştırılması, sınır mekanizmaları ve Türkiye’den gelen göçmenlere yapılan uygulamalar
 •  Meltem AYDOĞAN (Yüksek lisans, Siyasi bilimler ve Ulus-Ötesi İlişkiler, Paris 8 Saint-Denis-Vincennes Üniversitesi) “Türk göçü ve dernek kuruluşları tarafından ulus-ötesi Türk kimliğinin inşası”
 • Osman ERK (Doktora öğrencisi, Siyaset Bilimi, Hacettepe Üniversitesi): “Türkiye’ye göçler ve Türkiye’nin politikası”
 • Sema KARACA (Doktora öğrencisi, Sosyoloji bölümü, İstanbul Üniversitesi): “Türkiye, kendi toplumu ve mülteciler arasında nasıl bağ kurabilir? Mültecientegrasyonu üzerine kısa bir tartışma
 • Solène POYRAZ (Yüksek Lisans, Uluslararası İlişkiler, Paris 1 Panthéon-Sorbonne Üniversitesi): “Suriyeli çocukların sosyalleşme süreci: Gaziantep’te Suriyeli gönüllülerden oluşan, seküler bir derneğin deneyimini inceleyen alan çalışması
 • Thomas SCHAD (Doktora öğrencisi, Tarih bölümü, Berlin Humboldt Üniversitesi/Berlin “Müslüman Kültürler ve Toplumlar” Yüksek Lisans Okulu): “Göç (muhacerat) ve çift taraflı aidiyet arasında bir Boşnak-Türk figürü örneği ve Türkiye’nin Balkanlardaki yeni rolü
 • Tülin HAJI MOHAMAD (Doktora öğrencisi, Uluslararası ilişkiler-Ortadoğu Araştırmaları, Hacettepe Üniversitesi. HUGO araştırma görevlisi): “Elitler diyaloğu: Suriyeli akademisyenler aracılığıyla Türkiye’deki Suriyeliler ile diyalog
 • Yudum KAVUKÇUER (Doktora öğrencisi, Gazetecilik bölümü, Ankara Üniversitesi. HUGO araştırma görevlisi): “Türk medyasında Suriyeli mültecilerin temsili meselesi”

****************************************************************

2/ 11 Nisan 2017, Salı

10:00- 15:00 – Hacettepe Üniversitesi (Sıhhiye Kampüsü)

YUVARLAK MASA TOPLANTISI

“Göç politikaları ve dinamikleri: tarihsel bir perspektif”, sunumlar Türkçe ve Fransızca yapılacaktır. Türkçe-Fransızca çift yönlü, eşzamanlı tercüme sağlanacaktır.

– 10:00 Açılış konuşmalarıProf. Dr. Haluk ÖZEN (Hacettepe Üniversitesi Rektörü) (Teyit beklenmektedir), Eric SOULIER (Kültürel Etkinlik ve İş birliği Müsteşarı. Türkiye Fransız Kültür Merkezi Müdürü) ve Jean-Marie GARELLI (Birlemiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği vekil temsilcisi/ Türkiye UNHCR)

– 10:10-10:25 AÇILIŞ KONFERANSI: Doç. Dr. M. Murat ERDOĞAN (Siyaset Bilimci. Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi-HUGO Müdürü): “Dünyada ve Türkiye’de Göç

– 10:25: 1. oturum:  “Göçlerin tarihini yazmak: kurumlar, ulusal gelenekler ve anlatı biçimleri” – Moderatör: Thomas SCHAD (Tarih Bölümü doktora öğrencisi, Berlin Humboldt Üniversitesi. IFEA-AMiMo üyesi)

– 10:25-10:45 Prof. Dr. Marianne AMAR (Tarihçi, araştırma görevlisi, Fransa Göç Tarihi Ulusal Müzesi): “Gergin bir tarih yazımı mı? Paris’te Göç Müzesi’nin yaratılması, 1991-2007’’

– 10:45- 11:05 Doç. Dr. Fuat DÜNDAR (Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler Bölümü öğretim görevlisi, Ankara Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi/TOBB ETÜ): “Türkiye’de göçlere yönelik kurumlaşma sorunları ve bunun araştırmalara etkisi

– 11:05-11:25 Tartışma

– 11:40: 2. oturum: “Güncel ve geçmişteki göçleri incelemek” – Moderatör: Doç. Dr. Verda IRTIŞ (Sosyoloji Bölümü öğretim görevlisi, Galatasaray Üniversitesi)

– 11:40-12:00 Doç. Dr. Didem DANIŞ (Sosyoloji Bölümü öğretim görevlisi, Galatasaray Üniversitesi. IFEA-AMiMo üyesi): “Türkiye’de Göç: Olgu, Politika ve Araştırma Üçgeninde Etkileşimler”

– 12:00-12:20 Prof. Dr. Sylvie APRILE (Tarihçi, Lille 3 Üniversitesi Modern Tarih profesörü): ‘‘Avrupa ve göçmenler: tanımlar ve karşılama mekanizmalarının inşası (XIX. –XX. yy)’’

– 12:20-12:40 Tartışma

 14:20 3. oturum:  “Göç politikaları, Uluslararası kurumlar ve Sivil toplum kuruluşları” – Moderatör: Selma MASIC (Suriye Program Koordinatörü, France Expertise)

– 14:20-14:40 Neşe KILINÇOĞLU: (Kıdemli Koruma Sorumlusu-Politika Geliştirme Bölümü Başkanı (Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği-BMMYK/UNHCR Türkiye temsilciliği): “Uluslararası koruma politikaları ve ulusal uygulamalar

– 14:40-15:00 Meral AÇIKGÖZ (Proje yöneticisi, Uluslararası Göç Örgütü-UGÖ/IOM Türkiye temsilciliği): “Türkiye’nin göç yönetimi politikalarının desteklenmesinde Uluslararası Göç Örgütü’nün rolü”

– 15:00-15:20 Tartışma

– 15:20-15:40 Son söz: Dr. Sümbül KAYA (Siyaset Bilimci. IFEA Güncel Çalışmalar Araştırma Alanları sorumlusu) ve Yrd. Doç. Dr. Hasan GÜLER (Sosyoloji Bölümü öğretim görevlisi, Uşak Üniversitesi, EHESS-Paris Sosyoloji Fakültesi doktora öğrencisi. IFEA-AMiMo üyesi)

KONFERANS-SÖYLEŞİ, 16:00-17:00 – Hacettepe Üniversitesi (Sıhhiye kampüsü), sunumlar Türkçe ve Fransızca yapılacaktır. Türkçe-Fransızca çift yönlü, eşzamanlı tercüme sağlanacaktır.

– 16:00-16:30 Prof. Dr. Catherine WIHTOL DE WENDEN (Siyaset Bilimci, CNRS araştırma Direktörü, Fransa Göç Tarihi Millî Müzesi Oryantasyon Komisyonu üyesi, Müze’nin SINIRLAR sergisinin bilim danışmanı): ‘‘Akdeniz bölgesindeki göçmenlik krizine bir bakış’’

– 16:30-17:00 Doç. Dr. M. Murat ERDOĞAN ile sohbet ve tartışma (Hacettepe Üniversitesi Siyasi Bilimler Fakültesi öğretim üyesi, Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi -HUGO Müdürü)

 

FOTOĞRAF, ARŞİV BELGELERİ VE KARİKATÜR SERGİSİ

17:15-18:30, BASIN TOPLANTISI – Hacettepe Üniversitesi (Sıhhiye Kampüsü)

Sunumlar Türkçe ve Fransızca yapılacaktır. Türkçe-Fransızca çift yönlü, eşzamanlı tercüme sağlanacaktır.

  17:15-17:25 Panel 1Etkinlik dizisinin tanıtımı

 • Dr. Jean-François PÉROUSE, Dr. Elif AKSAZ, Doç. Dr. M. Murat ERDOĞANve François-Xavier ADAM

– 17:25-18:00 Panel 2: Sergilerin tanıtımı, Moderatör: Céline PIERREMAGNANI (IFEA Görsel ve İşitsel Arşivler sorumlusu, Mekân sergisinin küratörü)

 • Çiğdem ÜÇÜNCÜ (Fotoğraf sanatçısı, Nar Photos Bağımsız Türk Fotoğrafçıları Kolektifi)
 • Dr. Catherine WIHTOL DE WENDEN (Siyaset Bilimci, CNRS. Fransa Göç Tarihi Millî Müzesi Oryantasyon Komisyonu üyesi, Müze’nin SINIRLAR sergisinin bilim danışmanı)
 • Mikaël PETITJEAN (Uzman, Fransa Göç Tarihi Millî Müzesi, Ortaklık ve İletişim Departmanı)

–  18:00-18:30: Basın mensupları ile soru/cevap

11 Nisan tarihinde Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Kampüsü’nde ve 14 Nisan 2017’den itibaren Ankara Fransız Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek olan sergilerin listesi ve diğer bilgiler.

Adresler:

 • 11 Nisan Salı 2017: Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Kampüsü, 06100 Sıhhiye – Ankara
 • 14 Nisan Cuma 2017’den itibaren, Ankara Fransız Kültür Merkezi, Sancak Mahallesi, Konrad Adenauer Cd. No: 30, 06550 Çankaya – Ankara

 

FOTOĞRAF SERGİLERİ

Mekân

 • Mahjar-Abeer’in Almanya’ya Yolculuğu” – Çiğdem ÜÇÜNCÜ
 • Ülkemde savaş vardı…” – Bağımsız Türk Fotoğrafçıları Kolektifi NAR PHOTOS   

GEZİCİ SERGİLER

 • Sınırlar” – Fransa Göç Tarihi Millî Müzesi’nin Sergisi
 • Çizgi roman ve göçler: yüzyıllık tarih” – Fransa Göç Tarihi Millî Müzesi’nin Sergisi

ÇİZGİ ROMAN SERGİSİ

 • Alman medyasındaki karikatürlerde Türk göçmenler” – M. Murat ERDOĞAN

18: 30, SERGİ AÇILIŞI-KOKTEYL- Hacettepe Üniversitesi (Sıhhiye kampüsü)

 

****************************************************************

3/ 12 Nisan 2017, Çarşamba

FOTOĞRAF, ARŞİV BELGELERİ VE KARİKATÜR SERGİSİ, Ankara Fransız Enstitüsü

Bkz. Hacettepe Üniversitesinde 11 Nisan tarihinde Sıhhiye Kampüsünde ve Ankara Fransız Kültür Merkezinde 12 Nisan 2017’den itibaren gerçekleşecek olan sergilerin listesi.

YUVARLAK MASA TOPLANTISI, 15:00-18:00 – Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü (IFEA-İstanbul)

“Göç çalışmalarında araştırma yöntemleri” , Moderatörler: Dr. Elif AKSAZ(IFEA Göçler ve Mekânsal Hareketlilik Araştırma Birimi/AMiMo koordinatörü, IFEA’da doktora sonrası araştırmacı) ve Doç. Dr. Didem DANIŞ (Sosyoloji Bölümü öğretim görevlisi, Galatasaray Üniversitesi. IFEA-AMiMo üyesi)

– 15:00-15:20 Prof. Dr. Catherine WIHTOL DE WENDEN (Siyaset Bilimci, CNRS. Fransa Göç Tarihi Millî Müzesi Oryantasyon Komisyonu üyesi, Müze’nin SINIRLAR sergisinin bilim danışmanı): ‘‘Araştırma yöntemleri: küreselden yerele’’

– 15:20-15:50 Tartışma ve söyleşi

– 16:00-16:20 Prof. Dr. Marianne AMAR (Tarihçi, araştırma görevlisi, Fransa Göç Tarihi Millî Müzesi): ‘‘Mülteci ve fotoğrafçı: görünürlüğün getirdikleri ve açmazları’’

– 16:20-16:50 Tartışma ve söyleşi

– 17:00-17:20 Prof. Dr. Sylvie APRILE (Tarihçi, Lille 3 Üniversitesi Modern Tarih profesörü) : ‘‘Kaynaklar ve yöntemler : Göçlerin tarihinden hareketliliklerin tarihine’’

– 17:20-17:50 Tartışma ve sohbet

– 17:50-18:00 Sonuç: Dr. Elif AKSAZ (IFEA Göçler ve Mekânsal Hareketlilik Araştırma Birimi/AMiMo koordinatörü, IFEA’da doktora sonrası araştırmacı) ve Doç. Dr. Didem DANIŞ (Sosyoloji Bölümü öğretim görevlisi, Galatasaray Üniversitesi. IFEA-AMiMo üyesi)

Yuvarlak masa toplantısı ve sonrasında katılımcılar ile kokteyl (18:00-19:30)

 ****************************************************************

4/ 14 Nisan 2017, Cuma

18: 30’de, Ankara Fransız Kültür Merkezi’nde FİLM GÖSTERİMİ

“FUOCOAMMARE. DENİZDEKİ ATEŞ, Lampedusa Açıkları” (110’, 2016)

Gianfranco Rosi

Film İtalyancadır. Fransızca ve Türkçe altyazılı gösterilecektir. Film gösteriminin ardından Fabio SALOMONI’nin (Öğretim görevlisi ve araştırmacı, Koç Üniversitesi) katılacağı bir tartışma ve söyleşi yapılacaktır.

Film özeti:

12 yaşındaki Samuele Akdeniz’de karadan uzakta bir adada yaşamaktadır. Okula gitmekte ve sapanıyla avlanmaya bayılmaktadır. Etrafındaki her şey denizden ve adaya deniz yoluyla gelmeye çalışan kadın, erkek ve çocuklardan söz etse de, o toprakta oynanan oyunlarını sevmektedir. Çünkü onun yaşadığı ada diğerlerinden farklıdır. Bu ada, son 20 yıldır binlerce mültecinin özgürlüğe kavuşma hayalini kurarak geçmeye çalıştığı Avrupa’nın sembolik sınırı Lampedusa’dır.